HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Configurarea adresei IP

background image

La finalul instalării, faceţi clic pe butonul Finalizare sau faceţi clic pe butonul Mai multe

opţiuni pentru a instala software suplimentar sau pentru a configura caracteristicile de bază ale

produsului pentru trimitere digitală.

6.

Imprimaţi o pagină din orice program pentru a vă asigura că software-ul este instalat corect.

16

Capitolul 2 Conectarea produsului şi instalarea software-ului

ROWW

background image

Conectarea produsului la o reţea utilizând un cablu
de reţea şi instalarea software-ului (Windows)

Configurarea adresei IP

1.

Asiguraţi-vă că produsul este pornit şi că mesajul

Pregătit

apare pe afişajul panoului de control al

produsului.

2.

Conectaţi cablul de reţea la produs şi la reţea.

3.

Aşteptaţi 60 de secunde înainte de a continua. În acest timp, reţeaua recunoaşte produsul şi

atribuie o adresă IP sau un nume de gazdă pentru produs.

4.

În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, atingeţi butonul Reţea pentru a

identifica adresa IP sau numele de gazdă al produsului.

Dacă butonul Reţea nu este vizibil, puteţi găsi adresa IP sau numele de gazdă imprimând o

pagină de configuraţie.

a. În ecranul principal de pe panoul de control al produsului, derulaţi la şi atingeţi butonul

Administrare

.

b. Deschideţi următoarele meniuri:

Rapoarte

Pagini de configurare/de stare

pagină de configurare

c.

Atingeţi butonul

Vizualizare

pentru a vizualiza informaţiile pe panoul de control sau atingeţi

butonul

Imprimare

pentru a imprima paginile.

ROWW

Conectarea produsului la o reţea utilizând un cablu de reţea şi instalarea software-ului

(Windows)

17

background image

d. Căutaţi adresa IP pe pagina Jetdirect.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Dacă adresa IP este 0.0.0.0, 192.0.0.192 sau 169.254.x.x, aceasta trebuie configurată

manual. În caz contrar, configurarea reţelei a reuşit.

IPv6: Dacă adresa IP începe cu "fe80:", produsul ar trebui să poată imprima. În caz contrar,

trebuie să configuraţi manual adresa IP.