HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Promjena postavki oporavka

background image

Promjena postavki oporavka

Uređaj sadrži značajku vraćanja u slučaju zaglavljivanja papira koja ponovo ispisuje stranice koje su

se zaglavile.

1.

Na početnom zaslonu upravljačke ploče uređaja pomaknite kursor do gumba

Administracija

i

dodirnite ga.

2.

Otvorite izbornik

Opće postavke

, a zatim otvorite izbornik

Vraćanje kod zaglavljivanja

.

3.

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

Automatski

— Uređaj pokušava ponovo ispisati zaglavljene stranice ako ima dovoljno

memorije. Ovo je zadana postavka.

Isključeno

— Uređaj ne pokušava ponovo ispisati zaglavljene stranice. Budući da se ne

koristi memorija za pohranu zadnjih stranica, performanse su optimalne.

NAPOMENA:

Ako je opcija Vraćanje kod zaglavljivanja postavljena na

Isključeno

neke

stranice se mogu izgubiti ako uređaju ponestane papira prilikom ispisa obostranih zadataka.

Uključeno

— Uređaj uvijek ponovo ispisuje zaglavljene stranice. Dodjeljuje se dodatna

memorija za pohranu nekoliko zadnjih ispisanih stranica.

256

Poglavlje 10 Rješavanje problema

HRWW