HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - De fabrieksinstellingen herstellen

background image

De fabrieksinstellingen herstellen

1.

Raak in het beginscherm van het bedieningspaneel de knop

Beheer

aan.

2.

Open de volgende menu's:

Algemene instellingen

Fabrieksinstellingen herstellen

3.

In een bevestigingsbericht wordt gemeld dat het uitvoeren van de herstelfunctie kan leiden tot

gegevensverlies. Raak de knop

Terugzetten

aan om het proces te voltooien.

OPMERKING:

Het apparaat wordt automatisch opnieuw opgestart nadat het uitvoeren van de

herstelfunctie is voltooid.

NLWW

De fabrieksinstellingen herstellen

237