HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 hjælp

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Brugervejledning

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Varenummer: CF118-90905

Edition 2, 11/2012

Varemærker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. iPod må kun anvendes til

lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af

indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke

musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation ........................................................................................................ 1

Produktfunktioner ..................................................................................................................... 2
Produktoversigter ..................................................................................................................... 4

Produktet set forfra .................................................................................................... 4
Produktet set bagfra .................................................................................................. 5
Interfaceporte ........................................................................................................... 6
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 6

Kontrolpanel ............................................................................................................................ 7

Kontrolpanellayout .................................................................................................... 7
Startskærmbillede for kontrolpanelet ............................................................................ 7
Tastatur .................................................................................................................... 9
Rengøring af kontrolpanel ........................................................................................ 10
Hjælp til kontrolpanel .............................................................................................. 10

Produktrapporter .................................................................................................................... 11

2 Tilslut produktet, og installer softwaren .......................................................................... 13

Tilslut produktet til en computer via USB-kabel, og installer softwaren (Windows) ........................... 14
Tilslut produktet til et netværk via et netværkskabel, og installer softwaren (Windows) ..................... 15

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 15
Installation af softwaren ........................................................................................... 16

Tilslut produktet til en computer ved brug af et USB-kabel, og installer softwaren (Mac OS X) .......... 17
Tilslut produktet til et netværk via netværkskabel, og installer softwaren (Mac OS X) ....................... 18

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 18
Installer softwaren ................................................................................................... 19

3 Dokumentføder og outputbakke ..................................................................................... 21

Understøttede papirformater .................................................................................................... 22
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 25
Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 26

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir ........................................................ 26
Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet ................. 26

DAWW

iii

background image

Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet ...................................................................... 26

Alternativt brevhoved-tilstand ................................................................................................... 27
Bakke 1 ................................................................................................................................ 28

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 28
Læg papir i bakke 1 ................................................................................................ 29

Bakke 2 og bakker til 500 ark (ekstraudstyr) ............................................................................. 31

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 31
Fyld bakke 2 eller bakken til 500 ark (ekstraudstyr) ..................................................... 32

Brug af udskriftsindstilling til papir ............................................................................................ 34

Udskriv til standardudskriftsbakke .............................................................................. 34
Udskriv til den bageste udskriftsbakke ........................................................................ 34

Brug den praktiske hæfter ....................................................................................................... 35

4 Dele, forbrugsvarer og tilbehør ...................................................................................... 37

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................... 38
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ............................................................ 39
HP's websted for antiforfalskning ............................................................................................. 40
Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................. 41
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra kontrolpanelet ............. 42
Dele til reparationer foretaget af kunden ................................................................................... 43
Tilbehør ................................................................................................................................ 46
Tonerpatron .......................................................................................................................... 47

Visning af tonerpatron ............................................................................................. 47
Oplysninger om tonerpatron ..................................................................................... 47

Genbrugstonerpatron ................................................................................ 47
Opbevaring af tonerpatroner ..................................................................... 48
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP ................ 48

Udskift tonerpatronerne ............................................................................................ 48

Klammer ............................................................................................................................... 51

Ilægning af hæfteklammer ........................................................................................ 51

5 Udskriv .......................................................................................................................... 53

Understøttede printerdrivere (Windows) .................................................................................... 54

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 54

UPD-installationstilstande ........................................................................... 55

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .................................................................... 56

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 56
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 56
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 56

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 57

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 57

iv

DAWW

background image

Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 57
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 57

Udskrivningsopgaver (Windows) ............................................................................................. 58

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) .................................................................. 58
Opret udskrivningsgenveje (Windows) ....................................................................... 59
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ........................................................... 61
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) ............................................................... 63
Valg af sideretning (Windows) ................................................................................. 65
Valg af papirtype (Windows) ................................................................................... 67
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................... 69
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ............................. 72
Oprettelse af en brochure (Windows) ........................................................................ 74

Udskrivningsopgaver (Mac OS X) ............................................................................................ 76

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .................................................. 76
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) .......................................... 76
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) .................................................... 76
Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) ............................................................. 76
Valg af sideretning (Mac OS X) ................................................................................ 77
Valg af papirtype (Mac OS X) .................................................................................. 77
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ........................................................................ 77
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) ............................ 78
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ....................................................................... 78

Flere udskrivningsopgaver (Windows) ...................................................................................... 79

Annullering af et udskriftsjob (Windows) .................................................................... 79
Valg af papirformat (Windows) ................................................................................ 79
Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) ...................................................... 80
Udskrivning af vandmærker (Windows) ..................................................................... 80

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ..................................................................................... 81

Annullering af et udskriftsjob (Mac) ........................................................................... 81
Valg af papirformat (Mac OS X) ............................................................................... 81
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ..................................................... 81
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) .................................................................... 82

Gem udskriftsjob på produktet ................................................................................................. 83

Opret et lagret job (Windows) .................................................................................. 83
Opret et gemt job (Mac OS X) .................................................................................. 85
Udskrivning af et lagret job ...................................................................................... 86
Sletning af et lagret job ............................................................................................ 86

Tilføj en jobseparatorside (Windows) ....................................................................................... 88
Brug HP ePrint ....................................................................................................................... 89
Brug HP ePrint-softwaren ......................................................................................................... 90
Brug Apple AirPrint ................................................................................................................ 91

DAWW

v

background image

Tilslut produktet til AirPrint ........................................................................................ 91
Find produktnavnet AirPrint ...................................................................................... 91
Udskrivning fra AirPrint ............................................................................................ 91
Rediger produktnavnet AirPrint .................................................................................. 92
Afhjælpe AirPrint-problemer ..................................................................................... 92

Brug HP Smart Print (Windows) ................................................................................................ 93
Brug af easy-access USB-udskrivning ........................................................................................ 94

Udskrivning af easy-access USB-dokumenter ............................................................... 94

6 Kopiering ....................................................................................................................... 97

Angivelse af nye standardkopiindstillinger ................................................................................. 98
Brug avancerede billedbehandlingsfunktioner til kopiering ........................................................ 100

Justering af skarphed for kopier .............................................................................. 100
Slette kanter for kopier ........................................................................................... 100
Automatisk justering af tone for kopier ..................................................................... 101

Oprettelse af en enkelt kopi ................................................................................................... 102
Oprettelse af flere kopier ...................................................................................................... 103
Kopiering af en flersidet original. ........................................................................................... 105
Sortering af et kopijob .......................................................................................................... 107
Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) .......................................................................... 109

Automatisk kopiering på begge sider ...................................................................... 109
Manuel kopiering på begge sider ........................................................................... 110

Formindskelse eller forstørrelse af kopibillede .......................................................................... 112
Optimer kopikvalitet for tekst eller billeder ............................................................................... 114
Juster kopiens lyshed eller mørkhed ........................................................................................ 115
Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir ....................................................... 117
Brug tilstanden Job Build (Opret job) ...................................................................................... 118
Kopiere en bog ................................................................................................................... 119
Kopiere et foto ..................................................................................................................... 121

7 Scan/send .................................................................................................................... 123

Konfigurere funktioner til scanning/afsendelse ......................................................................... 124
Ændre standardindstillinger for scanning/afsendelse fra produktets kontrolpanel ......................... 126
Brug billedbehandlingsfunktioner til scanning .......................................................................... 128

Vælg dokumentfiltyper til scanning .......................................................................... 128
Optimer scannede billede til tekst eller billeder ......................................................... 129
Vælg udskriftskvalitet eller filstørrelse for scannede billeder ......................................... 130
Angiv antallet af sider for originaldokumenter ........................................................... 130
Vælg opløsning for scannede billeder ...................................................................... 131
Automatisk farveregistrering til scanning .................................................................. 131
Angiv format for originaldokumenter. ...................................................................... 132

vi

DAWW

background image

Vælg beskedindstillinger for scanning ...................................................................... 132
Juster skarphed for scanning ................................................................................... 133
Justere mørkhed for scanning .................................................................................. 133
Justere kontrast for scanning ................................................................................... 134
Baggrundsoprydning ved scanning ......................................................................... 134
Slette kanter til scanning ........................................................................................ 135
Brug jobopbygningstilstand til scanning ................................................................... 135
Undertryk tomme sider ved scanning ....................................................................... 136

Brug avancerede billedbehandlingsfunktioner til scanning ......................................................... 137

Vælg OCR-filtyper (Optical Character Recognition) til scanning .................................. 137
Automatisk sidebeskæring til scanning ..................................................................... 138
Automatisk billedretning ved scanning ..................................................................... 139
Automatisk justering af tone ved scanning ................................................................ 140
Automatisk registrering af fremføringsfejl ved scanning (HP EveryPage) ........................ 140

Brug funktionen til visning af billedeksempel ............................................................................ 141
Scan og send dokumenter ved hjælp af funktionen Genvejssæt .................................................. 144

Oprette et genvejssæt ............................................................................................ 144
Bruge et foruddefineret genvejssæt .......................................................................... 144

Sende et scannet dokument til en netværksmappe .................................................................... 145
Send et scannet dokument til en mappe i produkthukommelsen .................................................. 149
Send et scannet dokument til et USB-flashdrev .......................................................................... 150

Scan og gem dokumentet ....................................................................................... 150

Sende et scannet dokument til en eller flere e-mail-adresser ....................................................... 153
Send e-mail via adressebogen ............................................................................................... 156

Tilføje kontaktpersoner til adressebogen fra produktets kontrolpanel ............................ 156
Sende et dokument til e-mail ved hjælp af adressebogen ............................................ 158

Gem et scannet dokument til et SharePoint®-websted ............................................................... 161
Scanning af et foto ............................................................................................................... 162

8 Fax .............................................................................................................................. 165

Konfigurer de nødvendige faxindstillinger ............................................................................... 166

Guiden Faxopsætning ........................................................................................... 166
Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt ..................................................................... 167
Indstil eller bekræft dato- og klokkeslætsformatet. ...................................................... 168

Konfigurer opkaldsindstillinger for fax ..................................................................................... 169
Konfigurer generelle indstillinger for afsendelse af fax .............................................................. 171
Opsæt faktureringskoder ....................................................................................................... 172
Konfigurer standardindstillinger for afsendelse af faxjob ........................................................... 173
Brug billedbehandlingsfunktioner til afsendelse af faxjob ........................................................... 175

Optimere faxer for tekst eller billeder ....................................................................... 175
Angiv antallet af sider for originaldokumenter, der skal faxes ..................................... 175

DAWW

vii

background image

Vælg opløsning for faxer ....................................................................................... 176
Angiv format for originaldokumenter, der skal faxes .................................................. 176
Vælg beskedindstillinger for faxer ........................................................................... 177
Juster skarphed for faxer ........................................................................................ 177
Juster mørkhed for faxer ......................................................................................... 178
Juster kontrast for faxer .......................................................................................... 178
Baggrundsoprydning for faxer ................................................................................ 179
Brug jobopbygningstilstand til faxer ......................................................................... 179
Undertryk tomme sider for faxer .............................................................................. 180

Brug avancerede billedbehandling til afsendelse af faxjob ........................................................ 181

Automatisk billedretning for faxer ............................................................................ 181
Automatisk justering af tone for faxer ....................................................................... 181
Automatisk registrering af fremføringsfejl for faxer ..................................................... 182

Fax dokumenter ved hjælp af funktionen Genvejssæt ................................................................ 183

Oprette et genvejssæt ............................................................................................ 183
Bruge et foruddefineret genvejssæt .......................................................................... 183

Konfigurer indstillingerne for modtagelse af fax ....................................................................... 184
Brug en faxudskrivningsplan .................................................................................................. 185
Bloker indgående faxer ........................................................................................................ 186

Opret en liste over blokerede faxnumere .................................................................. 186
Slet numre fra listen over blokerede faxnumre ........................................................... 186

Konfigurer standardindstillinger for modtagelse af faxjob .......................................................... 187
Faxarkivering og -videresendelse ........................................................................................... 188

Aktiver faxarkivering ............................................................................................. 188
Aktiver videresendelse af fax .................................................................................. 188

Opret en hurtigopkaldsliste .................................................................................................... 189
Tilføj et nummer til en eksisterende hurtigopkaldsliste ................................................................ 192
Slette en hurtigopkaldsliste .................................................................................................... 193
Slet et enkelt nummer i en hurtigopkaldsliste ............................................................................ 194
Send en fax ved at angive numrene manuelt ........................................................................... 195
Afsendelse af en fax ved hjælp af hurtigopkald ....................................................................... 197
Søg en hurtigopkaldsliste efter navn ....................................................................................... 199
Send en fax ved at bruge faxadressekartoteksnumre ................................................................. 200
Annuller en fax .................................................................................................................... 203
Faxrapporter ....................................................................................................................... 204

Faxaktivitetslog ..................................................................................................... 204
Takstkoderapport .................................................................................................. 205
Rapport for liste over blokerede faxnumre ................................................................ 205
Rapport for hurtigopkaldsliste ................................................................................. 205
Faxopkaldsrapport ................................................................................................ 205

viii

DAWW

background image

9 Administrer produktet .................................................................................................. 207

Konfiguration af IP-netværksindstillinger .................................................................................. 208

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med printerdeling .................................................... 208
Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................... 208
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................. 208
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ........................... 209

HP's integrerede webserver ................................................................................................... 210

Åbn HP's integrerede webserver ............................................................................. 210
Funktioner for HP's integrerede webserver ................................................................ 211

Fanen Oplysninger ................................................................................. 211
Fanen Generelt ...................................................................................... 211
Fanen Kopier/udskriv ............................................................................. 212
Fanen Scan/Digital sending .................................................................... 213
Fanen Fax (kun modeller med fax) ............................................................ 214
Fanen Fejlfinding ................................................................................... 214
Fanen Sikkerhed .................................................................................... 215
Fanen HP Web Services .......................................................................... 215
Fanen Netværk ...................................................................................... 215
Listen Andre links ................................................................................... 216
Rediger Bonjour-tjenestenavnet ................................................................. 216

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 217

Åbn HP Utility ....................................................................................................... 217
HP Utility-funktioner ............................................................................................... 217

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 219
Economy-indstillinger ............................................................................................................ 220

Udskrivning med EconoMode ................................................................................. 220
Optimere hastigheden eller energiforbruget .............................................................. 220
Angiv dvaletilstand ................................................................................................ 220
Indstil dvaleplanen ................................................................................................ 221

Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 223

Sikkerhedserklæringer ........................................................................................... 223
IP-sikkerhed .......................................................................................................... 223
Log ind på produktet ............................................................................................. 223
Angiv en systemadgangskode ................................................................................ 223
Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske ....................................... 224
Lås processorkort .................................................................................................. 224

Opgrader produktets firmware .............................................................................................. 225

10 Løs problemer ............................................................................................................ 227

Tjekliste for problemløsning ................................................................................................... 228
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................................ 230

DAWW

ix

background image

Gendan fabriksstandarderne ................................................................................................. 231
Kontrolpanelhjælp ................................................................................................................ 232
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 233

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 233
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 233
Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker
papir ad gangen .................................................................................................. 234
Forebyg papirstop ................................................................................................. 234

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 236

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 236
Auto-navigation til afhjælpning af papirstop ............................................................. 237
Fjern papirstop i dokumentføderen .......................................................................... 237
Afhjælpning af papirstop i området ved udskriftsbakken. ........................................... 240
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 241
Afhjælp papirstop i bakke 2 eller i en bakke til 500 ark (ekstraudstyr) ......................... 244
Afhjælpning af papirstop i tonerpatronområdet ......................................................... 247
Afhjælp papirstop i bagdækslet og fikseringsområdet ................................................ 249
Afhjælp papirstop i dupleksenheden ........................................................................ 252

Skifte papirstopudbedring ..................................................................................................... 258
Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 259

Udskriv fra et andet softwareprogram ...................................................................... 259
Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet ................................................................. 259

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) .................................................. 259
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ................................................ 259

Kontroller status for tonerpatron .............................................................................. 260
Udskriv en renseside .............................................................................................. 261
Undersøg tonerpatronen ........................................................................................ 261
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet .................................................................. 261

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................. 261
Kontroller miljøet .................................................................................... 262

Kontroller EconoMode-indstillingerne ....................................................................... 262
Prøv en anden printerdriver .................................................................................... 263
Individuel bakkejustering ........................................................................................ 264

Forbedring af kopikvaliteten .................................................................................................. 265

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 265
Kalibrering af scanneren ........................................................................................ 266
Kontroller papirindstillingerne ................................................................................. 267

Kontroller papirformat og opsætningstype ................................................. 267
Vælg, hvilken bakke der skal bruges til kopieringen ................................... 267

Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 267
Optimer kopikvalitet for tekst eller billeder ................................................................ 268

x

DAWW

background image

Kant til kant-kopiering ............................................................................................ 268
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 268

Forbedring af scanningskvaliteten .......................................................................................... 270

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 270
Angiv indstillingerne for opløsning .......................................................................... 272
Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 272
Optimer scanningskvalitet til tekst eller billeder ......................................................... 272
Kontroller indstillingerne for output-kvalitet ................................................................ 273
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 273

Forbedring af faxkvaliteten .................................................................................................... 275

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 275
Kontroller indstillingerne for opløsning ved afsendelse af fax ...................................... 277
Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 277
Optimer faxkvaliteten for tekst eller billeder .............................................................. 277
Kontroller indstillingerne for fejlkorrektion ................................................................. 278
Send til en anden faxmaskine ................................................................................. 278
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 278
Kontroller indstillingen for tilpasning til side .............................................................. 280
Kontroller afsenderens faxmaskine .......................................................................... 280

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 281

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 281
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 282

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 283

Menuen Hente fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-flashdrevet ........................... 283
Filen udskrives ikke fra USB-flashdrevet .................................................................... 284
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Hente fra USB-menuen ....................................... 284

Løsning af generelle USB-problemer ....................................................................................... 285
Løsning af problemer med kablet netværk ............................................................................... 286

Produktet har dårlig fysisk forbindelse ...................................................................... 286
Computeren bruger en forkert IP-adresse for produktet (Windows) ............................... 286
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. ................................................... 287
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ......................... 287
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer .............................. 287
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert ................................. 287
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............................ 287

Afhjælpe faxproblemer ......................................................................................................... 288

Tjekliste til løsning af problemer med fax .................................................................. 288

Hvilken type telefonlinje bruger du? .......................................................... 288
Anvender du en strømbeskyttelsesenhed? .................................................. 288
Anvender du telefonselskabets tjeneste til indtalte meddelelser eller en
telefonsvarer? ........................................................................................ 289

DAWW

xi

background image

Har din telefonlinje en funktion til ventende opkald? ................................... 289

Kontroller status for faxtilbehør ................................................................................ 289
Generelle faxproblemer ......................................................................................... 290
Brug af fax via VoIP-netværk ................................................................................... 291
Problemer med faxmodtagelse ................................................................................ 291
Problemer med faxafsendelse ................................................................................. 293
Faxfejlmeddelelse på produktets kontrolpanel. .......................................................... 294

Send Fax-meddelelser ............................................................................. 296
Meddelelser for faxmodtagelse ................................................................ 297

Serviceindstillinger ................................................................................................ 297

Indstillinger i menuen Fejlfinding .............................................................. 298

Løs problemer med produktsoftware (Windows) ....................................................................... 299

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 299
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 299
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 299

Løs problemer med produktsoftware (Mac OS X) ...................................................................... 301

Produktnavnet vises ikke på produktlisten, på listen Udskriv & fax eller på listen Udskriv
& scan ................................................................................................................. 301
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 301
Hvis produktet er tilsluttet med et USB-kabel, vises det ikke på listerne Udskriv & fax
eller Udskriv & scan, efter at driveren er valgt ........................................................... 301

Fjernelse af software (Windows) ............................................................................................ 303
Fjern printerdriveren (Mac OS X) ........................................................................................... 304

Indeks .............................................................................................................................. 305

xii

DAWW