HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 ohje

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Käyttöopas

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: CF118-90910

Edition 2, 11/2012

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ja

PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer,

Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa / muilla

alueilla. iPod on Apple Computer, Inc:n

tavaramerkki. iPod on tarkoitettu vain

lailliseen tai tekijänoikeuksien haltijan

sallimaan kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuote-esittely .................................................................................................................... 1

Laitteen ominaisuudet ............................................................................................................... 2
Tuotteen kuvat ......................................................................................................................... 4

Laite edestä .............................................................................................................. 4
Laite takaa ............................................................................................................... 5
Liitäntäportit ............................................................................................................. 6
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti ......................................................................... 6

Ohjauspaneeli ......................................................................................................................... 7

Ohjauspaneelin asettelu ............................................................................................. 7
Ohjauspaneelin aloitusnäyttö ...................................................................................... 7
Näppäimistö ............................................................................................................ 9
Ohjauspaneelin puhdistaminen ................................................................................. 10
Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................... 10

Laiteraportit ........................................................................................................................... 12

2 Laitteen liittäminen ja ohjelmiston asentaminen .............................................................. 15

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) ............... 16
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) .................... 17

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 17
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 18

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) .............. 19
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) ................... 20

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 20
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 21

3 Syöttö- ja tulostelokerot ................................................................................................. 23

Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 24
Tuetut paperityypit .................................................................................................................. 27
Lokeroiden määrittäminen ....................................................................................................... 28

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä ................................................. 28
Lokeron määrittäminen tulostustyön asetusten mukaan .................................................. 28

FIWW

iii

background image

Lokeron määrittäminen ohjauspaneelin avulla ............................................................. 28

Vaihtoehtoinen kirjelomaketila ................................................................................................. 29
Lokero 1 ............................................................................................................................... 30

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 30
Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 31

Lokero 2 ja valinnaiset 500 arkin syöttölokerot .......................................................................... 33

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 33
Lokeron 2 tai valinnaisten 500 arkin syöttölokeroiden täyttäminen ................................ 34

Tulostelokerovaihtoehtojen käyttäminen ..................................................................................... 36

Tulostaminen vakiotulostelokeroon ............................................................................. 36
Tulostaminen takatulostelokeroon .............................................................................. 36

Paperinitojan käyttäminen ....................................................................................................... 37

4 Osat, tarvikkeet ja lisävarusteet ..................................................................................... 39

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ....................................................................... 40
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ................................................................................................... 41
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ................................................................................. 42
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ......................................................... 43
Hyvin vähissä -asetukset -vaihtoehdon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
ohjauspaneelissa ................................................................................................................... 44
Asiakkaan korjattavissa olevat osat .......................................................................................... 45
Lisälaitteet ............................................................................................................................. 48
Värikasetti ............................................................................................................................. 49

Värikasettinäkymä ................................................................................................... 49
Värikasetin tiedot .................................................................................................... 49

Värikasettien kierrättäminen ....................................................................... 49
Värikasetin säilyttäminen ........................................................................... 50
HP ja muut kuin HP-värikasetit .................................................................... 50

Värikasetin vaihtaminen ........................................................................................... 50

Niitit ..................................................................................................................................... 53

Niittien lataaminen .................................................................................................. 53

5 Tulostus .......................................................................................................................... 55

Tuetut tulostinohjaimet (Windows) ............................................................................................ 56

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 56

UPD-asennustilas ...................................................................................... 57

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows) ............................................................................. 58

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 58
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 58
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 58

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X) ........................................................................... 59

iv

FIWW

background image

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 59
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 59
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 59

Tulostustehtävät (Windows) ..................................................................................................... 60

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows) ....................................................... 60
Tulostuksen pikavalintojen luominen (Windows) .......................................................... 61
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) .......................................... 63
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Windows) .......................................................... 65
Sivun suunnan valitseminen (Windows) ...................................................................... 67
Paperityypin valitseminen (Windows) ........................................................................ 69
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows) ........................... 71
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows) ......................................... 74
Vihkon luominen (Windows) ..................................................................................... 75

Tulostustehtävät (Mac OS X) .................................................................................................... 78

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X) ...................................................... 78
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X) .......................................................... 78
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ........................................ 78
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Mac OS X) ......................................................... 78
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X) ..................................................................... 79
Paperityypin valitseminen (Mac OS X) ....................................................................... 79
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X) ....................................................................... 79
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X) ........................................ 80
Vihkon luominen (Mac OS X) .................................................................................... 80

Muut tulostustehtävät (Windows) .............................................................................................. 81

Tulostustyön peruuttaminen (Windows) ....................................................................... 81
Paperikoon valitseminen (Windows) .......................................................................... 81
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows) ......................................................... 82
Vesileimojen tulostaminen (Windows) ........................................................................ 82

Muut tulostustehtävät (Mac OS X) ............................................................................................. 83

Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X) ..................................................................... 83
Paperikoon valitseminen (Mac OS X) ......................................................................... 83
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac) ................................................................ 83
Vesileimojen tulostaminen (Mac) ............................................................................... 84

Tulostustöiden tallentaminen laitteeseen ..................................................................................... 85

Tallennetun työn luominen (Windows) ........................................................................ 85
Tallennetun työn luominen (Mac OS X) ...................................................................... 87
Tallennetun työn tulostaminen ................................................................................... 88
Tallennetun työn poistaminen .................................................................................... 88

Työn erotinsivun lisääminen (Windows) .................................................................................... 89
HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ......................................................................................... 90
HP ePrint -ohjelmiston käyttäminen ........................................................................................... 91

FIWW

v

background image

Applen AirPrint-toiminnon käyttäminen ...................................................................................... 92

Laitteen liittäminen AirPrintiin .................................................................................... 92
Laitteen AirPrint-nimen etsiminen ............................................................................... 92
Tulostaminen AirPrintistä .......................................................................................... 92
AirPrint-tuotenimen muuttaminen ................................................................................ 93
AirPrint-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................... 93

HP Smart Print (Windows) ....................................................................................................... 94
Käytä helppokäyttöistä USB-tulostusta ....................................................................................... 95

Asiakirjojen tulostaminen helppokäyttöisen USB-tulostustoiminnon avulla ........................ 95

6 Kopioi ............................................................................................................................ 97

Kopioinnin uusien oletusasetusten määrittäminen ........................................................................ 98
Käytä kopiointiin kuvankäsittelyn lisäasetuksia ......................................................................... 100

Kopioiden terävyyden säätö ................................................................................... 100
Kopioiden reunojen poistaminen ............................................................................. 100
Automaattinen kopioiden sävyn säätö ...................................................................... 101

Yksittäisen kopion tekeminen ................................................................................................. 102
Useiden kopioiden tekeminen ................................................................................................ 103
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen ...................................................................................... 105
Kopiointityön lajitteleminen .................................................................................................... 107
Kopioiminen molemmille puolille (kaksipuolisesti) ..................................................................... 109

Kopioiminen automaattisesti molemmille puolille ....................................................... 109
Kopioiminen molemmille puolille manuaalisesti ......................................................... 110

Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen ................................................................ 112
Kopioitavan kuvan optimoiminen tekstiä tai kuvia varten ........................................................... 114
Kopion vaaleuden/tummuuden säätäminen ............................................................................. 115
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten ........................................ 117
Työkoontitilan käyttäminen .................................................................................................... 118
Kirjan kopioiminen ............................................................................................................... 119
Valokuvan kopioiminen ......................................................................................................... 121

7 Skannaa/lähetä ........................................................................................................... 123

Skannaus- ja lähetystoimintojen määrittäminen ........................................................................ 124
Skannauksen ja lähetyksen oletusasetusten muuttaminen laitteen ohjauspaneelista ........................ 126
Käytä skannaukseen kuvankäsittelyn asetuksia ......................................................................... 128

Skannauksen tiedostomuodon valitseminen ............................................................... 128
Skannattavan kuvan optimoiminen tekstiä tai kuvia varten .......................................... 129
Skannattujen kuvien tulosteen laadun tai tiedostokoon valitseminen ............................. 130
Alkuperäisten asiakirjojen puolien lukumäärän määrittäminen .................................... 130
Skannattujen kuvien tarkkuuden valitseminen ............................................................ 131
Automaattinen skannauksen värintunnistus ................................................................ 131

vi

FIWW

background image

Alkuperäisten asiakirjojen koon määrittäminen ......................................................... 132
Skannauksen ilmoitusasetusten määrittäminen ........................................................... 132
Terävyyden säätäminen skannauksessa .................................................................... 133
Tummuuden säätäminen skannauksessa ................................................................... 133
Kontrastin säätäminen skannauksessa ...................................................................... 134
Taustan tyhjennys skannauksessa ............................................................................ 134
Reunojen poistaminen skannauksessa ...................................................................... 135
Työn koonti -tilan käyttö skannauksessa .................................................................... 135
Tyhjien sivujen esto skannauksessa .......................................................................... 135

Käytä skannaukseen kuvankäsittelyn lisäasetuksia .................................................................... 137

Optisen merkintunnistuksen (OCR) tiedostotyyppien valinta skannauksessa ................... 137
Automaattinen sivujen rajaaminen skannauksessa ..................................................... 138
Automaattinen kuvasuunta skannauksessa ................................................................ 139
Automaattinen sävyn säätö skannauksessa ............................................................... 140
Automaattinen syöttövirheiden tunnistus skannauksessa (HP EveryPage) ....................... 140

Esikatselutoiminnon käyttäminen ............................................................................................ 141
Asiakirjojen skannaaminen ja lähettäminen Pikasarjat-toiminnolla .............................................. 144

Pikasarjan luominen .............................................................................................. 144
Esimääritetyn pikasarjan käyttäminen ...................................................................... 144

Skannatun asiakirjan lähettäminen verkkokansioon .................................................................. 145
Skannatun asiakirjan lähettäminen laitteen muistissa olevaan kansioon ....................................... 149
Skannatun asiakirjan lähettäminen USB-asemaan ..................................................................... 150

Asiakirjan skannaaminen ja tallentaminen ................................................................ 150

Skannatun asiakirjan lähettäminen yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen ........................ 153
Osoitekirjan käyttäminen sähköpostin lähettämiseen ................................................................. 156

Yhteystietojen lisääminen osoitekirjaan laitteen ohjauspaneelista ................................. 156
Asiakirjan lähettäminen sähköpostiin osoitekirjaa käyttämällä ..................................... 158

Skannatun asiakirjan tallentaminen SharePoint®-sivustoon ........................................................ 161
Valokuvan skannaaminen ..................................................................................................... 162

8 Faksi ............................................................................................................................ 165

Tarvittavien faksiasetusten määrittäminen ................................................................................ 166

Ohjattu faksimääritys ............................................................................................. 166
Aseta tai tarkista päivämäärä ja kellonaika. ............................................................. 167
Päivämäärän/kellonajan esitysmuodon asettaminen tai tarkistaminen .......................... 168

Faksinumeronvalinta-asetusten määrittäminen .......................................................................... 169
Yleisten faksin lähetysasetusten määrittäminen ......................................................................... 171
Faksin laskutuskoodien määrittäminen .................................................................................... 172
Faksitöiden lähetyksen oletusasetusten määrittäminen ............................................................... 173
Käytä faksien lähettämiseen kuvankäsittelyn asetuksia .............................................................. 175

Faksien tekstin tai kuvien optimointi ......................................................................... 175

FIWW

vii

background image

Faksien alkuperäisten asiakirjojen puolien lukumäärän määrittäminen ......................... 175
Faksien tarkkuuden valitseminen ............................................................................. 176
Faksien alkuperäisten asiakirjojen koon määrittäminen .............................................. 176
Faksin ilmoitusasetusten määrittäminen .................................................................... 177
Faksien terävyyden säätäminen .............................................................................. 177
Faksien tummuuden säätäminen .............................................................................. 178
Faksien kontrastin säätäminen ................................................................................ 178
Faksien taustan tyhjennys ....................................................................................... 179
Työn koonti -tilan käyttö faksattaessa ....................................................................... 179
Faksien tyhjien sivujen esto ..................................................................................... 179

Käytä faksien lähettämiseen kuvankäsittelyn lisäasetuksia .......................................................... 181

Faksien automaattinen kuvasuunta ........................................................................... 181
Automaattinen faksien sävyn säätö .......................................................................... 181
Automaattinen faksien syöttövirheen tunnistus ........................................................... 182

Asiakirjojen faksaaminen Pikasarjat-toiminnolla ....................................................................... 183

Pikasarjan luominen .............................................................................................. 183
Esimääritetyn pikasarjan käyttäminen ...................................................................... 183

Faksin vastaanottoasetusten määrittäminen .............................................................................. 184
Faksien tulostuksen ajastaminen ............................................................................................. 185
Tulevien faksien estäminen .................................................................................................... 186

Estettyjen faksien luettelon luominen ......................................................................... 186
Numeroiden poistaminen estettyjen faksien luettelosta ............................................... 186

Faksitöiden vastaanoton oletusasetusten määrittäminen ............................................................. 187
Faksien arkistointi ja edelleenlähetys ...................................................................................... 188

Faksiarkiston ottaminen käyttöön ............................................................................. 188
Faksin edelleenlähetyksen ottaminen käyttöön ........................................................... 188

Pikavalintaluettelon luominen ................................................................................................. 189
Numeron lisääminen pikavalintaluetteloon .............................................................................. 192
Pikavalintaluettelon poistaminen ............................................................................................. 193
Yhden numeron poistaminen pikavalintaluettelosta ................................................................... 194
Faksin lähettäminen määrittämällä numerot manuaalisesti ......................................................... 195
Faksin lähettäminen pikavalinnan avulla ................................................................................. 197
Pikavalintaluettelosta nimen perusteella etsiminen ..................................................................... 199
Faksin lähettäminen faksiosoitekirjan numeroiden avulla ........................................................... 200
Faksin peruuttaminen ............................................................................................................ 203
Faksiraportit ........................................................................................................................ 204

Faksitoimintaloki ................................................................................................... 204
Laskutuskoodiraportti ............................................................................................. 205
Estettyjen faksien luetteloraportti .............................................................................. 205
Pikavalintaluetteloraportti ....................................................................................... 205
Faksipuheluraportti ................................................................................................ 205

viii

FIWW

background image

9 Laitteen hallinta ............................................................................................................ 207

IP-verkkoasetusten määrittäminen ........................................................................................... 208

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ......................................................... 208
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ...................................................... 208
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ............................. 208
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista .................... 209

HP:n sulautettu Web-palvelin ................................................................................................. 210

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................. 210
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 211

Tietoja-välilehti ....................................................................................... 211
Yleiset-välilehti ....................................................................................... 211
Kopioi/Tulosta-välilehti ........................................................................... 212
Skann./Digitaaliläh. -välilehti .................................................................. 213
Faksi-välilehti (vain faksimallit) ................................................................. 214
Vianmääritys-välilehti .............................................................................. 214
Suojaus-välilehti ..................................................................................... 215
HP:n Web-palvelut-välilehti ...................................................................... 215
Verkot-välilehti ....................................................................................... 215
Muita linkkejä -luettelo ............................................................................ 215
Bonjour-palvelun nimen vaihtaminen ......................................................... 216

HP-apuohjelma (Mac OS X) ................................................................................................... 217

HP-apuohjelman avaaminen ................................................................................... 217
HP-apuohjelman ominaisuudet ................................................................................ 217

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 219
EconoMode-asetukset ........................................................................................................... 220

Tulostaminen EconoMode-tilassa ............................................................................. 220
Nopeuden tai energiankulutuksen optimoiminen ....................................................... 220
Lepotilan määrittäminen ......................................................................................... 220
Lepotilan aikataulun määrittäminen ......................................................................... 221

Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 223

Turvallisuuslausunnot ............................................................................................. 223
IPsec (IP Security) .................................................................................................. 223
Laitteeseen kirjautuminen ........................................................................................ 223
Järjestelmäsalasanan määrittäminen ........................................................................ 223
Salaustuki: HP:n nopeat salatut kiintolevyt ................................................................ 224
Ohjainkorttipaikan lukitseminen .............................................................................. 224

Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen .................................................................................... 225

10 Ongelmien ratkaiseminen ........................................................................................... 227

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo ........................................................................................ 228
Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ................................................................................ 230

FIWW

ix

background image

Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 231
Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................................ 232
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 233

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 233
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 233
Asiakirjansyöttölaite tukkeutuu, se syöttää paperin vinoon tai poimii useita
paperiarkkeja kerralla. .......................................................................................... 234
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 234

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 236

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 236
Tukosten poistamisen automaattinen opastus ............................................................ 237
Tukosten poistaminen asiakirjansyöttölaitteesta ......................................................... 237
Paperitukosten poistaminen tulostelokeroalueelta ....................................................... 240
Lokeron 1 tukosten poistaminen .............................................................................. 241
Tukosten poistaminen lokerosta 2 tai valinnaisesta 500 arkin lokerosta ........................ 244
Tukosten poistaminen värikasetin alueelta ................................................................. 247
Tukosten poistaminen takaluukusta ja kiinnitysyksikön alueelta .................................... 249
Tukosten poistaminen kääntöyksiköstä ..................................................................... 252

Tukosselvityksen muuttaminen ................................................................................................ 258
Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 259

Tulostaminen toisesta ohjelmasta ............................................................................. 259
Määritä tulostustyön paperityyppiasetus ................................................................... 259

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ......................................... 259
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X) ....................................... 259

Värikasetin tilan tarkistaminen ................................................................................ 260
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 260
Värikasetin tarkistaminen silmämääräisesti ............................................................... 261
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen .............................................................. 261

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................. 261
Ympäristön tarkistaminen ........................................................................ 262

EconoMode-asetusten tarkistaminen ......................................................................... 262
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen ....................................................................... 263
Määritä yksittäisen lokeron kohdistus ....................................................................... 264

Kopiolaadun parantaminen ................................................................................................... 265

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 265
Skannerin kalibroiminen ........................................................................................ 266
Paperiasetusten tarkistaminen ................................................................................. 267

Paperikoon ja -tyypin määritykset ............................................................. 267
Kopiointilokeron valitseminen .................................................................. 267

Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 267
Kopioitavan kuvan optimoiminen tekstiä tai kuvia varten ............................................ 268

x

FIWW

background image

Kopiointi reunasta reunaan .................................................................................... 268
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 268

Skannauslaadun parantaminen .............................................................................................. 270

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 270
Tarkkuusasetusten tarkistaminen .............................................................................. 272
Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 272
Tekstin tai kuvien skannauslaadun optimointi ............................................................ 272
Tulostuslaadun asetusten tarkistaminen ..................................................................... 273
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 273

Faksilaadun parantaminen .................................................................................................... 275

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 275
Faksin lähetystarkkuusasetusten tarkistaminen ........................................................... 277
Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 277
Tekstien tai kuvien faksilaadun optimointi ................................................................. 277
Virheenkorjausasetusten tarkistaminen ..................................................................... 278
Lähettäminen toiseen faksilaitteeseen ....................................................................... 278
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 278
Sovita sivulle -asetuksen tarkistaminen ...................................................................... 280
Lähettäjän faksilaitteen tarkistaminen ....................................................................... 280

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 281

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 281
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 281

Helppokäyttöisen USB-tulostuksen ongelmien ratkaiseminen ....................................................... 282

Hae USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-asema asetetaan paikalleen ............. 282
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-asemalta .................................................................... 283
Tulostettava tiedosto ei näy Hae USB-muistitikulta -valikossa ........................................ 283

USB-liitäntäongelmien ratkaiseminen ...................................................................................... 284
Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 285

Laitteen fyysinen yhteys on heikko ........................................................................... 285
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle (Windows) ..................................... 285
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ........................................................................ 286
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .......................... 286
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ...................................... 286
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................ 286
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............................ 286

Faksiongelmien ratkaiseminen ............................................................................................... 287

Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi ......................................................... 287

Millaista puhelinlinjaa käytät? .................................................................. 287
Onko käytössä ylijännitesuojalaite? .......................................................... 287
Käytätkö puhelinyhtiön ääniviestipalvelua tai puhelinvastaajaa? .................. 287
Onko puhelinlinjassa puheluiden jonotustoiminto? ...................................... 288

FIWW

xi

background image

Faksilaitteen tilan tarkistaminen ............................................................................... 288
Yleisiä faksiongelmia ............................................................................................. 289
Fax over VoIP -verkkojen käyttäminen ...................................................................... 290
Faksin vastaanotto-ongelmat ................................................................................... 290
Faksin lähetysongelmat .......................................................................................... 292
Faksin virheilmoitukset laitteen ohjauspaneelissa ....................................................... 293

Faksilähetyksen ilmoitukset ...................................................................... 294
Faksin vastaanottoilmoitukset ................................................................... 295

Huoltoasetukset ..................................................................................................... 295

Vianmääritys-valikon asetukset ................................................................. 296

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Windows) .......................................................... 297

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................... 297
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................. 297
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu .......................................................... 297

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Mac OS X) ........................................................ 299

Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelon laiteluettelossa .... 299
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 299
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja
skannaa -luettelossa, kun ohjain on valittu ................................................................ 299

Ohjelmiston poistaminen (Windows) ...................................................................................... 301
Tulostinohjaimen poistaminen (Mac OS X) .............................................................................. 302

Hakemisto ........................................................................................................................ 303

xii

FIWW