HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov

background image

Odstránenie čísel zo zoznamu blokovaných faxov

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Nastavenia faxu

Nastavenia prijatia faxu

Blokované faxové čísla

3.

Dotknite sa čísla, ktoré sa má odstrániť zo zoznamu

Blokované faxové čísla

, dotknite sa tlačidla

Zmazať

a potom tlačidla

Uložiť

.

4.

Odstránenie čísla potvrdíte dotykom na tlačidlo

OK

.

5.

Ďalšie čísla zo zoznamu

Blokované faxové čísla

odstránite zopakovaním krokov 3 a 4 alebo sa

dotknite tlačidla

Odstrániť všetko

a potom tlačidla

Uložiť

, ak chcete odstrániť všetky čísla zo

zoznamu

Blokované faxové čísla

naraz.

188

Kapitola 8 Fax

SKWW

background image

Konfigurácia predvolených možností pre úlohy
prijímania faxov

POZNÁMKA:

Nastavenia predvolených možností úlohy sú platné pre všetky spôsoby faxovania

(analógové, cez sieť LAN a internet).

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Nastavenia faxu

Nastavenia prijatia faxu

Predvolené možnosti úlohy

Nakonfigurujte všetky nasledujúce nastavenia:

Položka ponuky

Popis

Notifikácia

Nastavenie

Notifikácia

určuje, kedy sa vytlačí výpis faxových volaní pre prijaté

faxy.

Oznámkovať prijaté faxy

Nastavenie

Oznámkovať prijaté faxy

slúži na povolenie alebo zakázanie funkcie

pečiatkovania prijímaných faxov. Na každej prichádzajúcej strane sa vytlačí
dátum, čas, telefónne číslo a číslo strany.

Prispôsobiť na stranu

Pri výbere veľkosti strany na vytlačenie faxu zariadenie určí z veľkostí strán
dostupných pre zariadenie tú, ktorá sa najviac približuje plánovanej veľkosti. Ak je
nastavenie prispôsobenia strane zapnuté a veľkosť prijímaného obrázka presahuje
veľkosť strany, zariadenie sa pokúsi o zmenšenie obrázka, aby sa zmestil na
stranu. Ak je toto nastavenie vypnuté a prijímaný obrázok je väčší ako veľkosť
strany, rozdelí sa na viacero strán.

Výber papiera

Funkcia

Výber papiera

sa používa na určenie zásobníka, ktorý sa bude používať

na tlač faxov.

Strany

Funkcia

Strany

sa používa na určenie jednostranného alebo obojstranného výstupu

faxov.

SKWW