Ajutor HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Ghidul utilizatorului

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Ghidul utilizatorului

background image

Drepturi de autor şi licenţă

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproducerea, adaptarea sau traducerea

fără permisiunea prealabilă în scris sunt

interzise, cu excepţia permisiunilor acordate

prin legile drepturilor de autor.

Informaţiile din acest document pot fi

modificate fără notificare prealabilă.

Singurele garanţii pentru produsele şi

serviciile HP sunt cele stabilite în declaraţiile

exprese de garanţie, care însoţesc aceste

produse şi servicii. Nici o prevedere a

prezentului document nu poate fi

interpretată drept garanţie suplimentară.

Compania HP nu va răspunde pentru nici o

omisiune sau eroare tehnică sau editorială

din prezentul document.

Cod produs: CF118-90924

Edition 2, 11/2012

Recunoaşterea mărcilor comerciale

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

şi

PostScript

®

sunt mărci comerciale ale Adobe

Systems Incorporated.

Apple şi sigla Apple sunt mărci comerciale

ale Apple Computer, Inc., înregistrate în

SUA şi în alte ţări/regiuni. iPod este o

marcă comercială a Apple Computer, Inc.

iPod este numai pentru copiere legală sau

autorizată de deţinătorul de drept. Nu furaţi

muzică.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® şi

Windows Vista® sunt mărci comerciale

înregistrate ale Microsoft Corporation în

SUA.

UNIX

®

este o marcă comercială înregistrată

a The Open Group.

background image

Cuprins

1 Prezentarea produsului .................................................................................................... 1

Caracteristicile produsului ......................................................................................................... 2
Vederile produsului .................................................................................................................. 4

Vedere din faţă a produsului ...................................................................................... 4
Vedere din spate a produsului .................................................................................... 5
Porturi de interfaţă ..................................................................................................... 6
Amplasarea numărului de serie şi a numărului de model ................................................ 6

Panoul de control ..................................................................................................................... 7

Aspectul panoului de control ...................................................................................... 7
Ecranul principal al panoului de control ....................................................................... 7
Tastatură .................................................................................................................. 9
Curăţarea panoului de control .................................................................................. 10
Ajutor pe panoul de control ...................................................................................... 10

Rapoartele produsului ............................................................................................................. 12

2 Conectarea produsului şi instalarea software-ului ........................................................... 15

Conectarea produsului la un computer utilizând un cablu USB şi instalarea software-ului
(Windows) ............................................................................................................................ 16
Conectarea produsului la o reţea utilizând un cablu de reţea şi instalarea software-ului (Windows) . 17

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 17
Instalarea software-ului ............................................................................................ 18

Conectarea produsului la un computer prin utilizarea unui cablu USB şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 19
Conectarea produsului la o reţea prin utilizarea unui cablu de reţea şi instalarea software-ului
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 20

Configurarea adresei IP ........................................................................................... 20
Instalarea software-ului ............................................................................................ 21

3 Tăvile de alimentare şi sertarele de ieşire ....................................................................... 23

Dimensiunile de hârtie acceptate .............................................................................................. 24
Tipurile de hârtie acceptate ..................................................................................................... 27
Configurarea tăvilor ............................................................................................................... 28

ROWW

iii

background image

Configurarea unei tăvi când încărcaţi hârtie ............................................................... 28
Configurarea unei tăvi pentru a coincide cu setările operaţiei de imprimare ................... 28
Configurarea unei tăvi utilizând panoul de control ...................................................... 28

Modul Hârtie cu antet alternativ ............................................................................................... 30
Tava 1 .................................................................................................................................. 31

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 31
Încărcarea tăvii 1 .................................................................................................... 32

Tava 2 şi tăvile opţionale de 500 de coli .................................................................................. 34

Capacitatea tăvii şi orientarea hârtiei ........................................................................ 34
Încărcarea tăvii 2 sau a tăvilor opţionale de 500 de coli ............................................. 35

Utilizarea opţiunilor de ieşire a hârtiei ...................................................................................... 37

Imprimarea în sertarul de ieşire standard ................................................................... 37
Imprimarea în tava de ieşire din spate ....................................................................... 37

Folosirea capsatorului ............................................................................................................. 38

4 Componente, consumabile şi accesorii ............................................................................ 39

Comanda pieselor de schimb, accesoriilor şi consumabilelor ....................................................... 40
Politica HP cu privire la consumabilele non-HP ........................................................................... 41
Site-ul Web HP de combatere a contrafacerii ............................................................................ 42
Imprimarea când un cartuş de toner ajunge la sfârşitul duratei de viaţă estimate ............................ 43
Activaţi sau dezactivaţi opţiunile Setări Foarte scăzut de la panoul de control ............................... 44
Componente care pot fi reparate de client ................................................................................ 45
Accesorii ............................................................................................................................... 48
Cartuşul de toner ................................................................................................................... 49

Imagine a cartuşului de toner .................................................................................... 49
Informaţii despre cartuşul de toner ............................................................................. 49

Reciclarea cartuşului de toner .................................................................... 49
Depozitarea cartuşelor de toner ................................................................. 50
Politica HP referitoare la cartuşele de toner non-HP ....................................... 50

Înlocuirea cartuşului de toner .................................................................................... 50

Capse .................................................................................................................................. 53

Alimentarea cu capse .............................................................................................. 53

5 Imprimarea .................................................................................................................... 55

Drivere de imprimare acceptate (Windows) .............................................................................. 56

Driver universal de tipărire HP (UPD) ......................................................................... 56

Moduri de instalare UPD ........................................................................... 57

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Windows) .......................................................... 58

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 58
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 58

iv

ROWW

background image

Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 58

Modificarea setărilor operaţiilor de imprimare (Mac OS X) ......................................................... 59

Modificarea setărilor tuturor operaţiilor de tipărire, până la închiderea programului
software ................................................................................................................. 59
Modificarea setărilor prestabilite pentru toate operaţiile de tipărire ............................... 59
Modificarea setărilor de configurare a echipamentului ................................................ 59

Activităţile de imprimare (Windows) ......................................................................................... 60

Utilizarea unei comenzi rapide de imprimare (Windows) ............................................. 60
Crearea de comenzi rapide pentru imprimare (Windows) ............................................ 61
Imprimarea automată pe ambele feţe (Windows) ........................................................ 63
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Windows) ..................................................... 65
Selectarea orientării paginii (Windows) ..................................................................... 67
Selectarea tipului de hârtie (Windows) ...................................................................... 69
Imprimarea primei sau ultimei pagini pe un tip de hârtie diferit (Windows) .................... 71
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Windows) ............. 74
Crearea unei broşuri (Windows) ............................................................................... 76

Activităţile de imprimare (Mac OS X) ....................................................................................... 78

Utilizarea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) ................................................ 78
Crearea unei presetări pentru imprimare (Mac OS X) .................................................. 78
Imprimarea automată pe ambele feţe (Mac OS X) ....................................................... 78
Imprimarea mai multor pagini pe coală (Mac OS X) .................................................... 78
Selectarea orientării paginii (Mac OS X) .................................................................... 79
Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X) ..................................................................... 79
Imprimarea unei coperţi (Mac OS X) ......................................................................... 79
Scalarea unui document pentru a se încadra în dimensiunile paginii (Mac OS X) ............ 80
Crearea unei broşuri (Mac OS X) .............................................................................. 80

Activităţi de imprimare suplimentare (Windows) ........................................................................ 81

Anularea unei operaţii de imprimare (Windows) ......................................................... 81
Selectarea dimensiunii hârtiei (Windows) ................................................................... 81
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Windows) ...................................... 82
Imprimarea filigranelor (Windows) ............................................................................ 82

Activităţi de imprimare suplimentare (Mac OS X) ....................................................................... 83

Anularea unei operaţii de imprimare (Mac OS X) ....................................................... 83
Selectarea dimensiunii hârtiei (Mac OS X) ................................................................. 83
Selectarea unei dimensiuni personalizate a hârtiei (Mac OS X) ..................................... 83
Imprimarea filigranelor (Mac OS X) ........................................................................... 84

Stocarea operaţiilor de imprimare pe produs ............................................................................ 85

Crearea unei operaţii stocate (Windows) ................................................................... 85
Crearea unei operaţii stocate (Mac OS X) .................................................................. 87
Imprimarea unei operaţii stocate ............................................................................... 88
Ştergerea unei operaţii stocate ................................................................................. 88

ROWW

v

background image

Adăugarea unei pagini de separare a operaţiilor (Windows) ...................................................... 90
Utilizarea serviciului HP ePrint ................................................................................................. 91
Utilizarea software-ului HP ePrint .............................................................................................. 92
Utilizarea Apple AirPrint ......................................................................................................... 93

Conectarea produsului la AirPrint .............................................................................. 93
Găsirea numelui AirPrint pentru produs ...................................................................... 93
Imprimarea de la AirPrint ......................................................................................... 93
Modificarea numelui de produs AirPrint ..................................................................... 94
Rezolvarea problemelor echipamentului AirPrint .......................................................... 94

Utilizarea HP Smart Print (Windows) ........................................................................................ 95
Utilizarea imprimării cu acces simplu la USB ............................................................................. 96

Imprimarea documentelor prin acces simplu la USB ..................................................... 96

6 Copierea ......................................................................................................................... 99

Stabilirea unor noi setări prestabilite ...................................................................................... 100
Utilizarea caracteristicilor avansate de procesare a imaginii pentru copiere ................................ 102

Reglarea clarităţii copiilor ...................................................................................... 102
Ştergerea marginilor pentru copii ............................................................................ 102
Reglarea automată a tonurilor pentru copii ............................................................... 102

Realizarea unui singur exemplar ............................................................................................ 104
Realizarea mai multor exemplare ........................................................................................... 105
Copierea unui original cu mai multe pagini ............................................................................. 107
Colaţionarea unei lucrări de copiere ...................................................................................... 109
Copierea pe ambele feţe (duplex) .......................................................................................... 111

Copierea automată faţă-verso ................................................................................. 111
Copierea manuală faţă-verso .................................................................................. 112

Micşorarea sau mărirea imaginii copiate ................................................................................ 114
Optimizarea calităţii de copiere pentru text sau imagini ........................................................... 116
Reglarea luminozităţii/obscurităţii copiei ................................................................................ 117
Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie pentru copierea pe hârtie specială .................................. 119
Utilizarea modului Job Build (Generare lucrare) ....................................................................... 120
Copierea unei cărţi .............................................................................................................. 121
Copierea unei fotografii ........................................................................................................ 123

7 Scanarea/trimiterea ..................................................................................................... 125

Configurarea caracteristicilor de scanare/trimitere ................................................................... 126
Modificarea setărilor implicite de scanare/trimitere de la panoul de control al produsului ............ 128
Utilizarea caracteristicilor de procesare a imaginii pentru scanare ............................................. 130

Selectarea tipurilor fişierelor de documente pentru scanare ........................................ 131
Optimizarea imaginilor scanate pentru text sau imagine ............................................ 131
Selectaţi calitatea imprimării sau dimensiunea fişierului imaginilor scanate .................. 132

vi

ROWW

background image

Specificaţi numărul de feţe al documentelor originale ................................................ 132
Selectarea rezoluţiei imaginilor scanate ................................................................... 133
Detectarea automată a culorilor pentru scanare ........................................................ 133
Specificarea dimensiunii documentelor originale ....................................................... 134
Selectarea opţiunilor de înştiinţare pentru scanare ..................................................... 135
Reglarea clarităţii pentru scanare ............................................................................ 135
Reglarea întunecimii pentru scanare ........................................................................ 136
Reglarea contrastului pentru scanare ....................................................................... 136
Curăţarea fundalului pentru scanare ........................................................................ 137
Ştergerea marginilor pentru scanare ........................................................................ 137
Utilizarea modului Generare operaţie pentru scanare ................................................ 138
Omiterea paginilor goale pentru scanare ................................................................. 138

Utilizarea caracteristicilor avansate de procesare a imaginii pentru scanare ............................... 139

Selectarea tipurilor de fişiere create prin recunoaşterea optică a caracterelor (OCR)
pentru scanare ...................................................................................................... 139
Decuparea automată a paginilor pentru scanare ...................................................... 141
Orientarea automată a imaginii pentru scanare ........................................................ 141
Reglarea automată a tonurilor pentru scanare .......................................................... 142
Detectarea automată a alimentării eronate pentru scanare (HP EveryPage) .................. 142

Utilizarea funcţiei de previzualizare a imaginilor ..................................................................... 144
Scanarea şi trimiterea de documente utilizând caracteristica Seturi rapide .................................. 147

Crearea unui set rapid ........................................................................................... 147
Utilizarea unui set rapid predefinit .......................................................................... 147

Trimiterea unui document scanat către un dosar din reţea ......................................................... 148
Trimiterea unui document scanat către un folder din memoria produsului .................................... 152
Trimiterea unui document scanat către o unitate flash USB ........................................................ 153

Scanarea şi salvarea documentului .......................................................................... 153

Trimiterea unui document scanat către una sau mai multe adrese de e-mail ................................. 156
Utilizarea agendei de adrese pentru trimiterea de e-mailuri ....................................................... 159

Adăugarea contactelor la agenda de adrese de la panoul de control al produsului ...... 159
Trimiterea unui document către e-mail prin utilizarea agendei de adrese ...................... 161

Salvarea unui document scanat pe un site SharePoint® ............................................................ 164
Scanarea unei fotografii ....................................................................................................... 165

8 Faxul ............................................................................................................................ 167

Configurarea setărilor obligatorii pentru fax ............................................................................ 168

Expert configurare fax ........................................................................................... 168
Setarea sau verificarea datei şi orei ........................................................................ 169
Setarea sau verificarea formatului de dată/oră ......................................................... 170

Configurarea setărilor de apelare prin fax .............................................................................. 171
Configurarea setărilor generale de trimitere a faxurilor ............................................................. 173

ROWW

vii

background image

Configurarea codurilor de facturare pentru faxuri .................................................................... 174
Configurarea opţiunilor prestabilite pentru operaţiile de trimitere a faxurilor ................................ 175
Utilizarea caracteristicilor de procesare a imaginii pentru operaţii de trimitere fax ....................... 177

Optimizarea textului sau imaginii faxurilor ............................................................... 177
Specificaţi numărul de feţe ale documentelor originale pentru faxuri ............................ 177
Selectarea rezoluţiei pentru faxuri ........................................................................... 178
Specificarea dimensiunii documentelor originale pentru faxuri .................................... 178
Selectarea opţiunilor de înştiinţare pentru faxuri ........................................................ 179
Reglarea clarităţii pentru faxuri ............................................................................... 179
Reglarea întunecimii pentru faxuri ........................................................................... 180
Reglarea contrastului pentru faxuri .......................................................................... 180
Curăţarea fundalului pentru faxuri ........................................................................... 181
Utilizarea modului Generare operaţie pentru faxuri ................................................... 181
Omiterea paginilor goale pentru faxuri .................................................................... 182

Utilizarea procesării avansate a imaginii pentru operaţii de trimitere fax .................................... 183

Orientarea automată a imaginii pentru faxuri ........................................................... 183
Reglarea automată a tonurilor pentru faxuri .............................................................. 183
Detectarea automată a alimentării eronate pentru faxuri ............................................ 184

Trimiterea de documente prin fax utilizând caracteristica Seturi rapide ....................................... 185

Crearea unui set rapid ........................................................................................... 185
Utilizarea unui set rapid predefinit .......................................................................... 185

Configurarea setărilor de primire a faxurilor ............................................................................ 186
Utilizarea unui program de imprimare a faxurilor .................................................................... 187
Blocare faxuri de intrare ....................................................................................................... 188

Crearea unei liste de faxuri blocate ......................................................................... 188
Ştergerea numerelor din lista de faxuri blocate ......................................................... 188

Configurarea opţiunilor prestabilite pentru operaţiile de primire a faxurilor ................................. 189
Arhivarea şi redirecţionarea faxurilor ..................................................................................... 190

Activarea arhivării faxurilor .................................................................................... 190
Activarea redirecţionării faxurilor ............................................................................ 190

Crearea unei liste de apelare rapidă ...................................................................................... 191
Adăugarea unui număr la o listă existentă de apelare rapidă .................................................... 194
Ştergerea unei liste de apelare rapidă .................................................................................... 195
Ştergerea unui singur număr dintr-o lista de apelare rapidă ....................................................... 196
Trimiterea unui fax prin introducerea manuală a numerelor ....................................................... 197
Trimiterea unui fax utilizând apelarea rapidă .......................................................................... 199
Căutarea unei liste de apelare rapidă după nume ................................................................... 201
Trimiterea unui fax prin utilizarea numerelor din agenda de fax ................................................ 202
Revocarea unui fax .............................................................................................................. 205
Rapoarte de fax ................................................................................................................... 206

Jurnalul activităţilor de fax ...................................................................................... 206

viii

ROWW

background image

Raport coduri de taxare ......................................................................................... 207
Raport listă de faxuri blocate .................................................................................. 207
Raport listă de apelări rapide ................................................................................. 207
Raport apeluri de fax ............................................................................................. 207

9 Gestionarea produsului ................................................................................................ 209

Configurarea setărilor de reţea IP .......................................................................................... 210

Denegarea partajării imprimantei ........................................................................... 210
Vizualizarea sau modificare setărilor de reţea .......................................................... 210
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP de la panoul de control ......................... 210
Configurarea manuală a parametrilor TCP/IP IPv6 de la panoul de control .................. 211

Serverul Web încorporat HP .................................................................................................. 212

Deschiderea serverului Web încorporat HP .............................................................. 212
Caracteristicile serverului Web încorporat HP ........................................................... 213

Fila Informaţii ........................................................................................ 213
Fila General .......................................................................................... 214
Fila Copiere/Imprimare .......................................................................... 215
Fila Scanare/Trimitere digitală ................................................................ 215
Fila Fax (doar la modelele cu fax) ............................................................ 216
Fila Depanare ........................................................................................ 217
Fila Securitate ........................................................................................ 217
Fila Servicii Web HP .............................................................................. 218
Fila Reţea .............................................................................................. 218
Lista Alte legături .................................................................................... 218
Schimbarea numelui serviciului Bonjour .................................................... 218

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 220

Deschiderea HP Utility ........................................................................................... 220
Caracteristicile HP Utility ........................................................................................ 220

Utilizarea software-ului HP Web Jetadmin ............................................................................... 222
Setări pentru economie ......................................................................................................... 223

Imprimarea cu Modul economie de energie ............................................................. 223
Optimizarea vitezei sau a utilizării energiei ............................................................. 223
Setarea modului de repaus ..................................................................................... 224
Setarea programului de oprire ................................................................................ 224

Funcţiile de securitate ale produsului ...................................................................................... 226

Declaraţii de securitate .......................................................................................... 226
IP Security (Sistem de securitate pentru IP) ................................................................ 226
Conectarea la produs ............................................................................................ 226
Atribuirea unei parole de sistem .............................................................................. 226
Suport pentru criptare: Hard discuri securizate HP de înaltă performanţă ..................... 227
Blocarea compartimentului formatorului ................................................................... 227

ROWW

ix

background image

Actualizarea firmware-ului produsului ..................................................................................... 228

10 Rezolvarea problemelor ............................................................................................. 229

Lista de verificare pentru rezolvarea problemelor ..................................................................... 230
Factori care afectează performanţa produsului ........................................................................ 232
Restabilirea setărilor prestabilite din fabrică ............................................................................ 233
Ajutor pe panoul de control ................................................................................................... 234
Hârtia nu este alimentată corect sau se blochează ................................................................... 235

Produsul nu preia hârtie ......................................................................................... 235
Produsul preia mai multe coli de hârtie .................................................................... 235
Alimentatorul de documente se blochează, se strâmbă sau preia mai multe coli de
hârtie ................................................................................................................... 236
Evitarea blocajelor de hârtie ................................................................................... 236

Eliminarea blocajelor ............................................................................................................ 238

Locurile unde pot apărea blocaje ............................................................................ 238
Navigarea automată pentru îndepărtarea blocajelor ................................................. 239
Eliminarea blocajelor din alimentatorul de documente ............................................... 239
Eliminarea blocajelor din zona sertarului de ieşire .................................................... 242
Eliminarea blocajelor din tava 1 ............................................................................. 243
Eliminarea blocajelor din tava 2 sau dintr-o tavă opţională pentru 500 de coli ............. 246
Eliminarea blocajelor din zona cartuşelor de toner .................................................... 249
Eliminarea blocajelor din zona uşii spate şi din zona cuptorului .................................. 251
Eliminarea blocajelor din unitatea duplex ................................................................ 254

Schimbarea recuperării după un blocaj .................................................................................. 260
Îmbunătăţirea calităţii imprimării ............................................................................................ 261

Imprimarea din alt program software ....................................................................... 261
Stabilirea setărilor de tip de hârtie pentru lucrarea de imprimare ................................ 261

Verificarea setării tipului de hârtie (Windows) ........................................... 261
Verificarea setării tipului de hârtie (Mac OS X) .......................................... 261

Verificarea stării cartuşului de toner ......................................................................... 262
Imprimarea unei pagini de curăţare ........................................................................ 263
Inspectarea vizuală a cartuşului de toner ................................................................. 263
Verificarea hârtiei şi a mediului de imprimare ........................................................... 263

Utilizarea hârtiei care respectă specificaţiile HP ......................................... 263
Verificarea condiţiilor de mediu ............................................................... 264

Verificarea setărilor EconoMode ............................................................................. 264
Încercarea altui driver de imprimare ........................................................................ 265
Setarea alinierii tăvilor individuale .......................................................................... 266

Îmbunătăţirea calităţii copierii ............................................................................................... 267

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 267
Calibrarea scanerului ............................................................................................ 269

x

ROWW

background image

Verificarea setărilor hârtiei ..................................................................................... 269

Verificarea configurării dimensiunii şi tipului de hârtie ................................ 269
Selectarea tăvii ce va fi utilizată pentru copiere ......................................... 269

Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 269
Optimizarea calităţii de copiere pentru text sau imagini ............................................ 270
Copierea până la margini ...................................................................................... 270
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 271

Îmbunătăţirea calităţii scanării ............................................................................................... 273

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 273
Verificarea setărilor rezoluţiei ................................................................................. 275
Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 275
Optimizarea calităţii scanării pentru text sau imagini ................................................ 275
Verificarea setărilor de calitate a ieşirii .................................................................... 276
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 276

Îmbunătăţirea calităţii faxului ................................................................................................. 278

Verificaţi dacă pe geamul scanerului există praf sau murdărie .................................... 278
Verificarea setării de rezoluţie pentru faxurile trimise ................................................. 280
Verificarea setărilor de reglare a imaginii ................................................................ 280
Optimizarea calităţii faxului pentru text sau imagini .................................................. 280
Verificarea setărilor de corecţie a erorilor ................................................................ 281
Trimiterea către alt aparat de fax ............................................................................ 281
Curăţarea rolelor de preluare şi a plăcii de separare ale alimentatorului de documente . 281
Verificarea setării de potrivire în pagină .................................................................. 283
Verificarea aparatului de fax al expeditorului ........................................................... 283

Produsul nu imprimă sau imprimă lent ..................................................................................... 284

Produsul nu imprimă .............................................................................................. 284
Produsul imprimă lent ............................................................................................ 285

Soluţionarea problemelor legate de imprimarea de pe un dispozitiv USB accesibil ...................... 286

Meniul Preluare de pe USB nu se deschide când introduceţi unitatea flash USB ............ 286
Fişierul nu se imprimă de pe unitatea flash USB ........................................................ 287
Fişierul pe care doriţi să îl imprimaţi nu este afişat în meniul Preluare de pe USB .......... 287

Rezolvarea problemelor legate de conexiunea USB .................................................................. 288
Rezolvarea problemelor de reţea prin cablu ............................................................................ 289

Produsul are o conexiune fizică necorespunzătoare .................................................. 289
Computerul utilizează o adresă IP incorectă pentru produs (Windows) ........................ 289
Computerul nu poate să comunice cu produsul ......................................................... 290
Produsul utilizează setări de legătură şi duplex incorecte pentru reţea. ........................ 290
Programele software noi pot cauza probleme de compatibilitate ................................. 290
Computerul sau staţia de lucru poate fi configurată incorect ....................................... 290
Produsul este dezactivat sau alte setări de reţea sunt incorecte .................................... 290

Rezolvarea problemelor de fax .............................................................................................. 291

ROWW

xi

background image

Lista de verificare pentru soluţionarea problemelor legate de fax ................................ 291

Ce tip de linie telefonică utilizaţi? ............................................................ 291
Utilizaţi un dispozitiv de protecţie la supratensiune? ................................... 291
Utilizaţi un serviciu de mesagerie vocală al unei companii de telefonie sau
un robot telefonic? .................................................................................. 292
Linia dvs. telefonică are o caracteristică de apel în aşteptare? ..................... 292

Verificarea stării accesoriului de fax ........................................................................ 292
Probleme generale de fax ...................................................................................... 293
Utilizarea faxului în reţele VoIP ............................................................................... 294
Probleme la primirea faxurilor ................................................................................ 294
Probleme la trimiterea faxurilor ............................................................................... 296
Mesaje de eroare ale faxului pe panoul de control al produsului ................................ 298

Mesaje referitoare la trimiterea faxurilor ................................................... 299
Mesaje referitoare la primirea faxurilor ..................................................... 300

Setările de service ................................................................................................. 300

Setările din meniul Depanare ................................................................... 301

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Windows) ........................................ 302

Un driver de imprimare pentru produs nu este vizibil în dosarul Imprimantă ................. 302
În timpul instalării software-ului s-a afişat un mesaj de eroare ..................................... 302
Produsul este în modul Pregătit, dar nu imprimă nimic ............................................... 302

Soluţionarea problemelor legate de software-ul produsului (Mac OS X) ....................................... 304

Numele produsului nu apare în lista de produse din lista Imprimare şi fax sau lista
Imprimare şi scanare ............................................................................................. 304
O operaţie de imprimare nu a fost trimisă la produsul dorit ........................................ 304
În cazul conectării cu un cablu USB, produsul nu apare în lista Imprimare şi fax sau în
lista Imprimare şi scanare după ce este selectat driverul ............................................. 304

Dezinstalarea software-ului (Windows) ................................................................................... 306
Dezinstalarea driverului de imprimare (Mac OS X) ................................................................... 307

Index ............................................................................................................................... 309

xii

ROWW