Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Podręcznik użytkownika

M525c

2

background image
background image

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet
Enterprise Flow M525

Podręcznik użytkownika

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CF118-90922

Edition 2, 11/2012

Znaki towarowe

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

są znakami towarowymi firmy

Adobe Systems Incorporated.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi

firmy Apple Computer Inc. zarejestrowanymi

w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/

regionach. iPod jest znakiem towarowym

formy Apple Computer Inc. iPod służy do

kopiowania materiału dozwolonego lub na

zasadach określonych przez posiadacza

praw autorskich. Nie kradnij muzyki.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi w

Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

background image

Spis treści

1 Wprowadzenie ................................................................................................................. 1

Cechy i funkcje urządzenia ....................................................................................................... 2
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 4

Widok urządzenia z przodu ...................................................................................... 4
Widok produktu z tyłu ............................................................................................... 5
Porty interfejsów ....................................................................................................... 6
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 6

Panel sterowania ..................................................................................................................... 7

Układ panelu sterowania ........................................................................................... 7
Ekran główny panelu sterowania ................................................................................ 7
Klawiatura ............................................................................................................... 9
Czyszczenie panelu sterowania ................................................................................ 10
Pomoc panelu sterowania ........................................................................................ 10

Raporty urządzenia ................................................................................................................ 12

2 Podłączanie urządzenia i instalowanie oprogramowania ............................................... 15

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Windows) ........ 16
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalowanie oprogramowania
(Windows) ............................................................................................................................ 17

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 17
Instalacja oprogramowania ...................................................................................... 18

Podłączanie urządzenia do komputera kablem USB i instalacja oprogramowania (Mac OS X) ....... 19
Podłączanie urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego i instalacja oprogramowania (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 20

Konfiguracja adresu IP ............................................................................................. 20
Instalowanie oprogramowania ................................................................................. 21

3 Podajniki i pojemniki wyjściowe ..................................................................................... 23

Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 24
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 27
Konfigurowanie podajników ................................................................................................... 28

PLWW

iii

background image

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .............................................. 28
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .................. 28
Konfigurowanie podajnika za pomocą panelu sterowania ........................................... 28

Alternatywny tryb papieru firmowego ....................................................................................... 30
Podajnik 1 ............................................................................................................................ 31

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 31
Ładowanie podajnika 1 .......................................................................................... 32

Podajnik 2 i opcjonalne podajniki na 500 arkuszy .................................................................... 34

Pojemność podajnika i orientacja papieru .................................................................. 34
Ładowanie podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy .......................... 35

Używanie opcji odbioru papieru ............................................................................................. 37

Kierowanie wydruku do standardowego pojemnika wyjściowego ................................. 37
Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego ............................................. 37

Korzystanie ze zszywacza ...................................................................................................... 39

4 Części, materiały eksploatacyjne i akcesoria .................................................................. 41

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................... 42
Polityka firmy HP odnośnie materiałów eksploatacyjnych innych producentów ............................... 43
Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ............................................ 44
Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety z tonerem .................. 45
Włączanie i wyłączanie opcji Ustawienia poziomu bardzo niskiego w panelu sterowania ............. 46
Części do samodzielnej naprawy przez klienta ......................................................................... 47
Akcesoria .............................................................................................................................. 50
Kaseta z tonerem ................................................................................................................... 51

Widok kasety z tonerem .......................................................................................... 51
Informacje na temat kasety z tonerem ........................................................................ 51

Utylizacja kasety z tonerem ....................................................................... 52
Przechowywanie kaset z tonerem ............................................................... 52
Polityka firmy HP w stosunku do kaset z tonerem innych producentów ............ 52

Wymień kasetę z tonerem ........................................................................................ 52

Zszywki ................................................................................................................................ 55

Ładowanie zszywek ................................................................................................ 55

5 Drukowanie ................................................................................................................... 57

Obsługiwane sterowniki druku (Windows) ................................................................................ 58

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 59

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 59

Zmiana ustawień zadania drukowania (Windows) ..................................................................... 60

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 60
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 60
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 60

iv

PLWW

background image

Zmiana ustawień zadania drukowania (Mac OS X) ................................................................... 61

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 61
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 61
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 61

Zadania drukowania w systemie Windows ............................................................................... 62

Używanie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 62
Tworzenie skrótu drukowania (Windows) ................................................................... 63
Automatyczne drukowanie po obu stronach (Windows) ............................................... 65
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Windows) ................................................ 67
Wybór orientacji strony (Windows) ........................................................................... 69
Wybór rodzaj papieru (Windows) ............................................................................ 71
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze (Windows) ...................... 73
Skalowanie dokumentów do formatu papieru (Windows) ............................................. 76
Tworzenie broszur (Windows) .................................................................................. 77

Zadania drukowania w systemie Mac OS X .............................................................................. 80

Korzystanie ze wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .................................... 80
Tworzenie wstępnego ustawienia drukowania (Mac OS X) .......................................... 80
Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X) .............................................. 80
Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (Mac OS X) .............................................. 80
Wybór orientacji strony (Mac OS X) .......................................................................... 81
Wybór rodzaju papieru (Mac OS X). ........................................................................ 81
Drukowanie okładki (Mac OS X) ............................................................................... 81
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony (Mac OS X) ....................................... 82
Tworzenie broszur (Mac OS X) ................................................................................. 82

Dodatkowe zadania drukowania (system Windows) .................................................................. 83

Anulowanie zadania drukowania (Windows) ............................................................. 83
Wybór formatu papieru (Windows) ........................................................................... 83
Wybór niestandardowego formatu papieru (Windows) ............................................... 84
Drukowanie znaków wodnych (Windows) ................................................................. 84

Dodatkowe zadania drukowania (system Mac OS X) ................................................................. 85

Anulowanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................ 85
Wybór formatu papieru (Mac OS X) ......................................................................... 85
Wybór niestandardowego formatu papieru (Mac OS X) .............................................. 85
Drukowanie znaków wodnych (Mac OS X) ................................................................ 86

Przechowywanie zadań drukowania w pamięci urządzenia ....................................................... 87

Tworzenie przechowywanego zadania (Windows) ..................................................... 87
Tworzenie przechowywanego zadania (Mac OS X) .................................................... 89
Drukowanie zapisanego zadania ............................................................................. 90
Usuwanie zapisanego zadania ................................................................................ 90

Dodawanie strony oddzielania zadań (Windows) ...................................................................... 92
Korzystanie z usługi HP ePrint ................................................................................................. 93

PLWW

v

background image

Korzystanie z oprogramowania HP ePrint ................................................................................. 94
Używanie narzędzia Apple AirPrint ......................................................................................... 95

Łączenie urządzenia z usługą AirPrint ....................................................................... 95
Znajdowanie nazwy AirPrint urządzenia ................................................................... 95
Drukowanie przy użyciu usługi AirPrint ...................................................................... 95
Zmiana nazwy urządzenia AirPrint ........................................................................... 96
Rozwiązywanie problemów z usługą AirPrint ............................................................. 96

Używanie aplikacji HP Smart Print (Windows) ........................................................................... 98
Drukowanie za pomocą urządzenia USB easy-access ................................................................ 99

Drukowanie dokumentów z urządzenia USB easy-access ............................................. 99

6 Kopiowanie .................................................................................................................. 101

Określenie nowych domyślnych ustawień kopiowania .............................................................. 102
Stosowanie zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu do kopiowania .............................. 104

Regulacja ostrości kopii ......................................................................................... 104
Wymazywanie krawędzi kopii ............................................................................... 104
Automatyczne wykrywanie odcieni podczas kopiowania ........................................... 104

Tworzenie jednej kopii ......................................................................................................... 106
Wykonywanie wielu kopii ..................................................................................................... 107
Kopiowanie wielostronicowego oryginału ............................................................................... 109
Sortowanie zlecenia kopiowania ........................................................................................... 111
Kopiowanie po obu stronach (dwustronne) .............................................................................. 113

Automatyczne kopiowanie obu stron ....................................................................... 113
Ręczne kopiowanie po obu stronach ....................................................................... 114

Zmniejszanie i powiększanie kopii ......................................................................................... 116
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów ........................................................... 118
Regulowanie jasności kopii ................................................................................................... 119
Ustawianie formatu i rodzaju papieru dla funkcji kopiowania na papierze specjalnym ................. 121
Używanie trybu tworzenia zadania ........................................................................................ 122
Kopiowanie książki .............................................................................................................. 123
Kopiowanie zdjęcia ............................................................................................................. 125

7 Skanowanie/wysyłanie ............................................................................................... 127

Konfigurowanie funkcji skanowania/wysyłania ....................................................................... 128
Zmiana domyślnych ustawień skanowania/wysyłania z panelu sterowania urządzenia ............... 130
Stosowanie funkcji przetwarzania obrazu do skanowania ........................................................ 132

Wybieranie typów pliku da skanów dokumentów ..................................................... 132
Optymalizacja skanów pod względem tekstu lub obrazów ........................................ 133
Wybierz jakość wyjściową lub rozmiar pliku skanowanych obrazów .......................... 134
Określ liczbę stron oryginałów ............................................................................... 134
Umożliwia wybór rozdzielczości skanowanych obrazów ........................................... 135

vi

PLWW

background image

Automatyczne wykrywanie kolorów podczas skanowania ......................................... 135
Ustawia format papieru oryginału ........................................................................... 136
Wybór opcji powiadamiania o skanowaniu ............................................................. 136
Regulacja ostrości skanowanego obrazu ................................................................. 137
Regulacja zaciemnienia przy skanowaniu ................................................................ 137
Regulacja kontrastu skanowania ............................................................................. 138
Czyszczenie tła faksu ............................................................................................ 138
Wymazywanie krawędzi – skanowanie ................................................................... 139
Używanie trybu Kompilacja zadania do skanowania ................................................ 139
Wstrzymywanie skanowania pustych stron ............................................................... 140

Stosowanie zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu do skanowania .............................. 141

Wybierz typy plików obsługiwane przez funkcję optycznego rozpoznawania znaków
(OCR) .................................................................................................................. 141
Automatyczne obcinanie strony do skanowania ........................................................ 142
Automatyczna orientacja obrazu dla funkcji skanowania ........................................... 143
Automatyczne dostosowywanie odcieni podczas skanowania .................................... 144
Automatyczne wykrywanie niepoprawnego podania dokumentu do skanowania (HP
EveryPage) ........................................................................................................... 144

Używanie funkcji podglądu obrazu ........................................................................................ 145
Skanowanie i wysyłanie dokumentów za pomocą funkcji Szybkie zestawy ................................. 148

Używanie Szybkiego zestawu ................................................................................ 148
Używanie Szybkiego zestawu ................................................................................ 149

Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu sieciowego .................................................. 150
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do folderu w pamięci urządzenia .................................. 154
Wysyłanie zeskanowanego dokumentu do dysku flash USB ...................................................... 155

Skanowanie i zapisywanie dokumentu .................................................................... 155

Wysyłanie zeskanowanych dokumentów na jeden lub wiele adresów e-mail ............................... 158
Używanie książki adresowej przy wysyłaniu wiadomości e-mail ................................................ 161

Dodawanie kontaktów do książki adresowej z poziomu panelu sterowania ................. 161
Wysyłanie dokumentu w wiadomości e-mail przy użyciu książki adresowej ................. 163

Zapisywanie zeskanowanych dokumentów do witryny SharePoint®. .......................................... 166
Skanowanie fotografii .......................................................................................................... 167

8 Faksowanie .................................................................................................................. 169

Konfigurowanie wymaganych ustawień faksu .......................................................................... 170

Kreator konfiguracji faksu ...................................................................................... 170
Ustawianie lub sprawdzanie daty i godziny ............................................................. 171
Ustaw lub sprawdź format daty/godziny. ................................................................ 172

Konfiguracja ustawień wybierania faksu ................................................................................. 173
Konfigurowanie ustawień ogólnych wysyłania faksu ................................................................. 175
Konfiguracja kodów bilingowych faksu ................................................................................... 176

PLWW

vii

background image

Konfigurowanie opcji domyślnych dla zadań wysyłania faksów ................................................ 177
Stosowanie funkcji przetwarzania obrazu do zadań wysyłania faksów ...................................... 179

Optymalizacja faksu dla tekstu lub obrazów ............................................................ 179
Określ liczbę stron oryginalnych faksowanych dokumentów ....................................... 179
Wybór rozdzielczości faksów ................................................................................. 180
Określanie formatu faksowanych oryginalnych dokumentów ...................................... 180
Wybór opcji powiadamiania o faksach ................................................................... 181
Regulacja ostrości faksów ...................................................................................... 181
Regulacja zaciemnienia faksów .............................................................................. 182
Regulacja kontrastu faksów .................................................................................... 182
Czyszczenie tła faksu ............................................................................................ 183
Używanie trybu Kompilacja zadania do faksowania ................................................. 183
Wstrzymywanie drukowania pustych stron ............................................................... 184

Stosowanie zaawansowanych funkcji przetwarzania obrazu do zadań wysyłania faksów ............ 185

Automatyczna orientacja obrazu dla funkcji faksu ..................................................... 185
Automatyczne wykrywanie odcieni podczas faksowania ........................................... 185
Automatyczne wykrywanie niepoprawnego podania papieru faksu ............................ 186

Faksowanie dokumentów za pomocą funkcji Szybkie zestawy .................................................. 187

Używanie Szybkiego zestawu ................................................................................ 187
Używanie Szybkiego zestawu ................................................................................ 187

Konfigurowanie ustawień odbierania faksu ............................................................................. 188
Używanie harmonogramu drukowania faksów ........................................................................ 189
Blokowanie faksów przychodzących ...................................................................................... 190

Tworzenie listy zablokowanych numerów faksów ...................................................... 190
Usuwanie numerów z listy zablokowanych numerów faksów ...................................... 190

Konfigurowanie opcji domyślnych dla zadań odbierania faksów ............................................... 191
Archiwizacja i przekazywanie faksów .................................................................................... 192

Włączanie archiwizacji faksów .............................................................................. 192
Włączanie przekazywania faksów ......................................................................... 192

Tworzenie listy szybkiego wybierania ..................................................................................... 193
Dodawanie numeru do istniejącej listy szybkiego wybierania .................................................... 196
Usuwanie listy szybkiego wybierania ..................................................................................... 197
Usuwanie pojedynczego numeru z listy numerów szybkiego wybierania .................................... 198
Wysyłanie faksu po ręcznym wpisaniu numeru ........................................................................ 199
Wysyłanie faksu za pomocą kodu szybkiego wybierania ......................................................... 201
Przeszukiwanie listy szybkiego wybierania według nazwy ........................................................ 203
Wysyłanie faksów przy użyciu numerów z książki adresowej faksu ........................................... 204
Anulowanie faksu ................................................................................................................ 207
Raporty faksowania ............................................................................................................. 208

Dziennik zdarzeń faksu ......................................................................................... 208
Raport kodów bilingowych ..................................................................................... 209

viii

PLWW

background image

Lista zablokowanych numerów faksów .................................................................... 209
Lista numerów szybkiego wybierania ...................................................................... 209
Raport połączenia faksowego ................................................................................ 209

9 Zarządzanie urządzeniem ............................................................................................ 211

Konfigurowanie ustawień sieci IP ........................................................................................... 212

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ..................................................... 212
Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ......................................................... 212
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania urządzenia ........... 212
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania urządzenia ........... 213

Wbudowany serwer internetowy HP ....................................................................................... 214

Uruchamianie wbudowanego serwera internetowego firmy HP .................................. 215
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ................................................. 215

Karta Informacje .................................................................................... 215
Karta Ogólne ........................................................................................ 216
Karta Kopiuj/Drukuj ............................................................................... 217
Karta Skanowanie/dystrybucja cyfrowa ................................................... 217
Karta Faksowanie (tylko modele z obsługą faksu) ....................................... 219
Karta Rozwiązywanie problemów ............................................................ 219
Karta Zabezpieczenia ............................................................................ 220
Karta Usługi sieci Web HP ...................................................................... 220
Karta Praca w sieci ................................................................................ 220
Lista Inne łącza ...................................................................................... 220
Zmiana nazwy usługi Bonjour .................................................................. 221

Narzędzie HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................... 222

Otwieranie aplikacji HP Utility ................................................................................ 222
Funkcje HP Utility .................................................................................................. 222

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 224
Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 225

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 225
Optymalizacja pod względem szybkości lub zużycia energii ..................................... 225
Ustawianie trybu uśpienia ...................................................................................... 226
Ustawianie harmonogramu uśpienia ........................................................................ 226

Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 228

Oświadczenia o bezpieczeństwie ........................................................................... 228
IPsec .................................................................................................................... 228
Logowanie do urządzenia. ..................................................................................... 228
Przypisanie hasła systemu ...................................................................................... 228
Obsługa szyfrowania: Bezpieczne wysokowydajne dyski twarde firmy HP .................. 229
Blokowanie klatki formatyzatora ............................................................................. 229

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia .......................................................... 230

PLWW

ix

background image

10 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 231

Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 232
Czynniki wpływające na wydajność urządzenia ..................................................................... 234
Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych ..................................................................... 235
Pomoc panelu sterowania ..................................................................................................... 236
Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 237

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 237
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 237
Podajnik dokumentów zacina się, marszczy papier lub pobiera na raz więcej arkuszy
papieru ................................................................................................................ 238
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 238

Usuwanie zacięcia ............................................................................................................... 240

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 240
Automatyczna nawigacja dla usuwania zacięć ........................................................ 241
Usuń zacięty papier z podajnika dokumentów .......................................................... 241
Usuwanie zacięć w obszarze pojemnika wyjściowego .............................................. 244
Usuwanie zacięć w podajniku 1 ............................................................................. 245
Usuwanie zacięć papieru w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku na 500 arkuszy . . 248
Usuwanie zacięć w pobliżu kasety z tonerem ........................................................... 251
Usuwanie zacięć z obszaru tylnych drzwiczek i utrwalacza ....................................... 253
Usuwanie zacięć papieru w obszarze dupleksera ..................................................... 256

Zmiana sposobu usuwania zacięć .......................................................................................... 262
Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 263

Drukowanie dokumentu z innego programu ............................................................. 263
Określanie ustawienia typu papieru dla zlecenia druku ............................................. 263

Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Windows) ................................. 263
Sprawdzenie ustawienia rodzaju papieru (Mac OS X) ................................ 263

Sprawdź stan kasety z tonerem. ............................................................................. 264
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 265
Wizualne sprawdzenie kasety z tonerem ................................................................. 265
Sprawdzenie papieru i środowiska drukowania ........................................................ 265

Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ............ 265
Sprawdzanie środowiska pracy ............................................................... 266

Sprawdź ustawienia trybu EconoMode .................................................................... 266
Używanie innego sterownika druku ......................................................................... 267
Ustawianie wyrównania poszczególnych podajników papieru ................................... 268

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 269

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 269
Kalibracja skanera ................................................................................................ 271
Sprawdzenie ustawień papieru ............................................................................... 271

Sprawdź konfigurację formatu i rodzaju papieru ....................................... 271

x

PLWW

background image

Wybierz, który podajnik będzie używany do tworzenia kopii. .................... 271

Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 271
Optymalizacja kopii pod względem tekstu lub obrazów ............................................ 272
Kopiowanie od krawędzi do krawędzi .................................................................... 272
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 273

Poprawianie jakości skanowania ........................................................................................... 275

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 275
Zmiana ustawień rozdzielczości ............................................................................. 277
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 277
Optymalizacja skanowania dla tekstu lub obrazów ................................................... 277
Sprawdzanie ustawień jakości wydruków ................................................................ 278
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 278

Poprawianie jakości faksu ..................................................................................................... 280

Sprawdzanie zanieczyszczeń lub smug na szybie skanera ........................................ 280
Sprawdzenie ustawienia rozdzielczości faksów wysyłanych ....................................... 282
Sprawdzanie ustawień regulacji obrazu .................................................................. 282
Optymalizacja faksów dla tekstu lub obrazów .......................................................... 282
Sprawdzanie ustawień poprawiania błędów ............................................................ 283
Wysłanie do innego urządzenia faksowego ............................................................. 283
Czyszczenie rolek pobierających i wkładki rozdzielającej podajnika dokumentów ....... 283
Sprawdzenie ustawienia dopasowania do strony ...................................................... 285
Sprawdzenie urządzenia faksowego nadawcy ......................................................... 285

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 286

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 286
Urządzenie drukuje bardzo wolno. ......................................................................... 287

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 288

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Pobierz z USB .................. 288
Urządzenie nie drukuje plików z urządzenia USB ..................................................... 289
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Pobierz z USB ................................. 289

Rozwiązywanie ogólnych problemów z połączeniem USB ........................................................ 290
Rozwiązywanie problemów z siecią przewodową ................................................................... 291

Urządzenie jest źle podłączone fizycznie ................................................................ 291
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia (system Windows) ........................... 291
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ............................................... 292
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla komunikacji z
siecią .................................................................................................................. 292
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością .................................. 292
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................................ 292
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne ......................... 292

Rozwiązywanie problemów z faksem ..................................................................................... 293

Lista kontrolna przy rozwiązywaniu problemów z faksem .......................................... 293

PLWW

xi

background image

Jakiego typu linia telefoniczna jest używana? ............................................ 293
Czy stosowane jest urządzenie zapobiegające przepięciom? ..................... 293
Czy stosowany jest system poczty głosowej lub automatyczna
sekretarka? ............................................................................................ 294
Czy linia telefoniczna ma funkcję połączeń oczekujących? ......................... 294

Sprawdzenie stanu przystawki faksującej ................................................................. 294
Ogólne problemy z faksem .................................................................................... 295
Użytkowanie faksu w sieciach VoIP ......................................................................... 296
Problemy z odbieraniem faksów ............................................................................. 296
Problemy z wysyłaniem faksów ............................................................................... 298
Na ekranie panelu sterowania wyświetlane są komunikaty o błędach faksu ................. 300

Komunikaty dla faksów wysyłanych .......................................................... 301
Komunikaty dla faksów odbieranych ........................................................ 303

Ustawienia serwisowe ........................................................................................... 303

Ustawienia w menu Rozwiązywanie problemów ........................................ 304

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 305

Sterownik druku nie jest widoczny w folderze Drukarki .............................................. 305
Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 305
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 305

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem w systemie Mac OS X .................................... 307

Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Drukarki i faksy lub Drukarki i
skanery ................................................................................................................ 307
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 307
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Drukarki i faksy lub Drukarki i skanery ....................................... 307

Usuwanie oprogramowania (Windows) .................................................................................. 309
Usuwanie zadania drukowania (Mac OS X) ............................................................................ 310

Indeks .............................................................................................................................. 311

xii

PLWW