HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma

background image

Faksı VoIP ağları üzerinde kullanma

VoIP teknolojisi analog telefon sinyalini dijital bitlere dönüştürür. Bunlar daha sonra Internet’te taşınan

paketler halinde birleştirilir. Paketler hedefte ya da hedefe yakın bir yerde tekrar analog sinyallere

dönüştürülür ve iletilir.

Bilginin Internet’te iletimi analog yerine dijital olarak yapılır. Bu nedenle, faks iletimi için analog Genel

Anahtarlı Telefon Şebekeleri’nden (PSTN) farklı faks ayarları gerektirebilecek farklı sınırlamalar vardır.

Faks için zamanlama ve sinyal kalitesi çok belirleyicidir; bu nedenle faks iletimi bir VoIP ortamına daha

fazla duyarlıdır.

Aşağıda HP LaserJet Analog Faks Aksesuarı 500 için bir VoIP hizmetine bağlandığı zaman
önerilen ayar değişiklikleri yer almaktadır:

Faks, Hızlı (V.34) modunda ve Hata Düzeltme Modu (ECM) açıkken başlayın. V.34 protokolü,

VoIP ağlarını barındırmak için gereken her türlü iletim hızı değişikliğinin üstesinden gelir.

Faks hızı, Hızlı olarak ayarlıyken çok sayıda hata ya da yeniden deneme olursa hızı Orta) (V.17

olarak ayarlayın.

Hatalar ve yeniden denemeler devam ederse faks hızını Yavaş (V.29) olarak ayarlayın; çünkü

bazı VoIP sistemleri, faksla ilişkilendirilmiş yüksek sinyal hızlarının üstesinden gelemez.

Nadir durumlarda hatalar devam ederse ürün üstündeki ECM’yi kapatın. Resim kalitesi düşebilir.

Bu ayarı kullanmadan önce ECM kapalıyken resim kalitesinin kabul edilebilir olduğundan emin

olun.

Önceki ayar değişikliği VoIP faks kalitesini artırmamışsa, yardım için VoIP sağlayıcınızla iletişim

kurun.