HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Ispis vodenih žigova (Mac OS X)

background image

Ispis vodenih žigova (Mac OS X)

1.

Pritisnite izbornik Datoteka, a zatim pritisnite opciju Ispis.

2.

U izborniku Pisač odaberite uređaj.

3.

Po zadanoj postavci upravljački program prikazuje izbornik Copies & Pages (Primjerci i

stranice). Otvorite padajući popis izbornika i pritisnite izbornik Watermarks (Vodeni

žigovi).

4.

U izborniku Mode (Način rada) odaberite opciju Watermark (Vodeni žig).

5.

U padajućem popisu Pages (Stranice) odaberite je li potrebno ispisati vodeni žig na svim

stranicama ili samo na prvoj stranici.

6.

U padajućem popisu Text (Tekst) odaberite standardnu poruku ili odaberite opciju

Prilagođeno i upišite novu poruku u okvir.

7.

Odaberite opcije za preostale postavke.

8.

Pritisnite gumb Ispis.

84

Poglavlje 5 Ispis

HRWW