Pomoč HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Uporabniški priro

čnik

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Uporabniški priročnik

background image

Avtorske pravice in licenca

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Prepovedana je reprodukcija, prilagajanje

ali prevajanje dokumenta brez

predhodnega pisnega dovoljenja, razen v

primerih, ki jih dovoljujejo zakoni o

avtorskih pravicah.

Te informacije se lahko spremenijo brez

predhodnega obvestila.

Garancije za izdelke in storitve podjetja HP

so navedene v garancijskih izjavah, ki so

priložene izdelkom in storitvam. Informacij

na tem mestu ni mogoče razlagati kot

dodatne garancije. HP ni odgovoren za

tehnične ali uredniške napake ali izpuste v

tem dokumentu.

Številka dela: CF118-90927

Edition 2, 11/2012

Zaščitene znamke

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

in

PostScript

®

so blagovne znamke podjetja

Adobe Systems Incorporated.

Apple in logotip Apple sta blagovni znamki

podjetja Apple Computer, Inc., registrirani v

ZDA in drugih državah/regijah. iPod je

blagovna znamka podjetja Apple

Computer, Inc. iPod je dovoljeno uporabljati

samo za zakonsko dovoljeno kopiranje ali

kopiranje s pooblastilom lastnika avtorskih

pravic. Ne kradite glasbe.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP in

Windows Vista® so v ZDA zaščitene

blagovne znamke podjetja Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrirana blagovna znamka

podjetja Open Group.

background image

Kazalo

1 Predstavitev izdelka ......................................................................................................... 1

Značilnosti izdelka ................................................................................................................... 2
Pogledi na izdelek ................................................................................................................... 4

Pogled na izdelek od spredaj ..................................................................................... 4
Pogled na izdelek od zadaj ....................................................................................... 5
Vmesniška vrata ........................................................................................................ 6
Mesto serijske številke in številke modela ...................................................................... 6

Nadzorna plošča ..................................................................................................................... 7

Postavitev nadzorne plošče ........................................................................................ 7
Začetni zaslon na nadzorni plošči ............................................................................... 7
Tipkovnica ............................................................................................................... 9
Čiščenje nadzorne plošče ........................................................................................ 10
Pomoč na nadzorni plošči ........................................................................................ 10

Poročila o izdelku .................................................................................................................. 12

2 Priklop izdelka in namestitev programske opreme ......................................................... 15

Povezovanje izdelka z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 16
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme
(Windows) ............................................................................................................................ 17

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 17
Namestitev programske opreme ................................................................................ 18

Povezovanje naprave z računalnikom prek kabla USB in nameščanje programske opreme (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 19
Povezovanje izdelka v omrežje z omrežnim kablom in nameščanje programske opreme (Mac OS
X) ......................................................................................................................................... 20

Konfiguracija naslova IP .......................................................................................... 20
Namestitev programske opreme ................................................................................ 21

3 Vhodni pladnji in izhodni predali .................................................................................... 23

Podprte velikosti papirja ......................................................................................................... 24
Podprte vrste papirja .............................................................................................................. 27

SLWW

iii

background image

Konfiguracija pladnjev ........................................................................................................... 28

Konfiguriranje pladnja pri nalaganju papirja .............................................................. 28
Konfiguriranje pladnja tako, da ustreza nastavitvam tiskanja ........................................ 28
Nastavitev pladnja z nadzorne plošče ....................................................................... 28

Način nadomestnega pisemskega papirja z glavo ..................................................................... 29
Pladenj 1 .............................................................................................................................. 30

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 30
Nalaganje na pladenj 1 .......................................................................................... 31

Pladenj 2 in dodatni pladnji za 500 listov ................................................................................ 33

Zmogljivost pladnjev in usmerjenost papirja na njih ..................................................... 33
Nalaganje pladnja 2 in izbirnega pladnja za 500 listov ............................................. 34

Uporaba možnosti izhoda papirja ........................................................................................... 36

Tiskanje v standardni izhodni predal ......................................................................... 36
Tiskanje na zadnji izhodni pladenj ............................................................................ 36

Uporaba priročnega spenjalnika ............................................................................................. 37

4 Deli, potrošni material in dodatna oprema ..................................................................... 39

Naročanje delov, dodatne opreme in potrošnega materiala ........................................................ 40
HP-jeva politika glede uporabe potrošnega materiala drugih proizvajalcev ................................... 41
HP-jevo spletno mesto za preprečevanje ponarejanja ................................................................. 42
Tiskanje, ko se kartuši s tonerjem izteče predvidena življenjska doba ........................................... 43
Na nadzorni plošči omogočite ali onemogočite možnosti Nastavitve za zelo nizko stanje .............. 44
Deli, ki jih lahko uporabniki sami popravijo .............................................................................. 45
Dodatna oprema ................................................................................................................... 48
Kartuša s tonerjem ................................................................................................................. 49

Pogled kartuše s tonerjem ......................................................................................... 49
Podatki o kartušah s tonerjem ................................................................................... 49

Recikliranje kartuše s tonerjem ................................................................... 49
Shranjevanje kartuš s tonerjem ................................................................... 50
HP-jeva politika glede uporabe kartuš s tonerjem, ki niso njegove .................. 50

Menjava kartuše s tonerjem ...................................................................................... 50

Sponke ................................................................................................................................. 53

Nalaganje sponk .................................................................................................... 53

5 Tiskanje .......................................................................................................................... 55

Podprti gonilniki tiskalnikov (Windows) ..................................................................................... 56

HP Universal Printer Driver (HP-jev univerzalni gonilnik tiskalnika – UPD ......................... 57

Načini namestitve gonilnika UPD ............................................................... 57

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Windows) ................................................................... 58

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 58
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 58

iv

SLWW

background image

Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 58

Spreminjanje nastavitev tiskalnih opravil (Mac OS X) ................................................................. 59

Spreminjanje nastavitev za vsa tiskalna opravila, dokler je programska oprema zaprta ... 59
Spreminjanje privzetih nastavitev za vsa tiskalna opravila ............................................ 59
Spreminjanje nastavitev konfiguracije naprave ........................................................... 59

Tiskalniški posli (Windows) ..................................................................................................... 60

Uporaba tiskalne bližnjice (Windows) ....................................................................... 60
Ustvarjanje tiskalnih bližnjic (Windows) ..................................................................... 61
Samodejno obojestransko tiskanje (Windows) ............................................................ 63
Tiskanje več strani na en list (Windows) ..................................................................... 65
Izbira usmerjenosti strani (Windows) ......................................................................... 67
Izbira vrste papirja (Windows) ................................................................................. 69
Tiskanje prve ali zadnje strani na drug papir (Windows) ............................................. 71
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Windows) ......................................... 74
Izdelava knjižice (Windows) .................................................................................... 76

Tiskalniški posli (Mac OS X) .................................................................................................... 78

Uporaba prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ......................................................... 78
Ustvarjanje prednastavitve za tiskanje (Mac OS X) ...................................................... 78
Samodejno tiskanje na obe strani (Mac OS X) ............................................................ 78
Tiskanje več strani na en list (Mac OS X) .................................................................... 78
Izbira usmerjenosti strani (Mac OS X) ........................................................................ 79
Izbira vrste papirja (Mac OS X) ................................................................................ 79
Tiskanje platnice (Mac OS X) .................................................................................... 79
Prilagajanje velikosti dokumentov velikosti strani (Mac OS X) ....................................... 80
Izdelava knjižice (Mac OS X) ................................................................................... 80

Dodatni tiskalniški posli (Windows) .......................................................................................... 81

Preklic tiskalnega opravila (Windows) ....................................................................... 81
Izbira velikosti papirja (Windows) ............................................................................. 81
Izbira velikosti papirja po meri (Windows) ................................................................. 82
Tiskanje vodnih žigov (Windows) .............................................................................. 82

Dodatni tiskalniški posli (Mac OS X) ......................................................................................... 83

Preklic tiskalnega opravila (Mac OS X) ...................................................................... 83
Izbira velikosti papirja (Mac OS X) ........................................................................... 83
Izbira velikosti papirja po meri (Mac OS X) ................................................................ 83
Tiskanje vodnih žigov (Mac OS X) ............................................................................ 84

Shranjevanje tiskalniških poslov v izdelek ................................................................................. 85

Ustvarjanje shranjenega opravila (Windows) ............................................................. 85
Ustvarjanje shranjenega opravila (Mac OS X) ............................................................ 87
Tiskanje shranjenega opravila .................................................................................. 88
Brisanje shranjenega opravila .................................................................................. 88

Dodajanje strani za ločevanje opravil (Windows) ...................................................................... 89

SLWW

v

background image

Uporaba funkcije HP ePrint ..................................................................................................... 90
Uporaba programske opreme HP ePrint .................................................................................... 91
Uporaba funkcije Apple AirPrint .............................................................................................. 92

Povezava naprave s funkcijo AirPrint ......................................................................... 92
Iskanje imena izdelka za AirPrint .............................................................................. 92
Tiskanje v načinu AirPrint ......................................................................................... 92
Spreminjanje imena izdelka za AirPrint ..................................................................... 93
Odpravljanje težav s funkcijo AirPrint ........................................................................ 93

Uporaba programa HP Smart Print (Windows) .......................................................................... 94
Uporaba tiskanja z možnostjo preprostega dostopa USB ............................................................ 95

Tiskanje dokumentov z možnostjo preprostega dostopa USB ........................................ 95

6 Kopiranje ....................................................................................................................... 97

Nastavitev novih privzetih nastavitev kopiranja .......................................................................... 98
Uporaba dodatnih funkcij obdelave slike za kopiranje ............................................................. 100

Nastavitev ostrine za kopiranje ............................................................................... 100
Brisanje robov za kopiranje ................................................................................... 100
Samodejna nastavitev tona za kopiranje .................................................................. 101

Izdelava ene kopije .............................................................................................................. 102
Izdelava več kopij ................................................................................................................ 103
Kopiranje večstranskega izvirnika .......................................................................................... 105
Zbiranje opravila kopiranja ................................................................................................... 107
Kopiranje na obe strani (obojestransko) .................................................................................. 109

Samodejno obojestransko kopiranje ........................................................................ 109
Ročno obojestransko tiskanje .................................................................................. 110

Zmanjšanje ali povečanje kopirane slike ................................................................................. 112
Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali slike ............................................................... 114
Prilagoditev svetlosti ali temnosti kopij .................................................................................... 115
Nastavitev velikosti in vrste papirja za kopiranje na posebni papir ............................................ 117
Uporaba načina Job Build (Priprava opravila) ......................................................................... 118
Kopiranje knjige .................................................................................................................. 119
Kopiranje fotografije ............................................................................................................ 121

7 Optično branje/pošiljanje ............................................................................................. 123

Nastavitev funkcij optičnega branja/pošiljanja ........................................................................ 124
Spreminjanje privzetih nastavitev optičnega branja/pošiljanja z nadzorne plošče izdelka ............ 126
Uporaba funkcij obdelave slike za optično branje .................................................................... 128

Izbira vrste datoteke dokumenta za optično branje .................................................... 128
Optimira optično prebrane slike za besedilo ali slike ................................................. 129
Izbira kakovosti natisa ali velikosti datoteke za optično prebrane slike ......................... 130
Določitev števila strani za izvirne dokumente ............................................................ 130

vi

SLWW

background image

Izbira ločljivosti za optično prebrane slike ................................................................ 131
Samodejno zaznavanje barv za optično branje ........................................................ 131
Določitev velikosti strani izvirnika ............................................................................ 132
Izbira možnosti obveščanja za optično branje .......................................................... 132
Nastavitev ostrine za optično branje ....................................................................... 133
Nastavitev temnosti za optično branje ..................................................................... 133
Nastavitev kontrasta za optično branje .................................................................... 134
Brisanje ozadja za optično branje .......................................................................... 134
Brisanje robov za optično branje ............................................................................ 135
Uporaba načina priprave opravila za optično branje ................................................ 135
Preprečitev praznih strani za optično branje ............................................................. 136

Uporaba dodatnih funkcij obdelave slike za optično branje ...................................................... 137

Za optično branje izberite vrsto datoteke optičnega prepoznavanja znakov (OCR) ....... 137
Samodejno obrezovanje strani za optično branje ..................................................... 139
Samodejna usmerjenost slike za optično branje ........................................................ 139
Samodejna nastavitev tona za optično branje .......................................................... 140
Samodejno zaznavanje napačnega podajanja za optično branje (HP EveryPage) ........ 140

Uporaba zaslona predogleda slike ........................................................................................ 141
Optično branje in pošiljanje dokumentov s funkcijo hitrih nastavitev ........................................... 144

Ustvarjanje hitrih nastavitev .................................................................................... 144
Uporaba predhodno določenih hitrih nastavitev ........................................................ 144

Pošiljanje optično prebranega dokumenta v omrežno mapo ...................................................... 145
Pošiljanje optično prebranega dokumenta v mapo v pomnilniku izdelka ..................................... 149
Pošljite optično prebran dokument v pogon USB ...................................................................... 150

Optično branje in shranjevanje dokumenta .............................................................. 150

Pošiljanje optično prebranega dokumenta na en ali več e-poštnih naslovov ................................. 153
Pošiljanje e-pošte z imenikom ................................................................................................ 156

Dodajanje stikov v adresar prek nadzorne plošče naprave ......................................... 156
Pošiljanje dokumenta po e-pošti z imenikom ............................................................. 158

Shranjevanje optično prebranih dokumentov na spletno mesto SharePoint® ................................ 161
Optično branje fotografije ..................................................................................................... 162

8 Faksiranje .................................................................................................................... 165

Konfiguriranje zahtevanih nastavitev faksa .............................................................................. 166

Čarovnik za nastavitev faksa .................................................................................. 166
Nastavitev ali preverjanje datum in časa ................................................................. 167
Nastavitev ali preverjanje oblike datuma in časa ...................................................... 168

Konfiguriranje nastavitev klicanja s faksom ............................................................................. 169
Konfiguriranje splošnih nastavitev pošiljanja faksov .................................................................. 171
Konfiguracija kod za obračun faksa ....................................................................................... 172
Konfiguracija privzetih možnosti za opravila pošiljanja faksov .................................................. 173

SLWW

vii

background image

Uporaba funkcij obdelave slike za opravila faksiranja .............................................................. 175

Optimiranje faksov za besedilo ali slike ................................................................... 175
Določitev števila strani za izvirne dokumente za fakse ............................................... 175
Izbira ločljivosti za fakse ........................................................................................ 176
Določitev velikosti za izvirne dokumente za fakse ...................................................... 176
Izbira možnosti obveščanja za fakse ....................................................................... 177
Nastavitev ostrine za fakse ..................................................................................... 177
Prilagoditev temnosti za fakse ................................................................................. 178
Prilagoditev kontrasta za fakse ............................................................................... 178
Brisanje ozadja za fakse ........................................................................................ 179
Uporaba načina priprave opravila za fakse ............................................................. 179
Preprečitev praznih strani za fakse .......................................................................... 179

Uporaba dodatnih funkcij obdelave slike za opravila faksiranja ................................................ 181

Samodejna usmerjenost slike za fakse ..................................................................... 181
Samodejna nastavitev tona za fakse ........................................................................ 181
Samodejno zaznavanje napačnega podajanja za fakse ............................................ 182

Faksiranje dokumentov s funkcijo hitrih nastavitev .................................................................... 183

Ustvarjanje hitrih nastavitev .................................................................................... 183
Uporaba predhodno določenih hitrih nastavitev ........................................................ 183

Konfiguriranje nastavitev za dohodne fakse ............................................................................ 184
Uporaba razporeda tiskanja faksov ....................................................................................... 185
Blokiranje dohodnih faksov ................................................................................................... 186

Ustvarjanje seznama blokiranih faksov .................................................................... 186
Brisanje številk s seznama blokiranih faksov ............................................................. 186

Konfiguracija privzetih možnosti za opravila prejemanja faksov ................................................ 187
Arhiviranje in posredovanje faksov ........................................................................................ 188

Omogoči arhiviranje faksov ................................................................................... 188
Omogoči posredovanje faksa ................................................................................. 188

Ustvarjanje seznama številk za hitro klicanje ........................................................................... 189
Dodajanje številke na obstoječi seznam za hitro klicanje .......................................................... 192
Brisanje seznama za hitro klicanje ......................................................................................... 193
Brisanje ene številke s seznama za hitro klicanje ...................................................................... 194
Faksiranje z ročnim vnosom številk ......................................................................................... 195
Faksiranje s tipko za pripravljene klice ................................................................................... 197
Iskanje imena na seznamu za hitro klicanje ............................................................................. 199
Pošiljanje faksa s pomočjo številk v imeniku faksa .................................................................... 200
Preklic faksa ........................................................................................................................ 202
Poročila o faksu ................................................................................................................... 203

Dnevnik aktivnosti faksa ......................................................................................... 203
Poročilo o kodi za obračun .................................................................................... 204
Poročilo o seznamu blokiranih faksov ...................................................................... 204

viii

SLWW

background image

Poročilo o seznamu za hitro klicanje ....................................................................... 204
Poročilo o klicu faksa ............................................................................................. 204

9 Upravljanje naprave ..................................................................................................... 205

Konfiguriranje nastavitev omrežja IP ....................................................................................... 206

Izjava o skupni rabi tiskalnika ................................................................................. 206
Ogled in spreminjanje omrežnih nastavitev .............................................................. 206
Ročna konfiguracija parametrov IPv4 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 206
Ročna konfiguracija parametrov IPv6 TCP/IP na nadzorni plošči ................................ 207

HP-jev vgrajeni spletni strežnik ............................................................................................... 208

Odpiranje HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................ 208
Funkcije HP-jevega vgrajenega spletnega strežnika ................................................... 209

Zavihek Informacije ................................................................................ 209
Zavihek Splošno .................................................................................... 209
Kartica Kopiranje/tiskanje ...................................................................... 210
Kartica Optično branje/digitalno pošiljanje .............................................. 211
Zavihek Faks (samo modeli s faksom) ....................................................... 212
Zavihek Troubleshooting (Odpravljanje težav) ........................................... 213
Zavihek Varnost ..................................................................................... 213
Zavihek HP-jeve spletne storitve ................................................................ 213
Zavihek Omrežje ................................................................................... 214
Seznam Druge povezave ........................................................................ 214
Spreminjanje imena storitve Bonjour ......................................................... 214

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 215

Odpiranje pripomočka HP Utility ............................................................................ 215
Funkcije pripomočka HP Utility ................................................................................ 215

Uporaba programske opreme HP Web Jetadmin ..................................................................... 217
Varčne nastavitve ................................................................................................................. 218

Tiskanje v načinu EconoMode ................................................................................ 218
Prilagajanje hitrosti ali porabe energije ................................................................... 218
Nastavitev načina mirovanja .................................................................................. 219
Nastavitev razporeda mirovanja ............................................................................. 219

Varnostne funkcije izdelka ..................................................................................................... 221

izjave o varnosti ................................................................................................... 221
IP Security (Varnost IP) ........................................................................................... 221
Prijava v izdelek ................................................................................................... 221
Dodelitev sistemskega gesla ................................................................................... 221
Podpora za šifriranje: Visokozmogljivi varni diski HP ................................................ 222
Zaklepanje plošče s priključki ................................................................................. 222

Nadgradnja vdelane programske opreme izdelka ................................................................... 223

SLWW

ix

background image

10 Odpravljanje težav ..................................................................................................... 225

Kontrolni seznam za odpravljanje težav ................................................................................. 226
Dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost izdelka ........................................................................... 228
Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev ............................................................................... 229
Pomoč na nadzorni plošči ..................................................................................................... 230
Papir se ne podaja pravilno ali se zagozdi ............................................................................. 231

Izdelek ne pobira papirja ....................................................................................... 231
Izdelek pobere več listov papirja naenkrat ............................................................... 231
Papir v podajalniku dokumentov se zagozdi, zamika ali pa podajalnik jemlje več listov
papirja naenkrat ................................................................................................... 232
Preprečevanje zastojev papirja ............................................................................... 232

Odpravljanje zastojev .......................................................................................................... 234

Mesta zastojev ..................................................................................................... 234
Samodejno krmarjenje za odpravljanje zastojev ....................................................... 235
Odpravljanje zastojev v podajalniku dokumentov ..................................................... 235
Odpravljanje zastojev na območju izhodnega predala .............................................. 238
Odpravljanje zastojev na pladnju 1 ........................................................................ 239
Odpravljanje zastojev na pladnju 2 in izbirnem pladnju za 500 listov ........................ 242
Odpravljanje zastojev na območju kartuše s tonerjem ............................................... 245
Odpravljanje zastojev na območju hrbtnih vratc in razvijalne enote ............................ 247
Odpravljanje zastojev v enoti za obojestransko tiskanje ............................................ 250

Spremenite nastavitev obnovitve po zastoju ............................................................................. 256
Izboljšanje kakovosti tiskanja ................................................................................................. 257

Tiskanje iz drugega programa ................................................................................ 257
Nastavitev vrste papirja za tiskalno opravilo ............................................................ 257

Preverjanje nastavitve vrste papirja (Windows) .......................................... 257
Preverjanje nastavitve vrste papirja (Mac OS X) ......................................... 257

Preverjanje stanja kartuše s tonerjem ....................................................................... 258
Tiskanje čistilne strani ............................................................................................ 259
Vizualno preverjanje kartuše s tonerjem ................................................................... 259
Preverjanje papirja in okolja za tiskanje .................................................................. 259

Uporaba papirja, ki ustreza HP-jevim specifikacijam ................................. 259
Preverjanje okolja .................................................................................. 260

Preverjanje nastavitev funkcije EconoMode .............................................................. 260
Uporaba drugega gonilnika tiskalnika ..................................................................... 261
Poravnava posamičnih pladnjev .............................................................................. 262

Izboljšanje kakovosti kopiranja .............................................................................................. 263

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 263
Umerjanje optičnega bralnika ................................................................................. 264
Preverite nastavitve papirja .................................................................................... 265

Preverjanje konfiguracije velikosti in vrste papirja ...................................... 265

x

SLWW

background image

Izberite, kateri pladenj naj bo uporabljen za kopiranje ............................... 265

Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 265
Optimiranje kakovosti kopiranja za besedilo ali slike ................................................ 266
Kopiranje od roba do roba .................................................................................... 266
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 267

Izboljšanje kakovosti optičnega branja ................................................................................... 269

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 269
Preverjanje nastavitev ločljivosti .............................................................................. 271
Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 271
Optimiranje kakovosti optičnega branja za besedilo ali slike ..................................... 271
Preverjanje nastavitev izhodne kakovosti .................................................................. 272
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 272

Izboljšanje kakovosti faksiranja ............................................................................................. 274

Umazanija in madeži na steklu optičnega bralnika ................................................... 274
Preverjanje nastavitev ločljivosti izhodnega faksa ...................................................... 276
Preverjanje nastavitev prilagajanja slike ................................................................... 276
Optimiranje kakovosti faksa za besedilo ali slike ...................................................... 276
Preverjanje nastavitev za odpravljanje napak ........................................................... 277
Pošiljanje v drug faks ............................................................................................. 277
Čiščenje zajemalnih valjev in ločilne blazinice v podajalniku dokumentov ................... 277
Preverjanje nastavitve prilagajanja velikosti dokumentov velikosti strani ....................... 279
Preverjanje faksirne naprave pošiljatelja .................................................................. 279

Izdelek ne tiska ali tiska počasi .............................................................................................. 280

Izdelek ne tiska ..................................................................................................... 280
Izdelek tiska počasi ............................................................................................... 281

Odpravljanje težav z neposrednim tiskanjem prek USB-ja ......................................................... 282

Meni Pridobi z USB-ja se ne odpre, ko vstavite pogon USB ........................................ 282
Datoteka na pogonu USB se ne natisne ................................................................... 283
Datoteke, ki jo želite tiskati, ni v meniju Pridobi z USB-ja ........................................... 283

Odpravljanje težav s povezavo USB ...................................................................................... 284
Odpravljanje težav z žičnim omrežjem ................................................................................... 285

Izdelek ima neustrezno fizično povezavo ................................................................. 285
Računalnik uporablja napačen naslov IP za izdelek (Windows) .................................. 285
Računalnik ne more komunicirati z izdelkom ............................................................ 286
Izdelek uporablja napačne nastavitve povezave in dupleksa za omrežje ..................... 286
Nova programska oprema morda povzroča težave z združljivostjo ............................ 286
Računalnik ali delovna postaja je morda nepravilno nastavljena ................................. 286
Izdelek je onemogočen ali pa so napačne druge omrežne nastavitve .......................... 286

Odpravljanje težav v povezavi s faksom ................................................................................. 287

Kontrolni seznam za odpravljanje težav s faksom ..................................................... 287

Katero vrsto telefonske linije uporabljate? .................................................. 287

SLWW

xi

background image

Ali uporabljate napravo za prenapetostno zaščito? .................................... 287
Ali uporabljate storitev telefonskega predala ali telefonsko tajnico? .............. 288
Ima vaša telefonska linija funkcijo čakajočega klica? .................................. 288

Preverjanje stanja dodatka za faks .......................................................................... 288
Splošne težave s faksom ........................................................................................ 289
Uporaba omrežij za faksiranje prek protokola VoIP .................................................. 290
Težave pri prejemanju faksov ................................................................................. 290
Težave pri pošiljanju faksov ................................................................................... 292
Sporočila o napakah faksa na nadzorni plošči izdelka .............................................. 293

Sporočila o pošiljanju faksov ................................................................... 295
Sporočila o prejemanju faksov ................................................................. 296

Nastavitve storitev ................................................................................................. 296

Nastavitve v meniju Od.tež. .................................................................... 297

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Windows) ................................................... 298

V mapi Tiskalnik ni gonilnika tiskalnika za izdelek .................................................... 298
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki. ......................... 298
Izdelek je v načinu pripravljenosti, vendar ne tiska. ................................................... 298

Odpravljanje težav s programsko opremo izdelka (Mac OS X) .................................................. 300

Ime izdelka ni navedeno na seznamu izdelkov Print & Fax (Tiskanje in faksiranje) ali
Print & Scan (Tiskanje in optično branje) .................................................................. 300
Tiskalno opravilo ni bilo poslano želenemu izdelku ................................................... 300
Če je izdelek povezan s kablom USB, se ne prikaže na seznamu Print & Fax (Tiskanje
in faksiranje) ali Print & Scan (Tiskanje in optično branje), ko izberete gonilnik. ............ 300

Odstranitev programske opreme (Windows) ............................................................................ 302
Odstranjevanje gonilnika tiskalnika (Mac OS X) ...................................................................... 303

Stvarno kazalo ................................................................................................................. 305

xii

SLWW