HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Sluimermodus instellen

background image

Sluimermodus instellen

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Beheer

aan.

2.

Open elk van de volgende menu's:

Algemene instellingen

Energie-instellingen

Instellingen sluimertimer

Sluimermodus/automatisch uitschakelen na

3.

Selecteer de juiste tijdspanne en raak dan de knop

Opslaan

aan.

OPMERKING:

De sluimermodus duurt standaard 45 minuten.

OPMERKING:

Als het apparaat in de sluimermodus staat, knippert de aan-/uitknop.