HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X)

background image

Selectarea tipului de hârtie (Mac OS X)

1.

Faceţi clic pe meniul Fişier, apoi faceţi clic pe opţiunea Imprimare.

2.

În meniul Imprimantă, selectaţi produsul.

3.

În mod prestabilit, driverul de imprimare afişează meniul Copies & Pages (Exemplare şi

pagini). Deschideţi lista derulantă a meniurilor, apoi faceţi clic pe meniul Finishing (Finisare).

4.

Selectaţi un tip din lista verticală Media Type (Tip suport).

5.

Faceţi clic pe butonul Imprimare.