HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala

background image

Naručivanje dijelova, dodatne opreme i potrošnog
materijala

Naručivanje papira i opreme

www.hp.com/go/suresupply

Naručivanje izvornih HP dijelova ili dodataka

www.hp.com/buy/parts

Naručite putem mreže pružatelja servisnih usluga ili usluga
podrške

Kontaktirajte HP-ova davatelja usluga ili podrške.

Naručivanje pomoću HP softvera

Na HP ugrađenom web-poslužitelju nalazi se veza za web-
mjesto HP SureSupply na kojem možete kupiti originalni
potrošni materijal tvrtke HP.

40

Poglavlje 4 Dijelovi, potrošni materijal i dodatna oprema

HRWW

background image

Propisi tvrtke HP u vezi potrošnog materijala
drugih proizvođača

Tvrtka Hewlett-Packard ne preporučuje upotrebu ni novih ni prerađenih spremnika s tonerom drugih

proizvođača.

NAPOMENA:

Upotreba spremnika s tonerom koji nisu proizvod tvrtke HP ili ponovno napunjenih

spremnika kod HP pisača neće utjecati na jamstva korisniku niti na bilo koji ugovor o podršci koji je HP

zaključio s korisnikom. Ako se, međutim, kvar ili oštećenje proizvoda može pripisati upotrebi

spremnika drugih proizvođača ili ponovno napunjenih spremnika, HP će popravak tako nastalog kvara

ili oštećenja proizvoda naplatiti prema svojem standardnom cjeniku materijala i usluga.

HRWW