HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525 - Kağıt türünü seçme (Windows)

background image

Kağıt türünü seçme (Windows)

1.

Yazılım programından Yazdır seçeneğini

belirleyin.

TRWW

Yazdırma görevleri (Windows)

67

background image

2.

Ürünü seçin ve ardından Özellikler veya

Tercihler düğmesini tıklatın.

3.

Kağıt/Kalite sekmesini tıklatın.

4.

Kağıt türü açılır listesinden Daha fazla...

seçeneğini tıklatın.

68

Bölüm 5 Yazdırma

TRWW

background image

5.

Tür: seçenekleri listesini genişletin.

6.

Kağıdınızı en iyi tanımlayan kağıt türleri

kategorisini genişletin.

TRWW

Yazdırma görevleri (Windows)

69

background image

7.

Kullandığınız kağıdın türü ile ilgili seçeneği

belirtin ve Tamam düğmesini tıklatın.

8.

Belge Özellikleri iletişim kutusunu kapatmak

için Tamam düğmesini tıklatın. İşi yazdırmak

için Yazdır iletişim kutusunda Tamam

düğmesini tıklatın.