HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Supressió de pàgines en blanc per a faxos

background image

Supressió de pàgines en blanc per a faxos

Podeu configurar el producte per excloure les pàgines en blanc en el document original de la imatge

enviada per fax. Per defecte, el producte inclou totes les pàgines de les imatges enviades per fax.

Utilitzeu el procediment següent per suprimir pàgines en blanc:

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Completeu els camps de la primera pantalla per especificar la informació de destinatari del fax.

3.

Toqueu el botó

Més opcions

de la part inferior de la pantalla.

4.

Toqueu el botó

Supressió pàg. en blanc

.

NOTA:

Si el botó no es troba a la primera pàgina d'opcions, torneu a tocar el botó

Més

opcions

.

5.

Seleccioneu l'opció

S'ha habilitat

.

6.

Toqueu el botó

D'acord

per desar els canvis.

7.

Toqueu el botó Inicia per començar l'escaneig.

184

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

Ús del processament avançat de les imatges per a
tasques d'enviament de fax

A més de les funciones bàsiques de processament d'imatges, aquest producte està equipat amb una

tecnologia que permet utilitzar funcions de processament avançat de les imatges.

Orientació automàtica de la imatge per a faxos

Ajustament automàtic del to per a faxos

Detecció automàtica de problemes d'alimentació per a faxos

Orientació automàtica de la imatge per a faxos

Per a documents originals que tenen com a mínim 100 caràcters de text a la pàgina, el producte pot

detectar quina vora es troba a la part superior de la pàgina i orienta les imatges escanejades

apropiadament. Si escanegeu diverses pàgines i algunes de les pàgines estan al revés en relació amb

altres pàgines, la imatge escanejada resultant té totes les pàgines amb el costat dret cap amunt. Si

algunes de les pàgines tenen una orientació horitzontal, el producte gira la imatge perquè la part

superior de la pàgina estigui a la part superior de la imatge.

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Completeu els camps de la primera pantalla per especificar la informació de destinatari del fax.

3.

Toqueu el botó

Més opcions

de la part inferior de la pantalla.

4.

Toqueu el botó

Orientació del contingut

.

NOTA:

Si el botó no es troba a la primera pàgina d'opcions, torneu a tocar el botó

Més

opcions

.

5.

Seleccioneu l'opció

Detecció automàtica

.

6.

Toqueu el botó

D'acord

per desar els canvis.

7.

Toqueu el botó Inicia per començar l'escaneig.

Ajustament automàtic del to per a faxos

Podeu configurar el producte perquè ajusti automàticament la foscor, el contrast i la configuració de

neteja de fons de pàgina a pàgina. Per exemple, si el document original té algunes pàgines que són

més clares que altres, la imatge escanejada resultant té una configuració de foscor més uniforme per a

totes les pàgines.

1.

A la pantalla d'inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Completeu els camps de la primera pantalla per especificar la informació de destinatari del fax.

3.

Toqueu el botó

Més opcions

de la part inferior de la pantalla.

CAWW