HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 Yardım

background image

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP

Kullanım Kılavuzu

M525c

2

background image
background image

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler,

söz konusu ürün ve servislerle birlikte

sunulan açık garanti bildirimlerinde

belirtilmiştir. Buradaki hiçbir husus ek bir

garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Parça numarası: CF118-90930

Edition 2, 11/2012

Ticari Markalar

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ve

PostScript

®

, Adobe Systems Incorporated

kuruluşunun ticari markalarıdır.

Apple ve Apple logosu, Apple Computer,

Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde/

bölgelerde kayıtlı ticari markalarıdır. iPod,

Apple Computer, Inc. kuruluşunun ticari

markasıdır. iPod yalnızca yasal veya hak

sahibi tarafından izin verilmiş kopyalama

içindir. Müzik hırsızlığı yapmayın.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli

ticari markasıdır.

background image

İçindekiler

1 Ürün tanıtımı .................................................................................................................... 1

Ürün özellikleri ........................................................................................................................ 2
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 4

Ürünün önden görünümü ............................................................................................ 4
Ürünün arkadan görünümü ......................................................................................... 5
Arabirim bağlantı noktaları ........................................................................................ 6
Seri numarasının ve model numarasının yeri ................................................................. 6

Kontrol paneli .......................................................................................................................... 7

Kontrol paneli düzeni ................................................................................................ 7
Kontrol paneli Ana ekranı .......................................................................................... 7
Klavye ..................................................................................................................... 9
Kontrol panelini temizleme ....................................................................................... 10
Kontrol paneli yardımı ............................................................................................. 10

Ürün raporları ....................................................................................................................... 11

2 Ürünü bağlama ve yazılımı yükleme .............................................................................. 13

USB kablosu kullanarak ürünü bir bilgisayara bağlama ve yazılımı yükleme (Windows) ................. 14
Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Windows) ............................. 15

IP adresini yapılandırma .......................................................................................... 15
Yazılımı yükleme ..................................................................................................... 16

USB kablosu kullanarak ürünü bir bilgisayara bağlama ve yazılımı yükleme (Mac OS X) ................ 17
Ağ kablosu kullanarak ürünü bir ağa bağlama ve yazılımı yükleme (Mac OS X) ............................ 18

IP adresini yapılandırma .......................................................................................... 18
Yazılımı yükleme ..................................................................................................... 19

3 Giriş tepsileri ve çıkış bölmeleri ...................................................................................... 21

Desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................................... 22
Desteklenen kağıt türleri .......................................................................................................... 25
Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 26

Kağıt yüklerken bir tepsiyi yapılandırma .................................................................... 26
Bir tepsiyi baskı yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma ............................. 26

TRWW

iii

background image

Kontrol panelini kullanarak bir tepsiyi yapılandırın. ..................................................... 26

Alternatif antet modu .............................................................................................................. 27
Tepsi 1 ................................................................................................................................. 28

Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü .................................................................................. 28
Tepsi 1'i Yerleştirme ................................................................................................ 29

Tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 sayfalık tepsiler .............................................................................. 31

Tepsi kapasitesi ve kağıt yönü .................................................................................. 31
Tepsi 2'ye veya isteğe bağlı 500 yapraklık tepsiye kağıt yerleştirme ............................. 32

Kağıt çıkış seçeneklerini kullanma ............................................................................................ 34

Standart çıkış bölmesine yazdırma ............................................................................ 34
Arka çıkış bölmesine yazdırma ................................................................................. 34

Pratik zımbalayıcıyı kullanma .................................................................................................. 35

4 Parçalar, sarf malzemeleri ve aksesuarlar ...................................................................... 37

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme ...................................................... 38
HP olmayan sarf malzemeleri hakkındaki HP ilkeleri ................................................................... 39
HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi .................................................................................... 40
Toner kartuşu tahmini kullanım ömrü sonuna geldiğinde yazdırma ............................................... 41
Kontrol panelinden Çok Düşük Ayarları seçeneklerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın ................ 42
Müşterinin kendisinin onarabildiği parçalar ............................................................................... 43
Aksesuarlar ........................................................................................................................... 46
Toner kartuşu ......................................................................................................................... 47

Toner kartuşu görünümü ........................................................................................... 47
Toner kartuşu bilgileri .............................................................................................. 47

Toner kartuşunun geri dönüştürülmesi .......................................................... 47
Toner kartuşunu saklama ........................................................................... 48
HP ürünü olmayan toner kartuşları hakkındaki HP ilkeleri .............................. 48

Toner kartuşunu değiştirme ....................................................................................... 48

Zımba Sayısı ......................................................................................................................... 51

Zımba doldurma ..................................................................................................... 51

5 Yazdırma ....................................................................................................................... 53

Desteklenen yazıcı sürücüleri (Windows) ................................................................................... 54

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 54

UPD yükleme modları ............................................................................... 55

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Windows) ........................................................................... 56

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 56
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 56
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 56

Yazdırma işi ayarlarını değiştirme (Mac OS X) .......................................................................... 57

iv

TRWW

background image

Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 57
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 57
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 57

Yazdırma görevleri (Windows) ................................................................................................ 58

Yazdırma kısayolu kullanma (Windows) .................................................................... 58
Yazdırma kısayolları oluşturma (Windows) ................................................................. 59
Otomatik olarak her iki yüze yazdırma (Windows) ...................................................... 62
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Windows) ................................................. 64
Sayfa yönünü seçme (Windows) ............................................................................... 65
Kağıt türünü seçme (Windows) ................................................................................. 67
İlk ve son sayfayı farklı kağıda yazdırma (Windows) ................................................... 70
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Windows) ............................ 73
Kitapçık oluşturma (Windows) .................................................................................. 75

Yazdırma görevleri (Mac OS X) ............................................................................................... 77

Yazdırma önayarı kullanma (Mac OS X) .................................................................... 77
Yazdırma önayarı oluşturma (Mac OS X) ................................................................... 77
Her iki yüze otomatik yazdırma (Mac OS X) ............................................................... 77
Kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma (Mac OS X) ................................................ 77
Sayfa yönünü seçme (Mac OS X) .............................................................................. 78
Kağıt türünü seçme (Mac OS X) ................................................................................ 78
Kapak sayfası yazdırma (Mac OS X) ......................................................................... 78
Bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme (Mac OS X) .......................... 79
Kitapçık oluşturma (Mac OS X) ................................................................................. 79

Ek yazdırma görevleri (Windows) ............................................................................................ 80

Yazdırma işini iptal etme (Windows) ......................................................................... 80
Kağıt boyutunu seçme (Windows) ............................................................................. 80
Özel kağıt boyutu seçme (Windows) ......................................................................... 81
Filigranları yazdırma (Windows) ............................................................................... 81

Ek yazdırma görevleri (Mac OS X) ........................................................................................... 82

Yazdırma işini iptal etme (Mac OS X) ........................................................................ 82
Kağıt boyutunu seçme (Mac OS X) ............................................................................ 82
Özel kağıt boyutu seçme (Mac OS X) ........................................................................ 82
Filigranları yazdırma (Mac OS X) ............................................................................. 83

Yazdırma işlerini üründe depolama .......................................................................................... 84

Depolanan iş oluşturma (Windows) ........................................................................... 84
Depolanan iş oluşturma (Mac OS X) .......................................................................... 86
Depolanan bir işi yazdırma ...................................................................................... 87
Depolanan bir işi silme ............................................................................................ 87

Bir iş ayırıcı sayfa ekleme (Windows) ....................................................................................... 88
HP ePrint Kullanma ................................................................................................................. 89

TRWW

v

background image

HP ePrint yazılımını kullanma ................................................................................................... 90
Apple AirPrint özelliğini kullanma ............................................................................................ 91

Ürünü AirPrint özelliğine bağlama ............................................................................. 91
Ürünün AirPrint adını bulma ..................................................................................... 91
AirPrint'den yazdırma .............................................................................................. 91
AirPrint ürün adını değiştirme ................................................................................... 92
AirPrint sorunlarını çözme ........................................................................................ 92

HP Smart Print özelliğini kullanma (Windows) ............................................................................ 94
Kolay erişimli USB'den yazdırma özelliğini kullanma .................................................................. 95

Kolay erişimli USB'den belge yazdırma ..................................................................... 95

6 Kopyalama .................................................................................................................... 97

Yeni varsayılan kopyalama ayarlarını belirleme ......................................................................... 98
Kopyalama için gelişmiş görüntü işleme özelliklerini kullanma ................................................... 100

Kopyalar için keskinliği ayarlama ........................................................................... 100
Kopyaların kenarlarını silme ................................................................................... 100
Kopyalar için otomatik ton ayarı ............................................................................. 101

Tek bir kopya alma .............................................................................................................. 102
Birden çok kopya alma ......................................................................................................... 103
Birden çok sayfalı bir orijinali kopyalama ............................................................................... 105
Kopyalama işini harmanlama ................................................................................................ 107
Her iki yüze yazdırma (dupleks) ............................................................................................. 109

Her iki yüze otomatik kopyalama ............................................................................ 109
Her iki yüze el ile kopyalama ................................................................................. 110

Bir kopyalama görüntüsünü küçültme veya büyütme .................................................................. 112
Metin ya da resimler için kopyalama kalitesini en iyi duruma getirme ......................................... 114
Kopyanın açıklığını/koyuluğunu ayarlama .............................................................................. 115
Özel kağıda kopyalamak için kağıt boyutunu ve türünü ayarlama .............................................. 117
İş Oluşturma modunu kullanma .............................................................................................. 118
Kitap kopyalama ................................................................................................................. 119
Fotoğraf kopyalama ............................................................................................................. 121

7 Tarama/gönderme ....................................................................................................... 123

Tarama/gönderme özelliklerini ayarlama ............................................................................... 124
Ürün kontrol panelinden varsayılan tarama/gönderme ayarlarını değiştirme ............................... 126
Tarama için görüntü işleme özelliklerini kullanma ..................................................................... 128

Tarama için belge dosya türlerini seçme .................................................................. 128
Metin veya resimler için taranan görüntüleri en iyi duruma getirme ............................. 129
Taranan görüntülere ilişkin çıkış kalitesini veya dosya boyutunu seçme ........................ 130
Orijinal belgelerin taraf sayısını belirleme ................................................................ 130
Taranan görüntüler için çözünürlük seçme ................................................................ 131

vi

TRWW

background image

Tarama için otomatik renk algılama ......................................................................... 131
Orijinal belgelerin boyutunu belirleme ..................................................................... 132
Tarama için bildirim seçeneklerini belirleme ............................................................. 132
Tarama için keskinliği ayarlama .............................................................................. 133
Tarama için koyuluğu ayarlama .............................................................................. 133
Tarama için kontrastı ayarlama ............................................................................... 134
Tarama için arka planı temizleme ........................................................................... 134
Tarama için kenarları silme .................................................................................... 135
Tarama için İş Oluşturma modunu kullanma .............................................................. 135
Tarama için boş sayfaları kaldırma ......................................................................... 136

Tarama için gelişmiş görüntü işleme özelliklerini kullanma ......................................................... 137

Tarama için Optik Karakter Tanıma (OCR) dosya türlerini seçme ................................ 137
Tarama için otomatik sayfa kırpma .......................................................................... 138
Tarama için otomatik görüntü yönü ......................................................................... 139
Tarama için otomatik ton ayarı ............................................................................... 140
Tarama için otomatik yanlış besleme algılaması (HP EveryPage) ................................. 140

Görüntü önizleme özelliğini kullanma ..................................................................................... 141
Hızlı Ayarlar özelliğini kullanarak belgeleri tarama ve gönderme .............................................. 144

Hızlı Ayar oluşturma .............................................................................................. 144
Önceden tanımlanmış bir Hızlı Ayarı kullanma ......................................................... 144

Taranan bir belgeyi bir ağ klasörüne gönderme ...................................................................... 145
Taranan bir belgeyi ürün belleğindeki bir klasöre gönderme ..................................................... 149
Taranan belgeyi USB flash sürücüye gönderme ........................................................................ 150

Belgeyi tarama ve kaydetme ................................................................................... 150

Taranan bir belgeyi bir veya daha fazla e-posta adresine gönderme ......................................... 153
E-posta göndermek için adres defterini kullanma ...................................................................... 156

Ürün kontrol panelinden adres defterine bağlantı ekleme ........................................... 156
Adres defterini kullanarak bir belgeyi e-postaya gönderme ........................................ 158

Taranan belgeleri bir SharePoint® sitesine kaydetme ................................................................ 161
Fotoğraf tarama ................................................................................................................... 162

8 Faks ............................................................................................................................. 165

Gerekli faks ayarlarını yapılandırma ...................................................................................... 166

Faks Kurulum Sihirbazı .......................................................................................... 166
Tarih ve saati ayarlayın ya da doğrulayın ................................................................ 167
Tarih/saat biçimini seçin veya onaylayın ................................................................. 168

Faks arama ayarlarını yapılandırma ....................................................................................... 169
Genel faks gönderme ayarlarını yapılandırma ......................................................................... 171
Faks faturalandırma kodlarını yapılandırma ............................................................................. 172
Faks gönderme işleri için varsayılan seçenekleri yapılandırma ................................................... 173
Faks gönderme işleri için görüntü işleme özelliklerini kullanma ................................................... 175

TRWW

vii

background image

Metin veya resimler için faksları en iyi duruma getirme .............................................. 175
Fakslar için orijinal belgelerin taraf sayısını belirleme ................................................ 175
Fakslara ilişkin çözünürlüğü seçme .......................................................................... 176
Fakslar için orijinal belgelerin boyutunu belirtme ....................................................... 176
Fakslar için bildirim seçeneklerini belirleme .............................................................. 177
Fakslar için kesklinliği ayarlama .............................................................................. 177
Fakslar için koyuluğu ayarlama ............................................................................... 178
Fakslar için kontrastı ayarlama ............................................................................... 178
Fakslar için arka planı temizleme ............................................................................ 179
Fakslar için İş Oluşturma modunu kullanma .............................................................. 179
Fakslar için boş sayfaları kaldırma .......................................................................... 180

Faks gönderme işleri için gelişmiş görüntü işlemeyi kullanma ..................................................... 181

Fakslar için otomatik görüntü yönü .......................................................................... 181
Fakslar için otomatik ton ayarı ................................................................................ 181
Fakslar için yanlış beslemeyi algılama ..................................................................... 182

Hızlı Ayarlar özelliğini kullanarak belgeleri faks ile gönderme ................................................... 183

Hızlı Ayar oluşturma .............................................................................................. 183
Önceden tanımlanmış bir Hızlı Ayarı kullanma ......................................................... 183

Faks alma ayarlarını yapılandırma ......................................................................................... 184
Faks yazdırma zamanlaması kullanma ................................................................................... 185
Gelen faksları engelle ........................................................................................................... 186

Bloke faks listesi oluşturma ..................................................................................... 186
Engellenen faks listesinden numara silme ................................................................. 186

Faks alma işleri için varsayılan seçenekleri yapılandırma .......................................................... 187
Faks arşivleme ve iletme ........................................................................................................ 188

Faks arşivini etkinleştirme ....................................................................................... 188
Faks iletme işlevini ayarlama .................................................................................. 188

Hızlı arama listesi oluşturma .................................................................................................. 189
Mevcut bir hızlı arama listesine numara ekleme ....................................................................... 192
Hızlı arama listesini sil .......................................................................................................... 193
Hızlı arama listesinden tek bir numara silme ............................................................................ 194
Numarayı el ile girerek faks gönderme ................................................................................... 195
Hızlı arama kullanarak faks gönderme ................................................................................... 197
Hızlı arama listesinde ada göre arama ................................................................................... 199
Faks adres defteri numaralarını kullanarak faks gönderme ........................................................ 200
Faksı iptal etme .................................................................................................................... 203
Faks raporları ...................................................................................................................... 204

Faks etkinlik günlüğü ............................................................................................. 204
Faturalandırma kodu raporu ................................................................................... 205
Bloke faks listesi raporu ......................................................................................... 205
Hızlı arama listesi raporu ....................................................................................... 205

viii

TRWW

background image

Faks arama raporu ................................................................................................ 205

9 Ürünü yönetme ............................................................................................................ 207

IP ağ ayarlarını yapılandırma ................................................................................................ 208

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................ 208
Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .............................................................. 208
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ............................. 208
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ............................. 209

HP Katıştırılmış Web Sunucusu ............................................................................................... 210

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu açma ................................................................... 210
HP Gömülü Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 211

Bilgi sekmesi .......................................................................................... 211
Genel sekmesi ....................................................................................... 211
Kopyala/Yazdır sekmesi ......................................................................... 212
Tara/Dijital Olarak Gönder sekmesi ......................................................... 213
Faks sekmesi (yalnızca Faks modelleri) ...................................................... 214
Sorun giderme sekmesi ........................................................................... 214
Güvenlik sekmesi ................................................................................... 215
HP Web Hizmetleri sekmesi ..................................................................... 215
Ağ Bağlantısı sekmesi ............................................................................. 215
Diğer Bağlantılar listesi ........................................................................... 215
Bonjour Servisi adını değiştirme ............................................................... 216

HP Utility (HP Yardımcı Programı) (Mac OS X) ......................................................................... 217

HP Utility'i açma ................................................................................................... 217
HP Utility özellikleri ............................................................................................... 217

Use HP Web Jetadmin yazılımı .............................................................................................. 219
Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 220

EconoMode ile yazdırma ....................................................................................... 220
Optimize hız ya da enerji kullanımı ......................................................................... 220
Uyku modunu ayarlama ......................................................................................... 220
Uyku planını ayarlama .......................................................................................... 221

Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 223

Güvenlik bildirimleri .............................................................................................. 223
IP Güvenliği .......................................................................................................... 223
Üründe oturum açma ............................................................................................. 223
Sistem parolası atama ........................................................................................... 223
Şifreleme desteği: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Diskler ................................. 224
Formatlayıcı kafesini kilitleme ................................................................................. 224

Ürün yazılımını yükseltme ...................................................................................................... 225

TRWW

ix

background image

10 Sorunları çözme ......................................................................................................... 227

Sorunları çözme kontrol listesi ................................................................................................ 228
Ürünün performansını etkileyen faktörler ................................................................................. 230
Fabrika varsayılan ayarlarını geri yükleme .............................................................................. 231
Kontrol paneli yardımı .......................................................................................................... 232
Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 233

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 233
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 233
Belge besleyici birden çok kağıt alıyor, sıkıştırıyor, kırıştırıyor ..................................... 234
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 234

Sıkışmaları giderme .............................................................................................................. 236

Sıkışma konumları ................................................................................................. 236
Sıkışmaları gidermek için otomatik hareket ............................................................... 237
Belge besleyicideki sıkışmaları giderme ................................................................... 237
Çıkış bölmesi alanındaki sıkışmaları giderme ............................................................ 240
Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 241
Tepsi 2'deki veya isteğe bağlı 500 yapraklık tepsideki sıkışmaları giderme .................. 244
Toner kartuşu alanındaki sıkışmaları giderme ............................................................ 247
Arka kapaktaki ve füzer alanındaki sıkışmaları giderme ............................................. 249
Dupleksleyicideki sıkışmaları giderme ...................................................................... 252

Sıkışma giderme ayarını değiştirme ........................................................................................ 258
Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 259

Farklı bir yazılım programından yazdırma ............................................................... 259
Yazdırma işi kağıt türü ayarını değiştirme ................................................................ 259

Kağıt türü ayarını denetleme (Windows) ................................................... 259
Kağıt türü ayarını denetleme (Mac OS X) .................................................. 259

Toner kartuşu durumunu denetleme .......................................................................... 260
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 261
Toner kartuşunu gözle inceleme .............................................................................. 261
Kağıdı ve yazdırma ortamını denetleme ................................................................... 261

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ....................................................... 261
Ortamı denetleme .................................................................................. 262

EconoMode ayarlarını denetleme ............................................................................ 262
Farklı bir yazıcı sürücüsü deneme ............................................................................ 263
Tepsileri ayrı ayrı ayarlama .................................................................................... 264

Kopya kalitesini artırma ........................................................................................................ 265

Tarayıcı camını kir veya lekeler açısından kontrol etme .............................................. 265
Tarayıcı kalibrasyonu ............................................................................................ 266
Kağıt ayarlarını denetleme ..................................................................................... 267

Kağıt boyutu ve kağıt türü yapılandırmasının kontrol edilmesi ...................... 267
Kopya için kullanılacak tepsinin seçilmesi .................................................. 267

x

TRWW

background image

Görüntü ayarlama değerlerini denetleme ................................................................. 267
Metin ya da resimler için kopyalama kalitesini en iyi duruma getirme .......................... 268
Kenardan kenara kopyalama ................................................................................. 268
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ................ 269

Tarama kalitesini artırma ....................................................................................................... 271

Tarayıcı camını kir veya lekeler açısından kontrol etme .............................................. 271
Çözünürlük ayarlarını denetleme ............................................................................. 273
Görüntü ayarlama değerlerini denetleme ................................................................. 273
Metin ya da resimler için tarama kalitesini en iyi duruma getirme ................................ 273
Çıkış kalitesi ayarlarını denetleme ........................................................................... 274
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ................ 274

Faks kalitesini artırma ........................................................................................................... 276

Tarayıcı camını kir veya lekeler açısından kontrol etme .............................................. 276
Faks gönderme çözünürlüğü ayarlarını denetleme ..................................................... 278
Görüntü ayarlama değerlerini denetleme ................................................................. 278
Metin ya da resimler için faks kalitesini en iyi duruma getirme .................................... 278
Hata düzeltme ayarlarını denetleme ........................................................................ 279
Farklı bir faks makinesine gönderme ........................................................................ 279
Belge besleyicideki kağıt alma silindirlerini ve ayırma tamponunu temizleme ................ 279
Sayfaya sığdır ayarını denetleme ............................................................................ 281
Gönderenin faks makinesini denetleme .................................................................... 281

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 282

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 282
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 283

Kolay erişimli USB yazdırma sorunlarını çözme ....................................................................... 284

USB flash sürücüyü taktığınızda USB'den Al menüsü görüntülenmiyor .......................... 284
Dosya USB flash sürücüden yazdırılmıyor ................................................................. 284
Yazdırmak istediğiniz dosya USB'den Al menüsünde listelenmiyor .............................. 285

USB bağlantısı sorunlarını giderme ......................................................................................... 286
Kablolu ağ sorunlarını çözme ................................................................................................ 287

Ürünün fiziksel bağlantısı zayıf ............................................................................... 287
Bilgisayar, ürün için hatalı IP adresi kullanıyor (Windows) .......................................... 287
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor .......................................................................... 288
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor ......................................... 288
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ........................... 288
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir ................................................ 288
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış ........................................................... 288

Faks sorunlarını çözme ......................................................................................................... 289

Faks sorunlarını çözmek için denetim listesi .............................................................. 289

Ne tür bir telefon hattı kullanıyorsunuz? .................................................... 289
Akım düzenleyici aygıt kullanıyor musunuz? .............................................. 289

TRWW

xi

background image

Bir telefon şirketinin sesli mesaj sistemini ya da telesekreter kullanıyor
musunuz? .............................................................................................. 290
Telefon hattınızda arama bekletme özelliği var mı? .................................... 290

Faks aksesuarı durumunu kontrol et ......................................................................... 290
Faksla ilgili genel sorunlar ...................................................................................... 291
Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma ........................................................................ 292
Faks alma ile ilgili sorunlar ..................................................................................... 292
Faks gönderme ile ilgili sorunlar .............................................................................. 294
Ürün kontrol panelindeki faks hatası iletileri .............................................................. 295

Faks iletileri gönderin ............................................................................. 297
Faks iletisi alma ..................................................................................... 298

Servis ayarları ...................................................................................................... 298

Sorun Giderme menüsündeki ayarlar ........................................................ 299

Ürün yazılım sorunlarını çözme (Windows) ............................................................................. 300

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor .............................................. 300
Yazılım kuruluşu sırasında bir hata iletisi görüntülendi ................................................ 300
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor ................................................ 300

Ürün yazılım sorunlarını çözme (Mac OS X) ............................................................................ 302

Yazdırma ve Faks listesinde ya da Yazdırma ve Tarama listesinde ürünün adı
görünmüyor .......................................................................................................... 302
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 302
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Yazdırma ve Faks
veya Yazdırma ve Tarama listesinde görünmüyor ...................................................... 302

Yazılım kaldırma (Windows) ................................................................................................. 304
Yazıcı sürücüsünü kaldırma (Mac OS X) .................................................................................. 305

Dizin ................................................................................................................................. 307

xii

TRWW