HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Ogólne problemy z faksem

background image

Ogólne problemy z faksem

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Komunikat o błędzie Brak pamięci
wyświetla się na panelu sterowania
urządzenia.

Dysk urządzenia jest pełny.

Usuń niektóre zapisane na dysku
zadania. Na ekranie głównym panelu
sterowania urządzenia dotknij przycisku

Pobierz z pamięci urządzenia

. Otwórz

listę zapisanych zadań lub faksów.
Wybierz nazwę zadania, a następnie
dotknij przycisku

Usuń

.

Jakość druku fotografii jest niska lub
fotografia jest drukowana jako szara
ramka.

Ustawienie zawartości strony lub
rozdzielczość jest nieprawidłowo
ustawiona.

Spróbuj zmienić ustawienie opcji

Optymalizacja tekstu/obrazu

na wartość

Fotografia

.

Naciśnięto Stop na klawiaturze, aby
anulować transmisję faksu, ale faks został
mimo to wysłany.

Jeśli proces wysyłania jest
zaawansowany, nie można anulować
zadania

Jest to normalne dzialanie.

Nie można znaleźć pozycji Ustawienia
faksu w programie HP Web Jetadmin.

Ustawienia faksu w programie HP Web
Jetadmin znajdują się w menu
rozwijanym na stronie stanu urządzenia.

Z menu podręcznego wybierz opcję
Dystrybucja cyfrowa i faks.

Nagłówek jest dołączany u góry strony,
gdy wlączono funkcję nakładki.

Dla wszystkich faksów przesłanych dalej
urządzenie zmienia nagłówek u góry
strony.

Jest to normalne działanie.

W polu odbiorców pojawiaja sie
zarówno nazwiska, jak i numery.

Wyświetlane mogą być zarówno
nazwiska, jak i numery, w zależności od
ich pochodzenia. W książce adresowej
faksu znajdują się nazwiska, inne bazy
danych wyświetlają numery.

Jest to normalne dzialanie.

PLWW

Rozwiązywanie problemów z faksem

295

background image

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Jednostronicowy faks jest drukowany na
dwóch stronach.

Na początku faksu dołączany jest
nagłówek, co przesuwa tekst na drugą
stronę.

Aby jednostronicowy faks był drukowany
na jednej stronie, należy ustawić tryb
nakładania dla nagłówka nakładki lub
dostosować ustawienie Dopasuj do
strony.

Dokument zatrzymuje się w podajniki w
połowie wysyłania faksu.

Dokument zaciął się w podajniku
dokumentów.

Usuń zacięcie i ponownie wyślij faks.

Dźwięki wydawane przez przystawkę
faksującą są zbyt głośne lub zbyt ciche.

Należy wyregulować głośność.

Ustaw głośność w menu

Ustawienia

wysyłania faksu

i menu

Ustawienia

odbierania faksu

.