HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Ekran główny panelu sterowania

background image

Ekran główny panelu sterowania

Z poziomu Ekranu głównego można uzyskać dostęp do funkcji urządzenia. Na ekranie wyświetlany jest

też aktualny stan urządzenia.

Możesz powrócić do ekranu głównego w każdej chwili, dotykając przycisku Ekran główny po prawej

stronie panelu sterowania. Oprócz tego można dotknąć przycisku Ekran główny w lewym górnym rogu

większości ekranów.

UWAGA:

HP regularnie aktualizuje funkcje dostępne w oprogramowaniu sprzętowym urządzenia.

Aby skorzystać z najnowszych funkcji, należy uaktualnić oprogramowanie sprzętowe urządzenia.

Najnowszą wersję pliku oprogramowania sprzętowego można pobrać w witrynie

www.hp.com/go/

ljflowMFPM525_firmware

.

PLWW

Panel sterowania

7

background image

UWAGA:

Funkcje wyświetlane na Ekranie głównym mogą się różnić w zależności od konfiguracji

urządzenia. We wbudowanym serwerze internetowym HP można włączyć i skonfigurować różnorodne

funkcje. Ułożenie ikon na ekranie głównym można dostosować do preferencji użytkownika. Włączenie

funkcji będzie automatycznie skutkować wyświetleniem odpowiadających im ikon na ekranie głównym.

7 8 9 10

11

12

13

2
1

4

3

6

5

1

Przycisk Odświeżanie

Dotknij przycisku Odśwież, aby usunąć wszystkie zmiany i przywrócić ustawienia domyślne.

2

Przyciski

Zaloguj

lub

Wyrejestruj

Dotknij przycisku

Zaloguj

, aby uzyskać dostęp do funkcji zabezpieczonych.

Dotknij przycisku

Wyrejestruj

, aby wylogować z urządzenia, jeżeli wcześniej użytkownik

zalogował się w celu uzyskania dostępu do funkcji zabezpieczonych. Po wyrejestrowaniu
urządzenie przywraca ustawienia domyślne wszystkich opcji.

3

Logo HP lub przycisk
Ekran główny

Na dowolnym ekranie innym niż główny logo HP zmienia się w przycisk Strona główna

.

Dotknij przycisku Strona główna

, aby powrócić do ekranu głównego.

4

Przycisk Stop

Dotknij przycisku Stop, aby zatrzymać bieżące zadanie. Zostanie wyświetlony ekran

Stan

zlecenia

, na którym możesz anulować lub kontynuować zadanie.

5

Przycisk Start

Dotknij przycisku Start, aby rozpocząć zadanie kopiowania.

6

Stan urządzenia

Wiersz stanu pokazuje informacje dotyczące ogólnego stanu urządzenia.

7

Przycisk wyboru języka Dotknij przycisku wyboru języka, aby wybrać język używany na panelu sterowania urządzenia.

8

Przycisk uśpienia

Dotknij przycisku uśpienia, aby włączyć tryb uśpienia.

9

Przycisk sieci

Dotknij przycisku sieci, aby wyświetlić informacje na temat połączenia sieciowego.

10

Przycisk Pomoc

Dotknięcie przycisku Pomoc powoduje otwarcie wbudowanego systemu pomocy.

11

Pole

Kopie

Pole

Kopie

wskazuje liczbę kopii do wykonania, którą ustawiono w urządzeniu.

8

Rozdział 1 Wprowadzenie

PLWW

background image

12

Pasek przewijania

Dotknięcie strzałki do góry lub strzałki w dół pozwala obejrzeć pełną listę dostępnych funkcji.

13

Funkcje

W zależności od konfiguracji urządzenia na ekranie głównym mogą być wyświetlane
następujące funkcje:

Konfiguracja wstępna

Szybkie zestawy

Kopiowanie

E-mail

Faks

Zapisz na USB

Zapisz do folderu sieciowego

Zapisywanie w pamięci urządzenia

Zapisz na SharePoint®

Pobierz z USB

Pobierz z pamięci urządzenia

Stan zlecenia

Materiały eksploatacyjne

Podajniki

Administracja

Konserwacja urządzenia