HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Produsul nu imprimă

background image

Produsul nu imprimă

Dacă produsul nu imprimă deloc, încercaţi una din următoarele soluţii.

1.

Asiguraţi-vă că produsul este pornit şi că panoul de control indică faptul că este pregătit.

Dacă panoul de control nu indică faptul că produsul este pregătit, opriţi produsul şi reporniţi-

l.

Dacă panoul de control indică faptul că produsul este pregătit, încercaţi să trimiteţi operaţia

din nou.

2.

Dacă panoul de control indică faptul că produsul are o eroare, rezolvaţi eroarea, apoi încercaţi

să trimiteţi operaţia din nou.

3.

Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt conectate corect. Dacă produsul este conectat la o reţea,

verificaţi următoarele:

Verificaţi ledul de lângă conexiunea la reţea a produsului. Dacă reţeaua este activă, ledul

este verde.

Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de reţea şi nu un cablu telefonic pentru a vă conecta la

reţea.

Asiguraţi-vă că routerul de reţea, hubul sau switch-ul sunt pornite şi funcţionează corect.

4.

Instalaţi software-ul HP de pe CD-ul livrat cu produsul sau utilizaţi driverul de imprimare UPD.

Utilizarea driverelor de imprimare generice poate cauza întârzieri la operaţiile de ştergere din

coada de imprimare.

5.

Din lista de imprimante de pe computerul dvs., faceţi clic dreapta pe numele acestui produs, faceţi

clic pe Proprietăţi şi deschideţi fila Porturi.

Dacă utilizaţi un cablu de reţea pentru a vă conecta la reţea, asiguraţi-vă că numele

imprimantei, listat în fila Porturi, corespunde cu numele produsului din pagina de

configurare a produsului.

Dacă utilizaţi un cablu USB pentru a vă conecta la o reţea wireless, asiguraţi-vă că aţi bifat

caseta din dreptul Port de imprimantă virtual pentru USB.

6.

Dacă utilizaţi un sistem firewall personal pe computer, acesta poate bloca comunicarea cu

produsul. Încercaţi să dezactivaţi temporar firewallul pentru a vedea dacă acesta a cauzat

problema.

7.

Dacă produsul sau computerul este conectat la o reţea wireless, operaţiile de imprimare pot fi

întârziate de semnalul slab sau de interferenţe.

284

Capitolul 10 Rezolvarea problemelor

ROWW