HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Značajke programa HP Utility

background image

Značajke programa HP Utility

Program HP Utility sastoji se od stranica koje otvarate pritiskom na popis Sve postavke. Na vrhu

svake stranice pritisnite ikone za pristup HP web-stranicama za sljedeće informacije:

HP-ova služba podrške

Potrošni materijal

Registracija

Recikliranje

Sljedeća tablica opisuje zadaće koje možete obaviti s programom HP Utility.

Izbornik

Stavka

Opis

Information And
Support (Informacije i
podrška)

Supplies Status
(Stanje potrošnog
materijala)

Prikazuje status potrošnog materijala i nudi veze za online
naručivanje potrošnog materijala.

Device Information
(Informacije o
uređaju)

Prikazuje informacije o trenutno odabranom uređaju.

File Upload (Prijenos
datoteka)

Prenosi datoteke s računala na proizvod.

Upload Fonts
(Prijenos fontova)

Prenosi datoteke fontova s računala na proizvod.

HP ePrintCenter

Omogućuje pristup na HP ePrintCenter.

HRWW

HP Utility (Mac OS X)

215

background image

Izbornik

Stavka

Opis

Ažuriranje
programskih
datoteka

Prenosi datoteku ažuriranja programskih datoteka na proizvod.

NAPOMENA:

Ova opcija je dostupna nakon što otvorite izbornik

Prikaz i odaberete stavku Prikaži napredne opcije.

Naredbe

Proizvodu šalje posebne znakove ili naredbe za ispis nakon zadatka
ispisa.

NAPOMENA:

Ova opcija je dostupna nakon što otvorite izbornik

Prikaz i odaberete stavku Prikaži napredne opcije.

Printer Settings
(Postavke pisača)

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnim
materijalom)

Konfigurira kako se proizvod treba ponašati kada je potrošni
materijal pri kraju svog procijenjenog vijeka trajanja.

Trays Configuration
(Konfiguracija ladica)

Mijenja zadane postavke ladica.

Izlazni uređaji

Upravlja postavkama za opcionalne izlazne dodatke.

Duplex Mode
(Obostrani ispis)

Uključuje automatski obostrani ispis.

Protect Direct Ports
(Zaštićeni izravni
priključci)

Onemogućava ispis putem USB ili paralelne priključnice.

Stored jobs
(Spremljeni zadaci)

Rukovodi zadacima ispisa koji su pohranjeni na tvrdom disku
uređaja.

Postavke mreže

Konfigurira mrežne postavke, poput IPv4 i IPv6 postavki.

Additional Settings
(Dodatne postavke)

Omogućuje pristup ugrađenom HP web-poslužitelju.

Postavke skeniranja

Skeniranje u e-poštu

Otvara stranicu HP ugrađenog web-preglednika za konfiguriranje
postavki skeniranja u e-poštu.

NAPOMENA:

USB veze nisu podržane.

Skeniranje u mrežnu
mapu

Otvara stranicu HP ugrađenog web-preglednika za konfiguriranje
postavki skeniranja u mrežnu mapu.

NAPOMENA:

USB veze nisu podržane.

216

Poglavlje 9 Upravljanje uređajem

HRWW