HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Nastavenie alebo overenie dátumu a času

background image

Nastavenie alebo overenie dátumu a času

Nastavenie dátumu a času vo faxovom príslušenstve je rovnaké ako nastavenie dátumu a času v

zariadení. Na poskytnutie týchto informácií použite sprievodcu nastavením faxu alebo postupujte

podľa nasledujúcich krokov:

1.

Na úvodnej obrazovke ovládacieho panela zariadenia rolujte na tlačidlo

Správa

a dotknite sa

ho.

2.

Otvorte tieto ponuky:

Všeobecné nastavenia

Nastavenie dátumu/času

Dátum/Čas

3.

Dotknite sa správneho nastavenia pre položku

Časové pásmo

.

4.

Dotknite sa rozbaľovacej ponuky

Mesiac

a vyberte mesiac.

5.

Deň a rok zadáte pomocou klávesnice dotknutím sa polí vedľa rozbaľovacej ponuky

Dátum

.

6.

Dotknite sa polí pod nadpisom

Čas

a zadajte hodiny a minúty, a potom sa dotknite tlačidla

predpoludním

alebo

popoludní

.

7.

V prípade potreby sa dotknite položky

Nastavenie letného času

.

8.

Nastavenia uložíte dotykom na tlačidlo

Uložiť

.

SKWW

Konfigurácia požadovaných nastavení faxu

169