HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Izvješća o uređaju

background image

Izvješća o uređaju

Izvješća o uređaju sadrže pojedinosti o uređaju i njegovoj trenutnoj konfiguraciji. Za ispis ili pregled

izvješća slijedite postupak opisan u nastavku:

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja pomaknite kursor do gumba

Administracija

i

dodirnite ga.

2.

Otvorite izbornik

Izvješća

.

3.

S popisa odaberite jednu od kategorija izvješća:

Stranice s konfiguracijom/statusom

Izvješća faksa

(samo za modele s faksom)

Druge stranice

4.

Odaberite naziv izvješća koje želite pregledati, a zatim dodirnite gumb

Ispis

za ispis ili dodirnite

gumb

View (Pregled)

za pregled postavki na zaslonu upravljačke ploče.

NAPOMENA:

Neke stranice nemaju opciju

View (Pregled)

.

Tablica 1-1

Izbornik Izvješća

Prva razina

Druga razina

Opis

Stranice s konfiguracijom/statusom

Mapa izbornika Administracija

Prikazuje strukturu izbornika

Administracija

.

Stranica Kako povezati

Prikazuje IP adresu, naziv glavnog računala
i MAC adresu uređaja ako je povezan s
mrežom. Ako je primjenjivo, prikazuje i HP
ePrint adresu i Airprint adresu. U slučaju
konfiguriranja faksa, prikazuje se i broj
faksa uređaja.

Current Settings Page (Stranica trenutnih
postavki)

Pokazuje trenutačne postavke za svaku
opciju u izborniku

Administracija

.

Konfiguracijska stranica

Prikazuje postavke proizvoda i dodatne
opreme.

Stranica statusa potrošnog materijala

Prikazuje približno vrijeme trajanja
potrošnog materijala; izvješćuje o statistici
ukupnog broja stranica i zadataka koji su u
obradi, o serijskom broju, broju stranica i
informacijama o održavanju.

HP omogućuje približne vrijednosti trajanja
potrošnog materijala kao korisničku
pogodnost. Stvarne razine preostalog
potrošnog materijala mogu biti drukčije od
ponuđenih približnih vrijednosti.

Stranica upotrebe

Prikazuje broj svih veličina papira koje su
prošle kroz uređaj. Na popisu je naznačeno
je li ispis bio jednostran, obostran, kao i
ukupan broj stranica.

12

Poglavlje 1 Predstavljanje proizvoda

HRWW

background image

Tablica 1-1

Izbornik Izvješća (Nastavak)

Prva razina

Druga razina

Opis

Stranica direktorija datoteke

Prikazuje naziv datoteke i naziv mape za
datoteke koju su pohranjene u memoriji
uređaja.

Stranica statusa web-usluga

Prikazuje pronađene web-usluge za uređaj.

Izvješća faksa

Dnevnik aktivnosti faksa

Sadrži popis faksova koji su poslani ili
primljeni putem uređaja.

Izvješće šifri obračuna

Popis kodova naplate koji su upotrijebljeni
za izlazne faksove. Ovo izvješće prikazuje
koliko je poslanih faksova naplaćeno za
svaki kod.

Popis zabranjenih brojeva faksa

Popis telefonskih brojeva blokiranih za slanje
faksova na ovaj uređaj.

Popis brojeva za brzo biranje

Prikazuje brojeve brzog biranja koji su
postavljeni za ovaj uređaj.

Izvješće poziva faksa

Detaljno izvješće posljednje radnje faksa,
poslanog ili primljenog.

Druge stranice

Popis PCL fontova

Ispisuje dostupne PCL fontove.

Popis PS fontova

Ispisuje dostupne fontove simulacije HP
postskripta razine 3.

HRWW

Izvješća o uređaju

13

background image

14

Poglavlje 1 Predstavljanje proizvoda

HRWW