HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Kartica Informacije

background image

Kartica Informacije

Tablica 9-1

Kartica Informacije HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja

Izbornik

Opis

Stanje uređaja

Prikazuje stanje uređaja i predviđeni vijek trajanja preostalog HP-ovog potrošnog
materijala. Stranica također prikazuje vrstu i veličinu papira postavljenu za svaku
ladicu. Da biste promijenili zadane postavke, kliknite vezu Izmjena postavki.

Dnevnik zadatka

Prikazuje sažetak svih ispisnih zadataka koje je proizvod obradio.

Stranica s konfiguracijom

Prikazuje informacije pronađene na stranici s konfiguracijom.

Stranica statusa potrošnog
materijala

Pokazuje status potrošnog materijala uređaja.

Event Log Page (Stranica
dnevnika događaja)

Prikazuje popis svih događaja i pogrešaka na uređaju. Upotrijebite vezu HP
Instant Support
(HP-ova trenutna podrška) u području Ostale veze, na
stranicama HP-ovog ugrađenog web-poslužitelja, da biste se spojili na niz
dinamičkih web-stranica koje vam pomažu u rješavanju problema. Te stranice
pokazuju i dodatne usluge dostupne za uređaj.

Stranica upotrebe

Pokazuje sažetak broja stranica koje je uređaj ispisao, grupiranih prema veličini,
vrsti i stazi ispisa.

Informacije o uređaju

Prikazuje naziv mreže uređaja, adresu i informacije o modelu. Za prilagodbu tih
unosa kliknite izbornik Informacije o uređaju na kartici Općenito.

Control Panel Snapshot (Brza
snimka upravljačke ploče)

Prikazuje sliku trenutnog zaslona na upravljačkoj ploči.

Ispis

Prenesite datoteku spremnu za ispis s računala. Uređaj koristi zadane postavke
ispisa za ispis datoteke.

Ispis izvješća i stranica

Ispisuje interna izvješća i stranice za uređaj. Odabire jednu ili više stavki za ispis.