HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Help

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Gebruikershandleiding

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Onderdeelnummer: CF118-90920

Edition 2, 11/2012

Handelsmerken

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

en

PostScript

®

zijn handelsmerken van Adobe

Systems Incorporated.

Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken

van Apple Computer, Inc., geregistreerd in

de VS en andere landen/regio's. iPod is een

handelsmerk van Apple Computer, Inc. iPod

is uitsluitend bedoeld voor legaal of door de

rechthebbende geautoriseerd kopiëren. Steel

geen muziek.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

background image

Inhoudsopgave

1 Inleiding ........................................................................................................................... 1

Productfuncties ......................................................................................................................... 2
Productweergaven ................................................................................................................... 4

Vooraanzicht van apparaat ........................................................................................ 4
Achteraanzicht van apparaat ..................................................................................... 5
Interfacepoorten ........................................................................................................ 6
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 6

Bedieningspaneel ..................................................................................................................... 7

Indeling van het bedieningspaneel .............................................................................. 7
Beginscherm bedieningspaneel ................................................................................... 7
Toetsenbord ............................................................................................................. 9
Het bedieningspaneel reinigen ................................................................................. 10
Help op het bedieningspaneel .................................................................................. 10

Apparaatrapporten ................................................................................................................ 12

2 Het apparaat aansluiten en de software installeren ........................................................ 15

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 16
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren
(Windows) ............................................................................................................................ 17

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 17
De software installeren ............................................................................................. 18

Het apparaat met een USB-kabel op een computer aansluiten en de software installeren (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 19
Het apparaat met een netwerkkabel op het netwerk aansluiten en de software installeren (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 20

Het IP-adres configureren ......................................................................................... 20
De software installeren ............................................................................................. 21

3 Invoerladen en uitvoerbakken ........................................................................................ 23

Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 24
Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 27

NLWW

iii

background image

Laden configureren ................................................................................................................ 28

Een lade configureren tijdens het plaatsen van papier ................................................. 28
Een lade configureren op basis van de instellingen van de afdruktaak ........................... 28
Een lade configureren via het bedieningspaneel ......................................................... 29

Alternatieve briefhoofdmodus .................................................................................................. 30
Lade 1 .................................................................................................................................. 31

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .......................................................... 31
Lade 1 vullen .......................................................................................................... 32

Lade 2 en de optionele laden voor 500 vel ............................................................................... 34

Ladecapaciteit en afdrukrichting van het papier .......................................................... 34
Papier plaatsen in lade 2 of de optionele laden voor 500 vel ....................................... 35

Gebruik van de opties voor papieruitvoer ................................................................................. 37

Afdrukken naar de standaarduitvoerbak .................................................................... 37
Afdrukken naar de achterste uitvoerbak ..................................................................... 37

De nietmachine gebruiken ....................................................................................................... 39

4 Onderdelen, benodigdheden en accessoires .................................................................... 41

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen ................................................................ 42
Beleid van HP ten aanzien van benodigdheden van derden ........................................................ 43
Anti-namaakwebsite van HP .................................................................................................... 44
Afdrukken wanneer een tonercartridge het einde van de geschatte levensduur heeft bereikt ............ 45
Hiermee kunt u de opties Instellingen Vrijwel leeg op het bedieningspaneel in- of uitschakelen ........ 46
Zelfreparatie-onderdelen voor de klant ..................................................................................... 47
Accessoires ........................................................................................................................... 50
Tonercartridge ....................................................................................................................... 51

Afbeelding van tonercartridge .................................................................................. 51
Informatie over tonercartridges ................................................................................. 51

Tonercartridge recyclen ............................................................................ 52
Bewaren van tonercartridges ..................................................................... 52
Beleid van HP ten aanzien van tonercartridges die niet van HP zijn ................ 52

De tonercartridge vervangen .................................................................................... 52

Nietmachine .......................................................................................................................... 55

Nietjes plaatsen ...................................................................................................... 55

5 Afdrukken ...................................................................................................................... 57

Ondersteunde printerdrivers (Windows) .................................................................................... 58

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 58

Installatiemodi UPD .................................................................................. 59

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Windows) .................................................................... 60

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 60

iv

NLWW

background image

De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 60
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 60

Instellingen van de afdruktaak wijzigen (Mac OS X) ................................................................... 61

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 61
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 61
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 61

Afdruktaken (Windows) .......................................................................................................... 62

Een afdruksnelkoppeling gebruiken (Windows) ........................................................... 62
Een afdruksnelkoppeling maken (Windows) ............................................................... 63
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Windows) ......................................................... 65
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Windows) ........................................................ 67
De afdrukrichting selecteren (Windows) ..................................................................... 69
De papiersoort selecteren (Windows) ........................................................................ 71
De eerste of laatste pagina op ander papier afdrukken (Windows) ............................... 73
De schaal van een document aanpassen aan het papierformaat (Windows) ................... 76
Een brochure maken (Windows) ............................................................................... 78

Afdruktaken (Mac OS X) ......................................................................................................... 80

Een afdrukvoorinstelling gebruiken (Mac OS X) .......................................................... 80
Een afdrukvoorinstelling maken (Mac OS X) ............................................................... 80
Automatisch dubbelzijdig afdrukken (Mac OS X) ........................................................ 80
Meerdere pagina's per vel afdrukken (Mac OS X) ....................................................... 81
De afdrukrichting selecteren (Mac OS X) .................................................................... 81
De papiersoort selecteren (Mac OS X) ....................................................................... 81
Een voorblad afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 81
Een document aanpassen aan paginagrootte (Mac OS X) ............................................ 82
Een brochure maken (Mac OS X) .............................................................................. 82

Geavanceerde afdruktaken (Windows) ..................................................................................... 83

Een afdruktaak annuleren (Windows) ........................................................................ 83
Het papierformaat selecteren (Windows) ................................................................... 83
Een aangepast papierformaat selecteren (Windows) ................................................... 84
Watermerken afdrukken (Windows) .......................................................................... 84

Aanvullende afdruktaken (Mac OS X) ....................................................................................... 85

Een afdruktaak annuleren (Mac OS X) ....................................................................... 85
Het papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................................. 85
Een aangepast papierformaat selecteren (Mac OS X) .................................................. 85
Watermerken afdrukken (Mac OS X) ......................................................................... 86

Afdruktaken opslaan op het apparaat ...................................................................................... 87

Een opgeslagen taak maken (Windows) .................................................................... 87
Een opgeslagen taak maken (MAC OS X) .................................................................. 89
Een opgeslagen taak afdrukken ................................................................................ 90

NLWW

v

background image

Een opgeslagen taak verwijderen ............................................................................. 90

Een taakscheidingspagina toevoegen (Windows) ....................................................................... 92
HP ePrint gebruiken ................................................................................................................ 93
De HP ePrint-software gebruiken .............................................................................................. 94
Apple AirPrint gebruiken ......................................................................................................... 95

Het apparaat aansluiten op AirPrint .......................................................................... 95
De naam van het AirPrint-apparaat vinden ................................................................. 95
Afdrukken vanaf AirPrint .......................................................................................... 95
De AirPrint-apparaatnaam veranderen ....................................................................... 96
Problemen met AirPrint oplossen ............................................................................... 96

HP Smart Print gebruiken (Windows) ........................................................................................ 98
Gebruik van USB-printen met eenvoudige toegang ..................................................................... 99

Documenten met USB met eenvoudige toegang afdrukken ............................................ 99

6 Kopie ........................................................................................................................... 101

Nieuwe standaardinstellingen voor kopiëren instellen ............................................................... 102
Geavanceerde beeldverwerkingsinstellingen gebruiken voor kopiëren ........................................ 104

Scherpte aanpassen voor kopieën ........................................................................... 104
Randen van kopieën wissen ................................................................................... 104
Tint automatisch aanpassen voor kopieën ................................................................ 104

Eén kopie maken ................................................................................................................. 106
Meerdere kopieën maken ..................................................................................................... 107
Een origineel met meerdere pagina's kopiëren ........................................................................ 109
Kopieertaken sorteren ........................................................................................................... 111
Dubbelzijdig kopiëren (duplex) .............................................................................................. 113

Automatisch dubbelzijdig kopiëren .......................................................................... 113
Handmatig dubbelzijdig kopiëren ........................................................................... 114

Kopieën verkleinen of vergroten ............................................................................................. 116
Kopieerkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen .......................................................... 118
Kopiëren lichter of donkerder maken ...................................................................................... 119
Het papierformaat en de papiersoort instellen voor kopieën op speciaal papier .......................... 121
Modus Job Build gebruiken ................................................................................................... 122
Een boek kopiëren ............................................................................................................... 123
Een foto kopiëren ................................................................................................................. 125

7 Scannen/verzenden ...................................................................................................... 127

Instellen functies voor scannen/verzenden ............................................................................... 128
Standaardinstellingen voor scannen/verzenden veranderen vanaf het bedieningspaneel .............. 130
Beeldverwerkingsinstellingen gebruiken voor scannen .............................................................. 132

Bestandstypen selecteren voor scans ........................................................................ 132
Gescande afbeeldingen optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ................................ 133

vi

NLWW

background image

De uitvoerkwaliteit of de bestandsgrootte selecteren voor gescande afbeeldingen ......... 134
Het aantal zijden van originele documenten opgeven ................................................ 134
De resolutie voor gescande afbeeldingen selecteren .................................................. 135
Automatische kleurdetectie voor scannen ................................................................. 135
Het formaat opgeven van originele documenten ....................................................... 136
Meldingsopties voor scannen selecteren ................................................................... 136
Scherpte aanpassen voor scans .............................................................................. 137
Donkerheid aanpassen voor scans .......................................................................... 137
Contrast aanpassen voor scans ............................................................................... 138
Achtergrond opruimen voor scannen ....................................................................... 138
Randen van scans leegmaken ................................................................................. 139
De modus Taak creëren gebruiken voor scans .......................................................... 139
Blanco pagina's onderdrukken voor scannen ............................................................ 140

Geavanceerde beeldverwerkingsinstellingen gebruiken voor scannen ......................................... 141

OCR-bestandstypes (Optical Character Recognition) selecteren om te scannen ............. 141
Pagina's automatisch bijsnijden voor scannen .......................................................... 143
Automatische afdrukrichting voor scannen ................................................................ 143
Tint automatisch aanpassen voor scannen ................................................................ 144
Automatische detectie verkeerde invoer voor scannen (HP EveryPage) ......................... 144

De functie Afbeeldingsvoorbeeld gebruiken ............................................................................. 146
Documenten scannen en verzenden met de functie Quick Sets ................................................... 149

Een Quick Set maken ............................................................................................ 149
Een vooraf gedefinieerde Quick Set gebruiken ......................................................... 150

Een gescand document verzenden naar een netwerkmap ......................................................... 151
Gescande documenten naar een map in het apparaatgeheugen verzenden ................................ 155
Gescande documenten naar een USB-flashstation verzenden ..................................................... 156

Het document scannen en opslaan .......................................................................... 156

Een gescand document naar een of meer e-mailadressen verzenden .......................................... 159
Het adresboek gebruiken voor het verzenden van e-mail ........................................................... 162

Contactpersonen toevoegen aan het adresboek vanaf het bedieningspaneel ................ 162
Een document naar e-mail verzenden met het adresboek ........................................... 164

Het gescande document opslaan op een SharePoint-site ........................................................... 167
Een foto scannen ................................................................................................................. 168

8 Fax .............................................................................................................................. 171

Verplichte faxinstellingen configureren .................................................................................... 172

Wizard Fax instellen ............................................................................................. 172
Datum en tijd instellen of controleren ....................................................................... 173
Datum- en tijdsindeling instellen of controleren .......................................................... 174

Kiesinstellingen voor de fax configureren ................................................................................ 175
Algemene instellingen voor het verzenden van faxen configureren ............................................. 177

NLWW

vii

background image

Factuurcodes configureren .................................................................................................... 178
Standaardopties voor het verzenden van faxen configureren ..................................................... 179
Beeldverwerkingsinstellingen gebruiken voor faxverzendtaken ................................................... 181

Tekst of afbeeldingen voor faxberichten optimaliseren ............................................... 181
Geef het aantal zijden op voor originele documenten voor faxberichten ...................... 181
De resolutie voor faxberichten selecteren .................................................................. 182
De grootte opgeven van originele documenten voor faxberichten ................................ 182
Meldingsopties voor faxberichten selecteren ............................................................. 183
Scherpte aanpassen voor faxen .............................................................................. 183
Donkerheid aanpassen voor faxen .......................................................................... 184
Contrast aanpassen voor faxen ............................................................................... 184
Achtergrond opruimen voor faxen ........................................................................... 185
De modus Taak creëren gebruiken voor faxberichten ................................................. 185
Blanco pagina's onderdrukken voor faxen ............................................................... 186

Geavanceerde beeldverwerkingsinstellingen gebruiken voor faxverzendtaken ............................. 187

Automatische afdrukrichting voor faxen ................................................................... 187
Tint automatisch aanpassen voor faxen .................................................................... 187
Automatische detectie verkeerde invoer voor faxberichten .......................................... 188

Documenten faxen met gebruik van de functie Quick Sets ......................................................... 189

Een Quick Set maken ............................................................................................ 189
Een vooraf gedefinieerde Quick Set gebruiken ......................................................... 189

Instellingen voor het ontvangen van faxen configureren ............................................................ 190
Een faxafdrukschema gebruiken ............................................................................................ 191
Inkomende faxen blokkeren ................................................................................................... 192

Een lijst met geblokkeerde faxnummers maken .......................................................... 192
Nummers verwijderen uit de lijst met geblokkeerde faxnummers ................................. 192

Standaardopties voor het ontvangen van faxen configureren ..................................................... 193
Faxen archiveren en doorsturen ............................................................................................. 194

Faxen archiveren inschakelen ................................................................................. 194
Faxen doorsturen inschakelen ................................................................................. 194

Een snelkieslijst maken .......................................................................................................... 195
Een nummer toevoegen aan een bestaande snelkieslijst ............................................................ 198
Een snelkieslijst verwijderen ................................................................................................... 199
Eén nummer verwijderen uit een snelkieslijst ............................................................................ 200
Een fax verzenden door handmatig faxnummers in te voeren .................................................... 201
Een fax verzenden met een snelkiescode ................................................................................. 203
Op naam zoeken in een snelkieslijst ....................................................................................... 205
Een fax verzenden met nummers in het faxadresboek ............................................................... 206
Een fax annuleren ................................................................................................................ 209
Faxrapporten ....................................................................................................................... 210

Faxactiviteitenlog .................................................................................................. 210

viii

NLWW

background image

Rapport met factuurcodes ....................................................................................... 211
Rapport met een lijst van geblokkeerde faxnummers .................................................. 211
Rapport met snelkieslijsten ...................................................................................... 211
Faxbelrapport ....................................................................................................... 211

9 Het apparaat beheren .................................................................................................. 213

IP-netwerkinstellingen configureren ......................................................................................... 214

Disclaimer voor printer delen .................................................................................. 214
Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen .............................................................. 214
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 214
IPv6 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel .................. 215

Geïntegreerde webserver van HP ........................................................................................... 216

De geïntegreerde webserver van HP openen ............................................................ 216
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 217

Tabblad Informatie ................................................................................. 217
Tabblad Algemeen ................................................................................. 218
Tabblad Kopiëren/Afdrukken .................................................................. 219
Tabblad Scannen/digitaal verzenden ....................................................... 219
Tab Fax (alleen faxmodellen) ................................................................... 221
Tabblad Probleemoplossing ..................................................................... 221
Tabblad Beveiliging ............................................................................... 222
Tabblad HP Web Services ...................................................................... 222
Tabblad Netwerk ................................................................................... 222
Lijst Overige koppelingen ........................................................................ 222
De Bonjour Service-naam wijzigen ........................................................... 223

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 224

HP Utility openen .................................................................................................. 224
Functies van HP Utility ............................................................................................ 224

HP Web Jetadmin software gebruiken .................................................................................... 226
Besparingsinstellingen .......................................................................................................... 227

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 227
Snelheid of energiegebruik optimaliseren ................................................................. 227
Sluimermodus instellen ........................................................................................... 228
Het sluimerschema instellen .................................................................................... 228

Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 230

Veiligheidsinformatie ............................................................................................. 230
IP Security ............................................................................................................ 230
Aanmelden op het apparaat ................................................................................... 230
Een systeemwachtwoord instellen ............................................................................ 230
Ondersteuning van codering: HP High Performance Secure Hard Disks ....................... 231
De behuizing van de formatter vergrendelen ............................................................ 231

NLWW

ix

background image

De apparaatfirmware bijwerken ............................................................................................ 232

10 Problemen oplossen ................................................................................................... 233

Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 234
Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................................ 236
De fabrieksinstellingen herstellen ............................................................................................ 237
Help op het bedieningspaneel ............................................................................................... 238
Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 239

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 239
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op. ......................................................... 239
Het papier in de documentinvoer loopt vast of scheef of er worden meerdere vellen
tegelijk doorgevoerd ............................................................................................. 240
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 240

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 242

Storingslocaties ..................................................................................................... 242
Autonavigatie voor het verhelpen van storingen ........................................................ 243
Storingen verhelpen in de documentinvoer ............................................................... 243
Storingen verhelpen in het uitvoerbakgebied ............................................................ 246
Storingen verhelpen in lade 1 ................................................................................. 247
Storingen in lade 2 of een optionele lade voor 500 vel verhelpen ............................... 249
Storingen in het gebied rondom de tonercartridge verhelpen ...................................... 253
Storingen in het achterklep- en fusergebied verhelpen ................................................ 255
Storingen in de duplexeenheid verhelpen ................................................................. 258

Storingsherstel wijzigen ........................................................................................................ 264
De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 265

Afdrukken vanuit een ander softwareprogramma ...................................................... 265
Stel het papiertype in voor de afdruktaak ................................................................. 265

De instelling voor de papiersoort controleren (Windows) ............................. 265
De instelling voor de papiersoort controleren (MAC OS X) .......................... 265

De status van tonercartridges controleren ................................................................. 266
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 267
Een tonercartridge visueel inspecteren ..................................................................... 267
Papier en afdrukomgeving controleren ..................................................................... 267

Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP ........................... 267
De omgeving controleren ........................................................................ 268

EconoMode-instellingen controleren ......................................................................... 268
Een andere printerdriver proberen .......................................................................... 269
De uitlijning van een afzonderlijke lade instellen ....................................................... 270

De kopieerkwaliteit verbeteren ............................................................................................... 271

Controleer de glasplaat van de scanner op viezigheid .............................................. 271
De scanner kalibreren ............................................................................................ 273

x

NLWW

background image

Papierinstellingen controleren ................................................................................. 273

De papiersoort en het configuratietype controleren ..................................... 273
De lade selecteren voor het maken van kopieën ......................................... 273

De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 273
Kopieerkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ........................................... 274
Rand-tot-rand kopiëren ........................................................................................... 274
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 275

De scankwaliteit verbeteren ................................................................................................... 277

Controleer de glasplaat van de scanner op viezigheid .............................................. 277
Resolutie-instellingen controleren ............................................................................. 279
De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 279
Scankwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ............................................... 279
De instellingen voor de uitvoerkwaliteit controleren .................................................... 280
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 280

De faxkwaliteit verbeteren ..................................................................................................... 282

Controleer de glasplaat van de scanner op viezigheid .............................................. 282
Resolutie-instellingen voor het verzenden van faxen controleren .................................. 284
De instellingen voor beeldaanpassing controleren ..................................................... 284
Faxkwaliteit optimaliseren voor tekst of afbeeldingen ................................................. 284
De instellingen voor foutcorrectie controleren ............................................................ 285
Naar een ander faxapparaat verzenden .................................................................. 285
De oppakrollen van de documentinvoer en het scheidingskussen reinigen .................... 285
Instelling voor aanpassen aan paginagrootte controleren ........................................... 287
Faxapparaat van de afzender controleren ................................................................ 287

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 288

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 288
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 289

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 290

Het menu Ophalen van USB wordt niet geopend wanneer u het USB-flashstation plaatst 290
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-flashstation ....................................... 291
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu Ophalen van USB
weergegeven ........................................................................................................ 291

Problemen met de USB-verbinding oplossen ............................................................................ 292
Problemen met bekabelde netwerken oplossen ........................................................................ 293

Het apparaat is niet goed aangesloten .................................................................... 293
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat (Windows) ....... 293
De computer kan niet met het apparaat communiceren .............................................. 294
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en duplexinstellingen voor
het netwerk .......................................................................................................... 294
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor compatibiliteitsproblemen ............ 294
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld ......................................... 294

NLWW

xi

background image

Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist .................... 294

Faxproblemen oplossen ........................................................................................................ 295

Controlelijst voor het oplossen van faxproblemen ...................................................... 295

Welk type telefoonlijn gebruikt u? ............................................................ 295
Gebruikt u een piekspanningsbeveiliging? ................................................ 295
Gebruikt u een berichtenservice van het telefoonbedrijf of een
antwoordapparaat? ............................................................................... 296
Heeft uw telefoonlijn een functie voor het in wacht plaatsen van oproepen? . . 296

De status van de faxmodule controleren ................................................................... 296
Algemene faxproblemen ........................................................................................ 297
Fax gebruiken via VoIP-netwerken ........................................................................... 298
Problemen met het ontvangen van faxen .................................................................. 299
Problemen met het verzenden van faxen .................................................................. 300
Faxfoutberichten op het bedieningspaneel van het apparaat ...................................... 302

Faxverzendberichten .............................................................................. 303
Faxontvangstberichten ............................................................................ 305

Service-instellingen ................................................................................................ 306

Instellingen in het menu Probleemoplossing ............................................... 306

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Windows) ......................................................... 307

Er wordt geen stuurprogramma voor het product weergegeven in de map Printers ........ 307
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 307
Het apparaat bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt ............... 307

Problemen met de apparaatsoftware oplossen (Mac OS X) ....................................................... 309

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en scan- en
faxapparaten ........................................................................................................ 309
Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 309
Bij gebruik van de USB-kabel wordt het apparaat niet weergegeven in de lijst met
printers en scan- en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd ............................... 309

Software verwijderen (Windows) ........................................................................................... 311
De printerdriver verwijderen (Mac OS X) ................................................................................ 312

Index ............................................................................................................................... 313

xii

NLWW