Pomocník služby HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Používate

ľská príručka

M525c

2

background image
background image

Multifunkčná tlačiareň HP LaserJet
Enterprise flow MFP M525

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad

bez predchádzajúceho písomného súhlasu

sú zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky

týkajúce sa produktov a služieb spoločnosti

HP. Žiadne informácie v tomto dokumente

by sa nemali chápať ako dodatočná

záruka. Spoločnosť HP nebude zodpovedná

za technické ani textové chyby, ani

vynechané časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CF118-90926

Edition 2, 11/2012

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

sú ochranné známky spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc.,

registrované v USA a ďalších krajinách/

regiónoch. iPod je ochranná známka

spoločnosti Apple Computer, Inc. Známka

iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite

hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu ..................................................................................................... 1

Vlastnosti produktu ................................................................................................................... 2
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 4

Pohľad na produkt spredu .......................................................................................... 4
Pohľad na produkt zozadu ......................................................................................... 5
Porty rozhrania ......................................................................................................... 6
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 6

Ovládací panel ........................................................................................................................ 7

Rozvrhnutie ovládacieho panela ................................................................................. 7
Domovská obrazovka ovládacieho panela ................................................................... 7
Klávesnica ............................................................................................................... 9
Čistenie ovládacieho panela .................................................................................... 10
Pomocník ovládacieho panela .................................................................................. 10

Výkazy produktu .................................................................................................................... 12

2 Pripojenie produktu a inštalácia softvéru ........................................................................ 15

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Windows) ..................... 16
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Windows) ................. 17

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 17
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 18

Pripojenie produktu k počítaču pomocou kábla USB a inštalácia softvéru (Mac OS X) .................... 19
Pripojenie produktu do siete pomocou sieťového kábla a inštalácia softvéru (Mac OS X) ................ 20

Konfigurácia adresy IP ............................................................................................. 20
Inštalácia softvéru ................................................................................................... 21

3 Vstupné zásobníky a výstupné zásobníky ...................................................................... 23

Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 24
Podporované typy papiera ...................................................................................................... 27
Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 28

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ............................................................. 28
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy ............................................. 28

SKWW

iii

background image

Pomocou ovládacieho panela nakonfigurujte zásobník. ............................................... 28

Alternatívny režim hlavičkového papiera ................................................................................... 30
Zásobník č. 1 ........................................................................................................................ 31

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 31
Napĺňanie zásobníka 1 ........................................................................................... 32

Zásobník č. 2 a voliteľné zásobníky na 500 hárkov ................................................................... 34

Kapacita zásobníka a orientácia papiera .................................................................. 34
Napĺňanie zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov ........................ 35

Používanie výstupných zásobníkov ........................................................................................... 37

Tlač do štandardnej výstupnej priehradky .................................................................. 37
Tlač do zadného výstupného zásobníka ..................................................................... 37

Použitie užitočnej zošívačky .................................................................................................... 38

4 Súčasti, spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................... 39

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ..................................... 40
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................... 41
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................................. 42
Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ............................................ 43
Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na ovládacom paneli ............. 44
Diely vymeniteľné zákazníkom ................................................................................................ 45
Príslušenstvo .......................................................................................................................... 48
Kazeta s tonerom ................................................................................................................... 49

Pohľad na kazetu s tonerom ..................................................................................... 49
Informácie o kazete s tonerom .................................................................................. 49

Recyklujte kazetu s tonerom ....................................................................... 49
Skladovanie kaziet s tonerom .................................................................... 50
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu ku kazetám s tonerom od iných výrobcov .. 50

Výmena kazety s tonerom ........................................................................................ 50

Spinky .................................................................................................................................. 53

Vkladanie sponiek ................................................................................................... 53

5 Tlač ................................................................................................................................ 55

Podporované ovládače tlače (Windows) ................................................................................... 56

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 57

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 57

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................... 58

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 58
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 58
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 58

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 59

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 59

iv

SKWW

background image

Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 59
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 59

Tlačové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 60

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) ....................................................... 60
Vytvorenie odkazov na tlač (Windows) ...................................................................... 61
Automatická tlač na obidve strany (Windows) ............................................................ 63
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Windows) .......................................................... 65
Výber orientácie stránky (Windows) .......................................................................... 67
Výber typu papiera (Windows) ................................................................................. 69
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) .................................... 71
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................. 74
Vytvorenie brožúry (Windows) .................................................................................. 76

Tlačové úlohy (Mac OS X) ....................................................................................................... 78

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ..................................................................... 78
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ................................................................. 78
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ........................................................... 78
Tlač viacerých strán na jeden hárok (Mac OS X) ......................................................... 78
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ......................................................................... 79
Výber typu papiera (Mac OS X) ................................................................................ 79
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .................................................................................. 79
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) ............................................ 80
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ................................................................................ 80

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) ............................................................................................... 81

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ............................................................................ 81
Výber veľkosti papiera (Windows) ............................................................................ 81
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ................................................................. 82
Tlač vodotlače (Windows) ........................................................................................ 82

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) .............................................................................................. 83

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ........................................................................... 83
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) ........................................................................... 83
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ............................................................... 83
Tlač vodotlače (Mac OS X) ....................................................................................... 84

Ukladanie tlačových úloh do produktu ...................................................................................... 85

Vytvorenie uloženej úlohy (Windows) ........................................................................ 85
Vytvorenie uloženej úlohy (Max OS X) ....................................................................... 87
Tlač uloženej úlohy ................................................................................................. 88
Odstránenie uloženej úlohy ...................................................................................... 88

Pridanie stránky s oddeľovačom úloh (Windows) ....................................................................... 89
Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................... 90
Používanie softvéru služby HP ePrint ......................................................................................... 91
Použitie aplikácie Apple AirPrint .............................................................................................. 92

SKWW

v

background image

Pripojenie produktu k aplikácii AirPrint ...................................................................... 92
Vyhľadanie názvu produktu AirPrint .......................................................................... 92
Tlač z aplikácie AirPrint ........................................................................................... 92
Zmena názvu produktu AirPrint ................................................................................. 93
Riešenie problémov zariadenia AirPrint ..................................................................... 93

Používanie aplikácie HP Smart Print (Windows) ......................................................................... 95
Tlač pomocou portu USB s jednoduchým prístupom .................................................................... 96

Tlač dokumentov pomocou portu USB s jednoduchým prístupom ................................... 96

6 Kopírovať ...................................................................................................................... 99

Nastavenie nových predvolených nastavení tlače ..................................................................... 100
Používanie rozšírených funkcií spracovania obrazu pri kopírovaní ............................................. 102

Nastavenie ostrosti pre kópie ................................................................................. 102
Vymazanie okrajov kópií ....................................................................................... 102
Automatická úprava odtieňov pre kópie ................................................................... 103

Vytvorenie jednej kópie ........................................................................................................ 104
Vytváranie viacerých kópií .................................................................................................... 105
Kopírovanie viacstranového originálu ..................................................................................... 107
Zoraďovanie kopírovacej úlohy ............................................................................................. 109
Kopírovanie na obe strany papiera (obojstranná tlač) .............................................................. 111

Automatické kopírovanie na obidve strany ............................................................... 111
Manuálne kopírovanie na obidve strany .................................................................. 112

Zmenšenie alebo zväčšenie obrázka kópie ............................................................................. 114
Optimalizácia kvality kopírovania vzhľadom na text alebo obrázky ........................................... 116
Nastavenie svetlosti alebo tmavosti kopírovanie ....................................................................... 117
Nastavenie formátu a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ..................................... 119
Používanie režimu Job Build (Vytvorenie úlohy) ........................................................................ 120
Kopírovanie knihy ................................................................................................................ 121
Kopírovanie fotografie .......................................................................................................... 123

7 Skenovanie/odosielanie ............................................................................................... 125

Nastavenie funkcií skenovania/odosielania ............................................................................ 126
Zmena predvolených nastavení skenovania/odosielania prostredníctvom ovládacieho panela
zariadenia .......................................................................................................................... 128
Používanie funkcií spracovania obrazu pri skenovaní ............................................................... 130

Vyberte typy súborov dokumentov pre skenovanie ..................................................... 130
Optimalizácia naskenovaných snímok pre text alebo obrázky .................................... 131
Vyberte kvalitu výstupu alebo veľkosť súboru pre skenované snímky ............................ 132
Špecifikovanie počtu strán originálneho dokumentu ................................................... 132
Vyberte rozlíšenie pre naskenované snímky .............................................................. 133
Automatické rozpoznávanie farieb pre skenovanie ................................................... 133

vi

SKWW

background image

Špecifikovanie veľkosti originálneho dokumentu ....................................................... 134
Vyberte možnosti oznámení pre skenovanie ............................................................. 134
Nastavenie ostrosti pre skenovanie .......................................................................... 135
Nastavenie tmavosti pre skenovanie ........................................................................ 135
Nastavenie kontrastu pre skenovanie ....................................................................... 136
Vyčistenie pozadia pre skenovanie ......................................................................... 136
Vymazanie okrajov pre skenovanie ......................................................................... 137
Použitie režimu vytvárania úloh pre skenovanie ........................................................ 137
Zadržanie prázdnych stránok pre skenovanie ........................................................... 138

Používanie rozšírených funkcií spracovania obrazu pri skenovaní .............................................. 139

Vyberte typy súborov funkcie optického rozpoznávania znakov (OCR) pre skenovanie .. 139
Automatický výrez stránky pre skenovanie ................................................................ 141
Automatická orientácia snímky pre skenovanie ......................................................... 141
Automatická úprava odtieňov pre skenovanie ........................................................... 142
Automatické rozpoznanie nesprávneho podania pre skenovanie (HP EveryPage) .......... 142

Použitie funkcie náhľadu na obrázok ..................................................................................... 143
Skenovanie a odosielanie dokumentov pomocou funkcie Rýchle súpravy .................................... 146

Vytvorenie rýchlej súpravy ...................................................................................... 146
Používanie preddefinovanej rýchlej súpravy ............................................................. 146

Odoslanie naskenovaného dokumentu do sieťového priečinka .................................................. 147
Odoslanie naskenovaného dokumentu do priečinka v pamäti zariadenia ................................... 151
Odoslanie naskenovaného dokumentu na jednotku USB flash .................................................... 152

Skenovanie a uloženie dokumentu .......................................................................... 152

Odoslanie naskenovaného dokumentu na jednu alebo viacero e-mailových adries ....................... 155
Použitie adresára na odoslanie e-mailu ................................................................................... 158

Pridávanie kontaktov do adresára prostredníctvom ovládacieho panela zariadenia ...... 158
Odoslanie dokumentu do e-mailu pomocou adresára ................................................ 160

Uloženie naskenovaného dokumentu na webovú lokalitu SharePoint® ........................................ 163
Skenovanie fotografie ........................................................................................................... 164

8 Fax .............................................................................................................................. 167

Konfigurácia požadovaných nastavení faxu ............................................................................ 168

Sprievodca nastavením faxu ................................................................................... 168
Nastavenie alebo overenie dátumu a času ............................................................... 169
Nastavenie alebo overenie formátu dátumu alebo času ............................................. 170

Konfigurácia nastavení faxového vytáčania ............................................................................. 171
Konfigurácia všeobecných nastavení faxového odosielania ....................................................... 173
Konfigurácia fakturačných kódov faxu .................................................................................... 174
Konfigurácia predvolených možností pre úlohy odosielania faxov .............................................. 175
Používanie funkcií spracovania obrazu pri úlohách odosielania faxov ........................................ 177

Optimalizácia faxov pre text alebo obrázky ............................................................. 177

SKWW

vii

background image

Špecifikovanie počtu strán originálneho dokumentu pre faxy ...................................... 177
Výber rozlíšenia pre faxy ....................................................................................... 178
Špecifikovanie veľkosti originálneho dokumentu pre faxy ........................................... 178
Vyberte možnosti oznámení pre faxy ....................................................................... 179
Nastavenie ostrosti pre faxy ................................................................................... 179
Nastavenie tmavosti pre faxy .................................................................................. 180
Nastavenie kontrastu pre faxy ................................................................................ 180
Vyčistenie pozadia pre faxy ................................................................................... 181
Použitie režimu vytvárania úloh pre faxy .................................................................. 181
Zadržať prázdne strany pre faxy ............................................................................ 182

Používanie rozšíreného spracovania obrazu pri úlohách odosielania faxov ................................ 183

Automatická orientácia snímky pre faxy ................................................................... 183
Automatická úprava odtieňov pre faxy .................................................................... 183
Automatické rozpoznanie nesprávneho podania pre faxy .......................................... 184

Faxovanie dokumentov pomocou funkcie Rýchle súpravy .......................................................... 185

Vytvorenie rýchlej súpravy ...................................................................................... 185
Používanie preddefinovanej rýchlej súpravy ............................................................. 185

Konfigurácia nastavení prijímania faxov ................................................................................. 186
Použitie plánu tlače faxu ....................................................................................................... 187
Blokovanie prichádzajúcich faxov .......................................................................................... 188

Vytvorenie zoznamu blokovaných faxov .................................................................. 188
Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov .................................................... 188

Konfigurácia predvolených možností pre úlohy prijímania faxov ................................................ 189
Archivácia a posielanie faxov ďalej ...................................................................................... 190

Zapnutie archivácie faxov ...................................................................................... 190
Zapnutie posielania faxov ďalej ............................................................................. 190

Vytvorenie zoznamu rýchlej voľby ......................................................................................... 191
Pridanie čísla do existujúceho zoznamu rýchlej voľby .............................................................. 194
Vymazanie zoznamu rýchlej voľby ........................................................................................ 195
Odstránenie jedného čísla zo zoznamu rýchlej voľby ............................................................... 196
Odoslanie faxu manuálnym zadaním čísel .............................................................................. 197
Odoslanie faxu pomocou rýchlej voľby .................................................................................. 199
Vyhľadávanie v zozname rýchlej voľby podľa mena ............................................................... 201
Odoslanie faxu pomocou čísel vo faxovom adresári ................................................................. 202
Zrušenie faxu ....................................................................................................................... 204
Faxové výpisy ...................................................................................................................... 205

Denník činností faxu .............................................................................................. 205
Výpis účtovacieho kódu ......................................................................................... 206
Výpis zoznamu blokovaných faxov ......................................................................... 206
Výpis zoznamu rýchlej voľby .................................................................................. 206
Výpis faxových hovorov ......................................................................................... 206

viii

SKWW

background image

9 Správa produktu .......................................................................................................... 207

Konfigurácia nastavení siete IP .............................................................................................. 208

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................. 208
Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ................................................................. 208
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 208
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho panela ...... 209

Vstavaný webový server HP ................................................................................................... 210

Otvorenie vstavaného webového servera HP ............................................................ 210
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 211

Karta Informácie .................................................................................... 211
Karta Všeobecné .................................................................................... 211
Karta Kopírovanie/tlač ........................................................................... 212
Karta Skenovanie/digitálne odosielanie .................................................... 213
Karta Fax (iba modely s faxom) ............................................................... 214
Karta Riešenie problémov ........................................................................ 215
Karta Zabezpečenie ............................................................................... 215
Karta Webové služby HP ........................................................................ 216
Karta Práca v sieti .................................................................................. 216
Zoznam Iné prepojenia ........................................................................... 216
Zmena názvu služby Bonjour ................................................................... 216

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 218

Otvorenie aplikácie HP Utility ................................................................................. 218
Funkcie aplikácie HP Utility .................................................................................... 218

Používanie softvéru HP Web Jetadmin .................................................................................... 220
Ekonomické nastavenia ......................................................................................................... 221

Tlač v režime EconoMode ...................................................................................... 221
Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie ..................................................... 221
Nastavenie režimu spánku ..................................................................................... 222
Nastavenie harmonogramu spánku ......................................................................... 222

Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 224

Bezpečnostné vyhlásenia ....................................................................................... 224
IP Security ............................................................................................................ 224
Prihlásenie sa do produktu ..................................................................................... 224
Nastavenie hesla systému ...................................................................................... 224
Podpora šifrovania: Vysokovýkonné zabezpečené pevné disky spoločnosti HP ............ 225
Uzamknutie schránky formátovača .......................................................................... 225

Aktualizácia firmvéru produktu .............................................................................................. 226

10 Riešenie problémov .................................................................................................... 227

Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 228
Faktory ovplyvňujúce výkon produktu ...................................................................................... 230

SKWW

ix

background image

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ........................................................................... 231
Pomocník ovládacieho panela ............................................................................................... 232
Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 233

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 233
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 233
V podávači dokumentov dochádza k zaseknutiu média, jeho nesprávnemu posunutiu
(zošikmeniu) alebo podávač dokumentov odoberá viacero hárkov papiera .................. 234
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 234

Odstránenie zaseknutých médií ............................................................................................. 236

Miesta zaseknutia média ....................................................................................... 236
Automatická navigácia pre odstraňovanie zaseknutého papiera ................................. 237
Odstráňte zaseknuté médiá z podávača dokumentov ................................................ 237
Odstránenie zaseknutých médií v oblasti výstupnej priehradky. .................................. 240
Odstránenie zaseknutých médií zo zásobníka č. 1. ................................................... 241
Odstránenie zaseknutých médií zo zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na
500 hárkov .......................................................................................................... 244
Odstraňovanie zaseknutých médií z priestoru tonerovej kazety. .................................. 247
Odstraňovanie zaseknutých médií z priestoru tonerovej kazety. .................................. 249
Odstraňovanie zaseknutých médií z duplexnej jednotky ............................................. 252

Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí .................................................................................. 258
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 259

Tlač z iného softvérového programu ........................................................................ 259
Nastavenie typu papiera pre tlačovú úlohu .............................................................. 259

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ............................................ 259
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) ........................................... 259

Kontrola stavu tonerovej kazety .............................................................................. 260
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 261
Vizuálna kontrola tonerovej kazety .......................................................................... 261
Kontrola papiera a prostredia tlače ......................................................................... 261

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP 261
Kontrola prostredia ................................................................................. 262

Kontrola nastavení režimu EconoMode .................................................................... 262
Vyskúšanie iného ovládača tlače ............................................................................ 263
Nastavenie zarovnania jednotlivých zásobníkov ....................................................... 264

Zlepšenie kvality kopírovania ................................................................................................ 265

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 265
Kalibrácia skenera ................................................................................................ 266
Kontrola nastavení papiera .................................................................................... 267

Kontrola konfigurácie veľkosti papiera a jeho typu ..................................... 267
Výber zásobníka používaného na kopírovanie .......................................... 267

Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 267

x

SKWW

background image

Optimalizácia kvality kopírovania vzhľadom na text alebo obrázky ............................ 268
Kopírovanie od okraja po okraj .............................................................................. 268
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 269

Zlepšenie kvality skenovania ................................................................................................. 271

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 271
Kontrola nastavení rozlíšenia .................................................................................. 273
Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 273
Optimalizácia kvality skenovania vzhľadom na text alebo obrázky ............................. 273
Kontrola nastavení výstupnej kvality ......................................................................... 274
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 274

Zlepšenie kvality faxovania ................................................................................................... 276

Kontrola nečistôt alebo šmúh na skle skenera ........................................................... 276
Kontrola nastavení rozlíšenia pri odosielaní faxov ..................................................... 278
Kontrola nastavení úpravy obrázka ......................................................................... 278
Optimalizácia kvality faxu vzhľadom na text alebo obrázky ...................................... 278
Kontrola nastavení korekcie chýb ............................................................................ 279
Odoslanie faxu na iný fax ...................................................................................... 279
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................. 279
Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky ......................................... 281
Kontrola faxu odosielateľa ..................................................................................... 281

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 282

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 282
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 282

Riešenie problémov s tlačou USB s jednoduchým prístupom ....................................................... 283

Po pripojení jednotky USB typu flash sa ponuka Načítanie z jednotky USB neotvorí ...... 283
Súbor sa nevytlačí z jednotky USB typu flash ............................................................ 284
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Načítanie z jednotky USB .............. 284

Riešenie problémov s pripojením USB ..................................................................................... 285
Riešenie problémov s káblovou sieťou .................................................................................... 286

Nedostatočné fyzické pripojenie produktu ................................................................ 286
Počítač používa nesprávnu adresu IP zariadenia (Windows) ...................................... 286
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ................................................... 287
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci
siete .................................................................................................................... 287
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ....................... 287
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................... 287
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................... 287

Riešenie problémov s faxom .................................................................................................. 288

Zoznam na riešenie problémov s faxom ................................................................... 288

Aký typ telefónnej linky používate? ........................................................... 288
Používate zariadenie na ochranu proti nárazovému prúdu? ........................ 288

SKWW

xi

background image

Využívate službu hlasových správ niektorej telefónnej spoločnosti alebo
záznamník? ........................................................................................... 289
Je vaša telefónna linka vybavená funkciou čakania na hovor? ..................... 289

Kontrola stavu faxového príslušenstva ...................................................................... 289
Všeobecné problémy s faxom ................................................................................. 290
Používanie faxu v sieťach VoIP ............................................................................... 291
Problémy s prijímaním faxov ................................................................................... 292
Problémy s odosielaním faxov ................................................................................. 293
Chybové hlásenia faxu na ovládacom paneli produktu .............................................. 294

Hlásenia pri odosielaní faxov .................................................................. 296
Hlásenia pri prijímaní faxov .................................................................... 297

Servisné nastavenia ............................................................................................... 297

Nastavenia v ponuke Riešenie problémov ................................................. 298

Riešenie problémov so softvérom produktu (Windows) .............................................................. 299

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 299
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 299
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 299

Riešenie problémov so softvérom produktu (Mac OS X) ............................................................. 301

Názov produktu sa nezobrazuje v zozname produktov zoznamu Print & Fax (Tlač a
faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .................................................... 301
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 301
V prípade pripojenia pomocou kábla USB sa produkt po výbere ovládača nezobrazí v
zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ........... 301

Odstránenie softvéru (Windows) ............................................................................................ 303
Odstránenie ovládača tlače (Mac OS X) ................................................................................. 304

Register ............................................................................................................................ 305

xii

SKWW