Ajuda HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Guia de l'usuari

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: CF118-90903

Edition 2, 11/2012

Crèdits de marques comercials

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

són marques registrades

d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc.,

registrades als Estats Units i a altres països/

regions. iPod és una marca comercial

d'Apple Computer, Inc. iPod només té

llicència per a la reproducció legal o prèvia

autorització del titular dels drets d'autor. No

pirategeu música.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte ..................................................................................................... 1

Funcions del producte ............................................................................................................... 2
Vistes del producte ................................................................................................................... 4

Vista frontal del producte ........................................................................................... 4
Vista posterior del producte ........................................................................................ 5
Ports de la interfície ................................................................................................... 6
Ubicació del número de sèrie i del número de model .................................................... 6

Tauler de control ...................................................................................................................... 7

Disseny del tauler de control ....................................................................................... 7
Pantalla d'inici del tauler de control ............................................................................. 7
Teclat ...................................................................................................................... 9
Neteja del tauler de control ...................................................................................... 10
Ajuda del tauler de control ....................................................................................... 10

Informes del producte ............................................................................................................. 12

2 Connexió del producte i instal·lació del programari ........................................................ 15

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 16
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 17

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 17
Instal·lació del programari ....................................................................................... 18

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 19
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 20

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 20
Instal·lació del programari ....................................................................................... 21

3 Safates d'entrada i safates de sortida ............................................................................. 23

Mides de paper compatibles ................................................................................................... 24
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 27

CAWW

iii

background image

Configuració de les safates ..................................................................................................... 28

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ................................................... 28
Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ........... 28
Configureu una safata mitjançant el tauler de control .................................................. 29

Mode de capçalera alternativa ................................................................................................ 30
Safata 1 ............................................................................................................................... 31

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 31
Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 32

Safata 2 i safates opcionals per a 500 fulls .............................................................................. 34

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 34
Càrrega de la safata 2 o les safates per a 500 fulls opcionals ..................................... 35

Ús de les opcions de sortida del paper ..................................................................................... 37

Impressió a la safata de sortida estàndard ................................................................. 37
Impressió a la safata de sortida posterior ................................................................... 37

Ús de la grapadora ................................................................................................................ 38

4 Components, subministraments i accessoris .................................................................... 39

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ...................................................................... 40
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP .................................................................. 41
Lloc web contra les falsificacions d'HP ...................................................................................... 42
Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada .............................. 43
Activació o desactivació de les opcions Paràmetres Molt baix del tauler de control ........................ 44
Peces d'autoreparació per part del client .................................................................................. 45
Accessoris ............................................................................................................................. 48
Cartutx de tòner ..................................................................................................................... 49

Vista del cartutx de tòner ......................................................................................... 49
Informació sobre el cartutx de tòner .......................................................................... 49

Recicleu el cartutx de tòner ........................................................................ 49
Emmagatzematge dels cartutxos de tòner .................................................... 50
Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants .............................. 50

Substituïu el cartutx de tòner de color. ....................................................................... 50

Staples (Grapes) .................................................................................................................... 53

Carregueu grapes ................................................................................................... 53

5 Impressió ....................................................................................................................... 55

Controladors d'impressió compatibles (Windows) ...................................................................... 56

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 56

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 57

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) ...................................................... 58

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 58
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 58

iv

CAWW

background image

Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 58

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) .................................................... 59

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari .. 59
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 59
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 59

Tasques d'impressió (Windows) ............................................................................................... 61

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................ 61
Creació de dreceres d'impressió (Windows) .............................................................. 62
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) ....................................................... 64
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ....................................................... 66
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ........................................................ 68
Selecció del tipus de paper (Windows) ...................................................................... 70
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................. 72
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............. 75
Creació d'un fullet (Windows) .................................................................................. 76

Tasques d'impressió (Mac OS X) .............................................................................................. 79

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .............................................. 79
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ................................................. 79
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) ...................................................... 79
Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X) ...................................................... 80
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ....................................................... 80
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ..................................................................... 80
Impressió d'una portada (Mac OS X) ........................................................................ 80
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............ 81
Creació d'un fullet (Mac OS X) ................................................................................. 81

Altres tasques d'impressió (Windows) ....................................................................................... 82

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) ........................................................ 82
Selecció de la mida de paper (Windows) .................................................................. 82
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .......................................... 83
Impressió de marques d'aigua (Windows) ................................................................. 83

Altres tasques d'impressió (Mac OS X) ..................................................................................... 84

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) ....................................................... 84
Selecció de la mida de paper (Mac) ......................................................................... 84
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) ........................................ 84
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ................................................................ 85

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte ................................................................ 86

Creació d'una tasca emmagatzemada (Windows) ...................................................... 86
Creació d'una tasca emmagatzemada (Mac OS X) ..................................................... 88
Imprimir una tasca emmagatzemada ......................................................................... 89
Eliminar una tasca emmagatzemada ......................................................................... 89

Addició d'una pàgina de separació de tasques (Windows) ........................................................ 91

CAWW

v

background image

Utilització d'HP ePrint ............................................................................................................. 92
Ús del programari HP ePrint .................................................................................................... 93
Utilització de l'Apple AirPrint ................................................................................................... 94

Connexió del dispositiu a l'AirPrint ............................................................................ 94
Cerca del nom del producte AirPrint .......................................................................... 94
Impressió des de l'AirPrint ........................................................................................ 94
Canvi del nom del producte de l'AirPrint .................................................................... 95
Resolució de problemes de l’AirPrint .......................................................................... 95

Utilització de l'HP Smart Print (Windows) .................................................................................. 97
Ús de la impressió d'accés senzill des d'USB ............................................................................. 98

Impressió de documents d'accés senzill des d'USB ...................................................... 98

6 Còpia ........................................................................................................................... 101

Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte ............................................................ 102
Ús de les funcions de processament avançat de les imatges per a les còpies ............................... 104

Ajustament de la nitidesa de les còpies .................................................................... 104
Eliminació dels marges per a les còpies ................................................................... 104
Ajustament automàtic del to per a còpies ................................................................. 104

Creació d'una còpia individual ............................................................................................. 106
Creació de diverses còpies ................................................................................................... 107
Còpia d'un original amb diverses pàgines .............................................................................. 109
Classificació d'una feina de còpia ......................................................................................... 111
Còpia a les dues cares (dúplex) ............................................................................................. 113

Còpia a les dues cares automàticament ................................................................... 113
Còpia a les dues cares manual ............................................................................... 114

Reducció o ampliació d'una imatge de còpia .......................................................................... 116
Optimització de la imatge de còpia per a text o imatges .......................................................... 118
Ajustament de la claredat/foscor de la còpia .......................................................................... 119
Ajustament de la mida i el tipus de paper per a realitzar còpies en paper especial ...................... 121
Utilització del mode de creació de feines ................................................................................ 122
Còpia d'un llibre .................................................................................................................. 123
Còpia d'una fotografia ......................................................................................................... 125

7 Escaneig/enviament ..................................................................................................... 127

Configuració de les funcions d'escaneig/enviament ................................................................. 128
Canvi de la configuració predeterminada d'escaneig/enviament mitjançant el tauler de control
del producte ........................................................................................................................ 130
Ús de les funciones de processament de les imatges per a l'escaneig ......................................... 132

Selecció dels tipus de fitxer de document per escanejar ............................................. 133
Optimització de les imatges escanejades per a text o imatges .................................... 133
Selecció de la qualitat de sortida o la mida del fitxer de les imatges escanejades ......... 134

vi

CAWW

background image

Especificació del nombre de cares dels documents originals ....................................... 134
Selecció de la resolució de les imatges escanejades .................................................. 135
Detecció automàtica de color per a l'escaneig .......................................................... 135
Especificació de la mida dels documents originals .................................................... 136
Selecció d'opcions de notificació per a l'escaneig .................................................... 137
Ajustament de la nitidesa per a l'escaneig ............................................................... 137
Ajustament de la foscor per a l'escaneig .................................................................. 138
Ajustament del contrast per a l'escaneig .................................................................. 138
Neteja de fons per a l'escaneig .............................................................................. 139
Eliminació de marges per a l'escaneig .................................................................... 139
Ús del mode Creació tasca per a l'escaneig ............................................................. 140
Supressió de pàgines en blanc per a l'escaneig ........................................................ 140

Ús de les funcions de processament avançat de les imatges per a l'escaneig .............................. 141

Selecció dels tipus de fitxer de reconeixement òptic de caràcters (OCR) per a
l'escaneig ............................................................................................................ 141
Retall automàtic de la pàgina per a l'escaneig ......................................................... 143
Orientació automàtica de la imatge per a l'escaneig ................................................. 143
Ajustament automàtic del to per a l'escaneig ............................................................ 144
Detecció automàtica de problemes d'alimentació per a l'escaneig (HP EveryPage) ....... 144

Ús de la funció de visualització prèvia de la imatge ................................................................. 146
Enviament de documents per fax mitjançant la funció de configuracions ràpides ......................... 149

Com crear una configuració ràpida ........................................................................ 149
Ús dels accessos directes predefinits ........................................................................ 149

Enviament d'un document escanejat a una carpeta de la xarxa ................................................. 150
Enviament d'un document escanejat a una carpeta de la memòria del producte .......................... 154
Enviament d'un document escanejat a una unitat flaix USB ....................................................... 155

Escaneig i desament del document .......................................................................... 155

Enviament d'un document escanejat a una o més adreces de correu electrònic ............................ 158
Utilització de la llibreta d'adreces per enviar correu electrònic .................................................. 161

Afegir contactes a la llibreta d'adreces mitjançant el tauler de control del producte ...... 161
Enviament d'un document a una adreça de correu electrònic utilitzant la llibreta
d'adreces ............................................................................................................. 163

Desament de documents escanejats en un lloc web SharePoint® ................................................ 166
Escaneig d'una fotografia ..................................................................................................... 167

8 Fax .............................................................................................................................. 169

Configuració de paràmetres de fax necessaris ......................................................................... 170

Assistent de configuració de fax .............................................................................. 170
Definir o comprovar la data i l'hora ........................................................................ 171
Configuració o comprovació del format de data i hora .............................................. 172

Configuració dels paràmetres de marcatge de fax ................................................................... 173

CAWW

vii

background image

Configuració de paràmetres d'enviament de fax generals ......................................................... 175
Configuració dels codis de facturació de fax ........................................................................... 176
Configuració de les opcions per defecte per a tasques de d'enviament de fax ............................. 177
Ús de les funcions de processament de les imatges per a tasques d'enviament de fax .................. 179

Optimització de faxos per a text o imatges .............................................................. 179
Especificació del nombre de cares dels documents originals per a faxos ...................... 179
Selecció de la resolució dels faxos .......................................................................... 180
Especificació de la mida dels documents originals per a faxos ................................... 180
Selecció d'opcions de notificació per a faxos ........................................................... 181
Ajustament de la nitidesa per a faxos ...................................................................... 181
Ajustament de la foscor per a faxos ........................................................................ 182
Ajustament del contrast per a faxos ......................................................................... 182
Neteja de fons per a faxos ..................................................................................... 183
Ús del mode Creació de tasques per a faxos ............................................................ 183
Supressió de pàgines en blanc per a faxos .............................................................. 184

Ús del processament avançat de les imatges per a tasques d'enviament de fax ........................... 185

Orientació automàtica de la imatge per a faxos ....................................................... 185
Ajustament automàtic del to per a faxos ................................................................... 185
Detecció automàtica de problemes d'alimentació per a faxos ..................................... 186

Enviament de documents per fax mitjançant la funció de configuracions ràpides ......................... 187

Com crear una configuració ràpida ........................................................................ 187
Ús dels accessos directes predefinits ........................................................................ 187

Configuració de paràmetres de recepció de fax ...................................................................... 188
Utilització d'un programa d'impressió de faxos ....................................................................... 189
Blocar els faxos entrants ....................................................................................................... 190

Crear una llista de faxos blocats ............................................................................. 190
Eliminació de números de la llista de faxos bloquejats ............................................... 190

Configuració de les opcions per defecte per a tasques de recepció de fax .................................. 191
Arxiu i transmissió de faxos ................................................................................................... 192

Activació de l'arxivament de faxos .......................................................................... 192
Activació del reenviament de faxos ......................................................................... 192

Crear una llista de marcatge ràpid ......................................................................................... 193
Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent .......................................................... 196
Suprimir una llista de marcatge ràpid ..................................................................................... 197
Eliminació d'un sol número d'una llista de marcatge ràpid ........................................................ 198
Enviament d'un fax mitjançant la introducció manual de números .............................................. 199
Enviament d'un fax utilitzant una entrada de marcatge ràpid .................................................... 201
Cercar una llista de marcatge ràpid per nom .......................................................................... 203
Enviament d'un fax mitjançant números de la llibreta d'adreces de fax ....................................... 204
Cancel·lar un fax ................................................................................................................. 207
Fax reports (Informes de fax) ................................................................................................. 208

viii

CAWW

background image

Registre d’activitat del fax ...................................................................................... 208
Informe de codis de facturació ................................................................................ 209
Informe de faxos bloquejats .................................................................................... 209
Informe de llista de marcatges ràpids ...................................................................... 209
Informe de trucada de fax ...................................................................................... 209

9 Gestió del producte ...................................................................................................... 211

Configuració dels paràmetres de xarxa de l'adreça IP .............................................................. 212

Descàrrec per compartir impressora ........................................................................ 212
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................................ 212
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................. 212
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control ................. 213

Servidor web incrustat d'HP .................................................................................................. 214

Obertura del servidor web incrustat d'HP ................................................................. 214
Característiques del servidor web incrustat d' HP ...................................................... 215

Fitxa Informació ..................................................................................... 215
Fitxa General ........................................................................................ 215
Fitxa Còpia/Imprimeix ............................................................................ 216
Fitxa Escaneig/Enviament digital ............................................................. 217
Fitxa Fax (només models amb fax) ........................................................... 218
Fitxa Solució de problemes ...................................................................... 219
Fitxa Seguretat ....................................................................................... 219
Fitxa Serveis web d'HP ........................................................................... 220
Fitxa Treball en xarxa ............................................................................. 220
Llista de Altres enllaços ........................................................................... 220
Canvi del nom de servei de Bonjour ......................................................... 220

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 222

Obertura de l'HP Utility .......................................................................................... 222
Característiques d' HP Utility .................................................................................. 222

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 224
Paràmetres d’estalvi ............................................................................................................. 225

Impressió amb Economode ..................................................................................... 225
Optimització de la velocitat o de l'ús de l'energia ..................................................... 225
Configuració del mode d'hibernació ....................................................................... 226
Configuració del programa d'hibernació ................................................................. 226

Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 228

Declaracions de seguretat ...................................................................................... 228
Seguretat IP .......................................................................................................... 228
Inici de sessió al producte ...................................................................................... 228
Assignació d'una contrasenya de sistema ................................................................ 228
Assistència de codificació: Unitats HP High-Performance Secure Hard Disk .................. 229

CAWW

ix

background image

Bloqueig del compartiment de la formatadora .......................................................... 229

Actualització del microprogramari del producte ....................................................................... 230

10 Resolució de problemes .............................................................................................. 231

Llista de comprovació per a solucionar problemes ................................................................... 232
Factors que afecten el rendiment del producte ......................................................................... 234
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica .................................................................. 235
Ajuda del tauler de control .................................................................................................... 236
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 237

El producte no agafa paper ................................................................................... 237
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 237
L'alimentador de documents s'embussa, fa que es torci el paper o agafa més d'un full
de paper. ............................................................................................................. 238
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 238

Solució d'encallaments ......................................................................................................... 240

Ubicacions d'embussos .......................................................................................... 240
Autonavegació per eliminar embussos ..................................................................... 241
Elimineu els embussos de l'alimentador de documents ............................................... 241
Elimineu els embussos a la zona de la safata de sortida ............................................ 244
Elimineu els embussos a la safata 1 ......................................................................... 245
Eliminació dels embussos a la safata 2 o a la safata opcional per a 500 fulls .............. 248
Elimineu els embussos de la zona del cartutx de tòner ............................................... 251
Elimineu els embussos a la porta posterior i a l'àrea del fusor. ................................... 253
Eliminació dels embussos al comunicador dúplex ...................................................... 256

Canviar la recuperació d'embussos ........................................................................................ 262
Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 263

Impressió des d'un altre programa .......................................................................... 263
Configuració del tipus de paper per al treball d'impressió ......................................... 263

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................... 263
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ........................ 263

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .............................................................. 264
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 265
Inspecció visual del cartutx de tòner ........................................................................ 265
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ...................................................... 265

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................... 265
Comprovació de l'entorn ......................................................................... 266

Comprovació dels paràmetres d'EconoMode ........................................................... 266
Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................ 267
Configuració de l'alineament de la safata individual ................................................. 268

Millora de la qualitat de còpia .............................................................................................. 269

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 269

x

CAWW

background image

Calibratge del dispositiu ........................................................................................ 270
Comprovació dels paràmetres del paper .................................................................. 271

Comprovació de la configuració de la mida i el tipus de paper ................... 271
Selecció de la safata que s'utilitzarà per a la còpia ................................... 271

Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 271
Optimització de la imatge de còpia per a text o imatges ........................................... 272
Còpia de marge a marge ...................................................................................... 272
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 273

Millora de la qualitat d'escaneig ............................................................................................ 275

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 275
Comprovació dels paràmetres de la resolució ........................................................... 277
Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 277
Optimització de la qualitat d'escaneig per a text o imatges ....................................... 277
Comprovació dels paràmetres de qualitat de sortida ................................................. 278
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 278

Millora de la qualitat de fax .................................................................................................. 280

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 280
Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax .................................. 282
Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 282
Optimització de la qualitat de fax per a text o imatges .............................................. 282
Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors .................................................. 283
Enviament a un altre fax ........................................................................................ 283
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 283
Comprovació del paràmetre d'ajustament a la pàgina .............................................. 285
Comprovació de la màquina de fax del remitent ....................................................... 285

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 286

El producte no imprimeix ....................................................................................... 286
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 287

Solució de problemes d'impressió USB de fàcil accés ............................................................... 288

El menú Recupera des d'USB no s'obre en introduir la unitat de memòria USB. ............ 288
El fitxer no s'imprimeix des de la unitat de memòria USB. .......................................... 289
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú Recupera des d'USB ........................... 289

Solució de problemes de connexió USB .................................................................................. 290
Solució de problemes de la xarxa cablejada ........................................................................... 291

El producte té una mala connexió física ................................................................... 291
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte (Windows) .... 291
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte .......................................... 292

CAWW

xi

background image

El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble
cara (dúplex) per a la xarxa ................................................................................... 292
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ........................... 292
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ...... 292
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ............... 292

Resolució de problemes amb el fax ........................................................................................ 293

Llista de comprovació per solucionar problemes de fax ............................................. 293

Quin tipus de línia telefònica esteu utilitzant? ............................................. 293
Esteu utilitzant un dispositiu de protecció contra sobretensions? ................... 293
Esteu utilitzant un servei de missatgeria de veu o un contestador automàtic? .. 294
La línia telefònica té una funció de trucada en espera? ............................... 294

Comprovar l'estat de l'accessori del fax ................................................................... 294
Problemes generals del fax ..................................................................................... 295
Utilitzar el fax mitjançant xarxes de VoIP ................................................................. 296
Problemes de recepció de faxos .............................................................................. 297
Problemes d'enviament de faxos ............................................................................. 298
Missatges d'error de fax al tauler de control del producte .......................................... 300

Missatges d'enviament/fax ..................................................................... 301
Missatges de recepció/fax ...................................................................... 303

Paràmetres del servei ............................................................................................. 304

Configuració del menú Solució de problemes ............................................ 304

Resolució de problemes de programari del producte (Windows) ................................................ 305

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ................ 305
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 305
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 305

Solució de problemes de programari del producte (Mac OS X) ................................................. 307

El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Print & Fax
(Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) ................................................ 307
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 307
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Print & Fax (Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) . 307

Eliminació de programari (Windows) ..................................................................................... 309
Eliminació del controlador d'impressió (Mac OS X) .................................................................. 310

Índex ............................................................................................................................... 311

xii

CAWW